Home / ODBORNICI SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

ODBORNICI SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

Odbornik je predstavnik građana u Skupštini opštine koji svoju dužnost obavlja prema slobodnom uvjerenju, u skladu sa mandatom, pravima i obavezama propisanim Ustavom, zakonom i Statutom opštine. Skupština opštine Modriča ima 27 odbornika:


Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD Milorad Dodik – 9 odb.

Rada Janković

rođena 1971. godine, sred.medicinska

Tamara Stevanović-Bojković

rođena 1972. godine, ljekar specijalista

Rajko Živković,

rođen 1962. godine, prof. srpskog jezika i knjiž.

Branislav Đurić

rođen 1967. godine, dipl.pravnik

Ozren Savičić

rođen 1978. godine, dipl.žurnalista

Boja Lugonja

rođena 1961. godine, doktor medicine

Čedo Lazić

rođen 1970. godine, ugostitelj

Vid Stojanović

rođen 1952. godine, dipl.inž. ZOP

Radovan Milinković

rođen 1981. godine, med.tehničar


Srpska demokratska stranka (SDS) – 7 odbornika

Jovanka Lukić

rođena 1962. godine, medicinska sestraar

Branko Cvijanović

rođen 1958. godine, priv. preduzetnik

Branko Nikić

rođen 1963. godine, trgovac

Srđan Jovanović

rođen 1985. godine,

Jovo Novaković

rođen 1962. godine, privatni preduzetnik

Marko Zelinčević

rođen 1947. godine, penzioner

Nedo Janković

rođen 1960. godine, dipl. ekonomista


DNS – Demokratski narodni savez – 3 odbornika

Siniša Nikić

rođen 1978. godine, dipl. ekonomista

Gordan Đukić

rođen 1975. godine, poslovno-pravni tehničar

Slavko Stojić

rođen 1986. godine, dipl.inž. informatike


Partija demokratskog progresa (PDP) – 2 odbornika

Milutin Popović

rođen 1950. godine, penzioner

Mario Jović

rođen 1979. godine, dipl.ekonomista


Socijalistička partija – 2 odbornika

Irena Komlenović

rođena 1982. godine, dipl. pedagog

Velibor Cvijić

rođen 1979. godine, dipl.ekonomista


Demokratska partija – Dragan Čavić – 1 odbornik

Zoran Todorović

rođen 1962., dipl.ekon / inž.telekomunikacija


HDZ BIH – Hrvatska demokratska zajednica BIH – 1 odbornik

Petar Gagulić

rođen 1959. godine, dipl.ekonomista


SDP-Socijaldemokratska partija BIH – 1 odbornik

Mirsad Bahić

rođen 1951. godine, elektrotehničar


Nacionalne manjine – 1 odbornik

Slavko Gojković

rođen 1961. godine, dipl. ekonomista


Prava i obaveze odbornika SO Modriča

1. Pravo i obaveza da prisustvuju sjednicama Skupštine.
2. Da pokreću inicijative za razmatranje i za rješavanje određenih pitanja i daju prijedloge za donošenje akata iz nadležnosti Skupštineda pokreću inicijative i daju prijedloge za unapređenje rada Skupštine i radnih tijela.
3. Da u postupku pripremanja i donošenja programa rada Skupštine predlažu unošenje u program pitanja od interesa za građane čije interese zastupaju u Skupštini.
4. Da pokreću raspravu o sprovođenju utvrđene politike ili o pitanjima koja se odnose na izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata i predlažu mjere za sprovođenje politike i izvršavanje akata.
5. Da postavljaju odbornička pitanja u okviru djelokruga Skupštine.
6. Da ulažu amandmane na prijedloge akata.