Home / STANOVNIŠTVO

STANOVNIŠTVO

           Prvi popis stanovništva u opštini Modriča izvršila je na osnovu vjeroispovjesti Austro – Ugarska  1879. godine.   U tom periodu  Modriča kao grad  imala je 2.462 stanovnika. U Državi SHS prvi popis je izvršen 1921. godine, kada je   grad Modriča    sa selima  imala 12.940 stanovnika od čega je u samom gradu  bilo upisano 2.477 stanovnika. Popis je izvršen i 1931. godine, kada  Modriča sa selima broji 22.326 stanovnika.

Prvi poslijeratni popis izvršen je 1948. godine a broj stanovnika iznosi 19.746. Ukupno stanovništvo u opštini povećano je u periodu 1948-1981. godine za 14.795 stanovnika (74,9% ili po godišnjoj stopi rasta 1,7%). Godine 1992. sam grad je brojao preko 10.000 stanovnika izrazito povoljne starosne i kvalifikacione strukture, dok je na području cijele opštine živjelo 35.413 stanovnika.

Tokom odbrambeno otadžbinskog rata  i u narednom periodu opština Modriča je znatno izmijenila demografsku, privrednu i infrastrukturnu sliku. U dvadeset i četiri  mjesne zajednice opštine Modriča, na oko 297 kvadratnih kilometara, živi oko 32 hiljade stanovnika, a od toga oko 40% u gradu. Gustina naseljenosti je 105 stanovnika/km².

Broj stanovnika po Mjesnim zajednicama:

RB

Mjesna zajednica

Broj domaćinstava

Broj stanovnikа

RB

Mjesna zajednica

Broj domaćinstava

Broj stanovnika

1.

 Babešnica

100

400

13.

 Krčevljani

98

290

2.

 Borovo Polje

60

200

14.

 Miloševac

620

2.500

3.

 Botajica

250

780

15.

 Modriča I

1.290

3929

4.

 Vranjak

420

1.600

16.

 Modriča II

1.300

5.000

5.

 Vranjak I

254

1.300

17.

 Modriča III

550

1.870

6.

 Garevac

64

450

18.

 Modriča IV

500

2.000

7.

 Dobrinja

400

1.200

19.

 Modriča V

403

1.200

8.

 Dugo Polje

400

1.600

20.

 Riječani

103

462

9.

 Kladari
Gornji

84

385

21.

 Skugrić

700

2.600

10.

 Kladari Donji

100

230

22.

 Tarevci

350

1.000

11.

 Koprivna

548

1900

23.

 Tolisa

182

500

12.

 Koprivnska
Trebava

102

310

24.

 Čardak

90

500

 Ukupno

8.968

32.206

Izvor: Procjene Mjesnih zajednica za 2009. godinu