Home / O Modriči

O Modriči

Sve na jednom mjestu

 

OPŠTI PODACI, ISTORIJA, GEOGRAFSKI, DEMOGRAFSKI I OSTALI PODACI
OPŠTI PODACI O MODRIČI

Područje opštine Modriča zauzima površinu od 363 kvadratnih kilometara i rasprostranjeno je na tri geografska područja zahvatajući po manji dio svakoga od njih:

– Dio ravnice bosanske Posavine sa dijelom doline rijeke Bosne

– Područje masiva planine Vučijak na lijevoj obali rijeke Bosne

– Područje masiva planine Trebave na desnoj strani rijeke Bosne

Reljef opštine sastoji se od visije Vučjak (367m) i Trebave (644m ), od doline rijeke Bosne (106-103 m) i posavske ravnice (91- 90 m nadmorske visine.) Zahvatajući područje oko 45.stepena sjeverne geografske širine i između 18. I 19. stepena istočne geografske dužine preko Modriče prelazi 45. središnja paralela.

Pripada pojasu umjereno kontinentalne klime sa srednjom godišnjom temperaturom oko 12,5° C i količinom padavina od 850 litara po metru. U toku godine ima oko 80 vedrih, 170 oblačnih i ostalo promjenljivih dana.

Prema procjenama danas na teritoriji opštine živi oko 32000 stanovnika, gdje je oko polovine gradsko stanovništvo. Opština Modriča izrazito je bogata plodnom zemljom i malim vodotocima. Poljoprivreda je najzastupljenija privredna grana na području opštine Modriča.

Dan opštine Modriča je 28. juni – Vidovdan koji se proslavlja kao dan oslobođenja Modriče u proteklom ratu. U povodu Vidovdanske sedmice organizuje se niz prijema i manifestacija (humamitarnih, kulturnih i sportskih). Takođe, svaku nedelju pred Vidovdan na Dugoj Njivi se obilježava proboj koridora iz 1992. godine.

STANOVNIŠTVO

Prvi popis stanovništva u opštini Modriča izvršila je na osnovu vjeroispovjesti Austro – Ugarska 1879. godine. U tom periodu Modriča kao grad imala je 2.462 stanovnika. U Državi SHS prvi popis je izvršen 1921. godine, kada je grad Modriča sa selima imala 12.940 stanovnika od čega je u samom gradu bilo upisano 2.477 stanovnika. Popis je izvršen i 1931. godine, kada Modriča sa selima broji 22.326 stanovnika.

Prvi poslijeratni popis izvršen je 1948. godine a broj stanovnika iznosi 19.746. Ukupno stanovništvo u opštini povećano je u periodu 1948-1981. godine za 14.795 stanovnika (74,9% ili po godišnjoj stopi rasta 1,7%). Godine 1992. sam grad je brojao preko 10.000 stanovnika izrazito povoljne starosne i kvalifikacione strukture, dok je na području cijele opštine živjelo 35.413 stanovnika.

Tokom odbrambeno otadžbinskog rata i u narednom periodu opština Modriča je znatno izmijenila demografsku, privrednu i infrastrukturnu sliku. U dvadeset i četiri mjesne zajednice opštine Modriča, na oko 297 kvadratnih kilometara, živi oko 32 hiljade stanovnika, a od toga oko 40% u gradu. Gustina naseljenosti je 105 stanovnika/km².

Broj stanovnika po Mjesnim zajednicama:

MZ U Modrici scn

Izvor: Procjene Mjesnih zajednica za 2009. godinu

—————–

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe Opštine Modriča

ISTORIJA

Prvi pisani dokument o Modriči  iz 13. vijeka  je povelja mađarskog kralja Bele IV u kojoj se Modriča pominje kao vrelo : “…fons Modricha, ubi cadit in Boznam “, ali sve ukazuje na to da se radilo o manjem vodenom toku koji se ulijevao u rijeku Bosnu.

Po predanjima, Modriča je ime dobila prema rječici čija je voda bila modra, planinska. Ta riječica pretpostavlja se da je Dusa. Prema drugim kazivanjima područje nosi ime stare slovenske oznake za plavu boju neba i daljina, što se na horizontu više naziru nego vide-modrina / modriča.

Postoje arheološki dokazi o prisustvu čovjeka na prostorima današnje modričke opštine još u paleolitu – starijem kamenom dobu. O tome svjedoče  tragovi otkriveni na lokaciji Gradina u selu Dugom Polju iznad doline Bosne.

           Tragovi prastarih zemljoradnika iz neolita pronađeni su na više mjesta, a između ostalog, i na lokacijama Kulište u Kruškovom Polju, na Ždralovom brdu u selu Kladarima, na lokaciji Prljača, zatim u selima Vranjaku, Kužnjači, Skugriću, Dugom Polju…Na Doborskom brijegu je značajno nalazište sa sedam arheloških slojeva iz metalnog doba.

Na više mjesta u modričkoj opštini nailazi se i na tragove staroslovenskih naselja. U povelji Kotromanića iz 1324. godine pominje se župa Nenavište u kojoj su naselja Modriča i Jakeš.

Oko tvrđave Dobor odvijaju se događaji koji su predznak kraja bosanske državne samostalnosti. To su sukobi sa Mađarima 1393./94. i 1408. godine i sječa 170 bosanskih boljara na bedemima ove tvrđave. Ovi krajevi su zatim postali surovo ratno krajište u nastupu Turaka, a oni su 1536. godine osvojili Dobar i Modriču. Poslije turskog poraza kod Beča 1683. godine , u sljedeća dva vijeka ovo je granično područje, a to znači – zona ratnih sukoba, buna, pustošenja i ekonomske stagnacije. Za vrijeme austrougarske okupacije, Modriča je 1897. godine uvrštena u varoši kakvih je u Bosni i Hercegovini bilo 66.

           U drugoj polovini 19. stoljeća ekonomske i kulturno –  prosvjetne prilike lagano kreću nabolje. Zabilježeno je sjećanje na postojanje škole možda još krajem 18. vijeka, a u svakom slučaju od druge polovine 19. vijeka. Modriča je rasadnik škola po okolnim seoskim naseljima.U oba svjetska  rata, kao i u poslednjem ratu u vrijeme raspada nekadašnje Jugoslavije, ovaj kraj pretrpio je velika razaranja uz tragične ljudske žrtve.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe Opštine Modriča

RELIGIJA

Na području opštine  Modriča djeluju tri vjerske zajednice, koje oko sebe okupljaju najviše građana: Srpska pravoslavna crkva (crkvamodrica.com), Islamska vjerska zajednica i Katolička crkva.Na ovome području prisutno je osamnaest hramova Srpske pravoslavne crkve, tri Katoličke crkve i pet objekata Islamske vjeroispovjesti.

Najstariji  Pravoslavni  hram  je Crkva Vaznesenja Gospodnjeg iz 1874. godine  u  selu Koprivna. Na Dugoj Njivi nalazi se crkva Svetog Lazara i Svetih Srpskih Novomučenika koja je na Vidovdan  2007. godine proglašena manastirom čime je ovo područje postalo jedan od religijskih centara Republike Srpske.

Religijski sklad i međusobna tolerancija, narušeni u proteklom ratu, ponovo se vraćaju u svoje normalne okvire. To pokazuje i izgradnja nekoliko vjerskih objekata za pripadnike sve tri vjerske zajednice i na skoro svim područjima Opštine.

Jedan od najvećih skupova na ovom području organizuje se na Dugoj njivi, dvadesetak kilometara udaljenoj od Modriče, gdje se svake godine na crkvenom i narodnom zboru okuplja veliki broj stanovnika grada i okoline. U to vrijeme se obavlja crkveno bogosluženje i ophodi litija oko hrama, a na trodnevnom skupu okupljaju se i mladi i stari, kako bi se kroz pjesmu, igru, veselje i druženje radovali životu i onome što on donosi.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe Opštine Modriča

TURIZAM

Prirodne atrakcije

Geografski položaj opštine Modriča čini ovo područje vrijednim prirodnim nasleđem s obzirom da je riječ o rijetkom konglomeratu planinskih i ravničarskih cjelina. Na području opštine dodiruju se obronci balkanskih Dinarida,planina Trebava i Vučijak sa Panonskom nizijom- Posavinom pri čemu se raspon nadmorske visine kreće od 90 do 644  metra.

Jedan od najperspektivnijih prirodnih resursa je Duga Njiva- izletište i vazdušna banja na planini Trebava  koja se proteže na nadmorskoj visini od 400 do 644 metra. Duga Njiva bogata je bjelogoričnim i crnogoričnim šumama, netaknutim izvorima pitke vode, raznovrsnim biljnim i životinjskim svijetom sa stalnim vazdušnim strujanjima koja predstavljaju važan termoregulacioni faktor zbog kojeg je vazduh uvijek čist. Zahvaljujući bogatoj vegetaciji,  koja ga oplemenjuje vazduh ovdje ima dejstvo prirodnog aerosola. Ljeti je izletište na Dugoj Njivi  pogodno  za kampovanje, izlete, šetnje,biciklizam, sakupljanje ljekovitog bilja, lov i ribolov, dok je u  zimskom periodu idealna za uživanje u snježnim aktivnostima. Prošle godine investicijom Vlade Republike Srpske asfaltiran je put prema Dugoj Njivi  u dva pravca dužine 16.905. metara. Povezivanje Modriče sa Dugom Njivom predstavlja važan početni impuls u razvoju sveukupnog područja Trebave, prvenstveno seoskog i rekreativnog turizma.

Pored planine Trebava važno je istaći i značaj planine Vučijak.Ova planina takođe je bogata jakim izvorima pitke vode, šumama i proplancima, pejzažima.Na planini Vučijak ističe se lokalitet poznat pod nazivom ” Lipa “gdje se nalaze crkva i spomen obilježje iz proteklog rata.

Od prirodnih atrakcija  bitno je istaknuti lovne i ribolovne potencijale. Na području lovne površine u iznosu od 29.432.hektara na ravničarskim i brdskim predjelima najzastupljenije vrste  divljači su srna, zec, fazan, divlja svinja, divlja patka  a  u ravničarskim lovištima prepelica. Lovačkim resursima upravlja Lovačko udruženje  ” Majna” koje na raspolaganju ima 2 lovačke kuće i 7 lovačkih koliba. Rasprostranjenost manjih i većih vodenih tokova bogatih ribom i riječnim rakom  pružaju mogućnost za razvoj ribolovnog turizma.Ribolovni potencijal predstavlja rijeka Bosna  koja u dužini od 31 kilometar protiče kroz modričku  opštinu , jezera površine oko 10 hektara u Modričkom Lugu i niz brskih rječica. Sportsko- ribolovno društvo ” Optima ” brine se za poribljavanje voda, uređenje jezera i zaštitu od krivolova.

Kulturno istorijske atrakcije

Arheološki dokazi prisustva čovjeka na ovim prostorima dosežu još u doba paleolita, starijeg kamenog doba od oko 45.000- 15.000 godina p.n.e. Dokazi  tog perioda otkriveni su na lokalitetu Gradine u Dugom Polju i Ždralovo Brdo u Kladarima. Mnogobrojna su nalazišta starih nekropola. Jedno od najstarijih groblja iz srednjeg vijeka je Gričko groblje u Dugom Polju, Staro groblje u Dobrinji i Madžarsko groblje u Vranjaku. Na sjevernom rubu visoravni Duge Njive nalaze se u temeljima očuvani ostaci utvrđenja Gradac. Ovo je malo utvrđenje čiji je plato na grebenu širok 6-8 metara a rastojanje između dva poprečna rova  je od 20 do  25m. Pronađeni dijelovi naše domaće keramike zrelog srednjeg vijeka ukazuju da je tvrđava korištena od 13. do prve polovine 16. vijeka. Izvorno ime ove tvrđave je nepoznato. Lokalno stanovništvo naziva ga Gradac.

Na planini Trebava u selu Babešnica na lokalitetu Ćelije ili Ćelija nalaze se tragovi najstarije hrišćanske crkve. Hrišćanske crkve nasleđivale su stara mnogobožačka svetilišta te je na ovom mjestu prema predanju poštovan kult božanstva plodnosti gdje su se svetkovine održavale u vrijeme ljetne dugodnevnice. Ime Trebava dolazi od staroslovenske riječi “trebva”  što znači žrtvenik mnogobožački,  mjesto gdje se prinosi žrtva. Na ruskom jeziku značenje riječi je oltar. Staroslovensko božanstvo plodnosti i uspomena na njega  sačuvani su  u nazivima okolnih trebavskih polja, rječica i visova.

Stari grad  Dobor sa  svojom Dobor kulom predstavlja simbol grada. Nalazi se na lijevoj obali rijeke Bosne oko 4 kilometra uzvodno od Modriče.  Sagradio ga je Ivaniš Horvat između 1387. i 1388. godine u vidu utvrđena sa dvije kule. Zbog strateškog položaja Dobor je kroz istoriju bivao više puta izložen osvajanjima i pustošenjima.Na lokalitetu grada Dobor otkriveno je i sedam arheoloških slojeva iz metalnog doba koja mu daju na značaju.

Prekretnicu u razvoju turizma opštine Modriča predstavlja i proglašenje  crkve Svetog Lazara i Svetih Srpskih Novomučenika na Dugoj Njivi  2007. godine  u manastir, čime je ovo područje postalo jedan od religijskih centara Republike Srpske.

Kada se govori o muslimanskom nasleđu u gradu postoji objekat jednodomne građe ovalnog oblika kojeg u narodu nazivaju turbe. Ovo je mjesto na kojem je sagrađena grobnica izvjesnom turskom begu koji je na početku 18. vijeka poginuo. Objekat je u izuzetno dobrom stanju sa uređenim dvorištem i ogradom, a najčešće je posjećen tokom mjeseca Ramazana kada se na prozorima turbeta i oko njega pale svijeće.

U samom središtu grada nalaze se dva spomenika. Jedan od spomenika u parku  podignut je u čast neznanom junaku iz NOR-a. Preko puta zgrade Skupštine opštine Modriča smješten je spomenik posvećen palim borcima za Republiku Srpsku.

Iz parka se sa strane okrenute ka centru grada izlazi u tzv. Pješačku ulicu, modrički  korzo, dugu oko 300 m , zatvorenu za saobraćaj, duž koje se prostiru raznorazne prodavnice, zanatske radnje, kafići i restorani.Ulicu  “čuvaju” stabla košćele koja je čine alejom, omiljenim šetalištem Modričana i gostiju grada.

U centru grada, na Trgu dr Milan Jelić, na oko 1000 m² smješten je Srpski kulturni centar ( SKC ).U okviru Kulturnog centra nalazi se Plava sala kapaciteta 250 osoba, namjenjena za organizovanje konferencija i scenskih performansi. Pored plave sale na raspolaganju su i manje prostorije kapaciteta do 50 osoba u kojima se održavaju književne večeri, javne tribine, radionice, seminari i razne promocije.U samom holu i hodnicima izlažu se slike i ostali umjetnički predmeti poput ručnih radova, ikona, predmeta nađenih prilikom arheoloških iskopavanja i dr. U sklopu SKC-a nalazi se gradska biblioteka sa oko 32.000 naslova kao i kino sala.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe Opštine Modriča
SAOBRAĆAJ

Opština Modriča smještena je u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske. Sa geoprometnog stanovišta može se smatrati da Modriča ima veoma povoljan položaj jer se u njoj sijeku putevi regionalnog, državnog i evropskog značaja. Ostvarivanjem planiranih, privrednih, turističkih, kulturnih i drugih urbanističkih sadržaja Modriča dobija zavidan položaj u regionu.

Stanje putne mreže je kvantitativno prikazano slijedećom tabelom:

Izvor: Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

Dobra saobraćajna povezanost i relativno dobro stanje putne mreže predstavlja okosnicu razvoja privrede.

Željeznička stanica Modriča ima ukupno 5 kolosijeka (3 u saobraćaju i 2 manipulativna), ukupne dužine 3,1 km. Dnevno se otpremaju dva putnička voza na relaciji Modriča-Šamac i Modriča-Banja Luka. U teretnom saobraćaju otpremaju se 4 redovna voza i 5-6 vanrednih u prosjeku.

Ukupna dužina industrijskih kolosjeka je 1,5 km, a željeznički saobraćaj se odvija jednokolosječnom prugom Doboj – Modriča – Šamac i industrijskim kolosjekom prema Rafineriji ulja.

Autobuska stanica nalazi se odmah uz željezničku stanicu. Stanica ima 6 izgrađenih dolazno-odlaznih perona. Odavde se obavlja prevoz putnika prigradskim, međugradskim, republičkim i međunarodnim linijama. Dnevno sa autobuske stanice polazi 102 autobusa u vremenu od 06-22 h, sa prosječnom frekvencijom polazaka od 15 min. Stanica je lokalno – regionalnog karaktera i zadovoljava trenutne kapacitete. Ne postoji javni gradski prevoz, pa se unutargradska kretanja obavljaju vozilima taksi službe.

Problemi vezani za prevoz u teretnom saobraćaju pojavljuju se uglavnom zbog toga što ulična mreža nije prilagođena ovim potrebama, kako po geometrijskim karakteristikama ulica i raskrsnica, tako i po stanju kolovoznog zastora. Učešće teretnog saobraćaja u ukupnoj strukturi toka je 12%.

Kada je u pitanju poštanski saobraćaj u Republici Srpskoj postoje 4 glavna poštanska centra i to: Banja Luka, Doboj, Bijeljina i Foča. Opština Modriča pripada poštanskom centru Doboj, iz koga je organizovano sedam linija međumjesnog prevoza. Uručenje poštanskih pošiljki vrši se putem jedinica poštanske mreže po principu dostave i isporuke. Modriča ima gradsku poštu i 3 područne jedinice (Miloševac, Vranjak i Koprivna).

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe Opštine Modriča

NEVLADIN SEKTOR

Asocijacija mladih Vranjak

Adresa: Vranjak bb

Kontakt telefon: 065/565-153

Kontakt osoba: Slaviša Stojanović

[email protected]

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ u BiH

Adresa: Trg Jovana Raškovića bb

Kontakt telefon: 053/811-472

Kontakt osoba: Husejn Huseljić

Hrvatsko kulturno društvoNapredak” 

Adresa: Trg Jovana Raškovića bb

Kontakt telefon: 065/603-925

Kontakt osoba: Mišo Marjanović

Humanitarna organizacija „Merhamet“

Adresa: Tarevci 118

Kontakt telefon: 053/814-098

Kontakt osoba: Ahmet Hadžidedić

IPA – Regionalni klub Doboj

Adresa:Vranjak bb

Kontakt telefon: 065/631-095

Kontakt osoba: Nedo Savić

Kulturno umjetničko društvo „Aktiv IV“ Modriča

Adresa: Kninska bb

Kontakt telefon: 065/379-213

Kontakt osoba: Azra Efendić

Kulturno umjetničko društvo „KUD Vranjak“

Adresa: Vranjak bb

Kontakt telefon: 065/666-265

Kontakt osoba: Slavko Jevtić

Kulturno umjetničko društvo „Miloševac“

Adresa: Miloševac bb

Kontakt telefon: 066/716-607

Kontakt osoba: Pero Milinković

Kulturno umjetničko društvo „Modriča“

Adresa: Svetosavska 5

Kontakt telefon: 053/810-571

Kontakt osoba: Gligor Muminović

Kulturno umjetničko društvo „Savka Mačak“ Skugrić

Adresa: Skugrić bb

Kontakt telefon: 066/110-481

Kontakt osoba: Slavica Stokanović

Kulturno umjetničko društvo „Trebava“

Adresa: Koprivna bb

Kontakt telefon: 053/878-289

Kontakt osoba: Stanimir Vujić

Kulturno umjetničko društvo „Zavičaj“

Adresa: Svete Trojice bb

Kontakt telefon: 065/684-921

Kontakt osoba: Dušan Bogdanović

Kulturno umjetničko društvo „Zoran Tomušilović Dugo Polje – Botajica“

Adresa: Dugo Polje bb

Kontakt telefon: 065/674-749

Kontakt osoba: Gordan Pajić

Lovačko udruženje „Majna“

Adresa:Jovana Dučića bb

Kontakt telefon: 053/813-985

Kontakt osoba: Dragan Savić

Omladinski književni klub „Mladost“ Modriča

Adresa:Svetosavska bb

Kontakt telefon: 053/812-668

Kontakt osoba: Milena Drpa

Opštinska boračka organizacija

Adresa: Vidovdanska 16

Kontakt telefon: 053/811-215

Kontakt osoba: Željko Tomić

www.borackamd.org

Opštinska organizacija Crvenog krsta

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovića bb

Kontakt telefon: 053/810-224

Kontakt osoba: Stanko Tomić

Opštinska organizacija „SUBNOR“

Adresa: Jovana Dučića bb

Kontakt telefon: 053/810-130

Kontakt osoba: Brano Lukić

Opštinsko udruženje izbjeglih i raseljenih lica „Ostanak“

Adresa: Jovana Dučića bb

Kontakt telefon: 065/301-049

Kontakt osoba: Savo Kuzmanović

Preduzetničko udruženje „PUMA“

Adresa: Kneza Miloša bb

Kontakt telefon: 053/820-420

Kontakt osoba: Nenad Šabić

Razvojni centar Modriča

Adresa: Trg Dr Milana Jelića 4

Kontakt telefon: 066/622-881

Kontakt osoba: Mario Đuran

Razvojno edukacioni centar Modriča (RECeM)

Adresa: Vidovdanska bb

Kontakt telefon: 065/544-581

Kontakt osoba: Davor Savić

www.recem-md.com

Ronilački klub „Vidra“ Modriča

Adresa: Botajica bb

Kontakt telefon: 065/785-875

Kontakt osoba: Dragan Šarčević

Svetosavska omladinska zajednicа

Adresa: Drinska 6

Kontakt telefon: 065/679-331

Kontakt osoba: Goran Stanković

Udruga „Posavsko jedinstvo“

Adresa: Donje Ledenice bb

Kontakt telefon: 035/850-637

Kontakt osoba: Tadija Agatić

Udruženje gluvih i nagluvih opštine Modriča

Adresa:Trg Jovana Raškovića bb

Kontakt telefon: 053/813-119

Kontakt osoba: Radosav Luković

Udruženje građana „4T“

Adresa: Centar 55, Tarevci

Kontakt telefon:, 063/994-889  (KUD Ševko Avdić), 061/232-781 (Sekcija mladih Tarevci)

Kontakt osoba: Mustafa Mustajbegović, Asmir Bungur

www.tarevci.info

Udruženje građana „Bosanski kulturni centar Modriča“

Adresa: Kninska 22

Kontakt telefon: 063/121-458

Kontakt osoba: Nurija Delić

Udruženje građana „Budućnost“

Adresa: Živojina Mišića 4

Kontakt telefon: 053/820-700, 820-701

Kontakt osoba: Gordana Vidović

www.buducnost-md.com

Udruženje građanaJosip Broz Tito”

Adresa: Jovana Dučića bb

Kontakt telefon: 053/811-030

Kontakt osoba: Čedo Cvijić

Udruženje građana „Nezavisni biro za razvoj“

Adresa: Tarevci bb

Kontakt telefon 053/810-952, 820-515

Kontakt osoba: Enver Sarvan

www.nbrudruzenje.org

Udruženje građana „Obnova“

Adresa: Jovana Dučića bb

Kontakt telefon: 053/812-213

Kontakt osoba: Mirsad Bahić

Udruženje građana  „Zelenilo i ekologija – ZEKO”

Adresa: Vidovdanska bb

Kontakt telefon: 053/810-355

Kontakt osoba: Milenko Grabovac

Udruženje građana „Žene Modriča“

Adresa: Kninska 16

Kontakt telefon: 053/810-351

Kontakt osoba: Stojanka Zečić

Udruženje likovni stvaralaca Modriča

Adresa: Svetosavska 2

Kontakt telefon: 053/818-165

Kontakt osoba: Jovo Gujić

Udruženje pčelara „Bagrem“

Adresa: Trg Jovana Raškovića bb

Kontakt telefon: 065/922-113

Kontakt osoba: Anto Milardović

Udruženje penzionera

Adresa: Trg Jovana Raškovića bb

Kontakt telefon: 053/810-439

Kontakt osoba: Đorđe Nijemčević

Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Modriča“ 

Adresa: Trg Jovana Raškovića bb

Kontakt telefon: 053/813-276

Kontakt osoba: Dragan Radojević

Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Modrička polja“ 

Adresa: Skugrić bb

Kontakt telefon: 053/876-131

Kontakt osoba: Jovo Mišić

Udruženje porodica sa četvoro i više djece „Nada 4“

Adresa: Trg Jovana Raškovića bb

Kontakt telefon: 065/034-708

Kontakt osoba: Marina Kuzmanović

Udruženje „Povratak, posao i opstanak u modričkoj regiji“

Adresa: Tarevci bb

Kontakt telefon: 053/813-762

Kontakt osoba: Fahrudin Sarvan

Udruženje privrednika i preduzetnika Opštine Modriča

Adresa: Trg Jovana Raškovića bb

Kontakt telefon: 065/824-265

Kontakt osoba: Miloš Joksimović

Udruženje ratnih zarobljenika i logoraša opštine Modriča

Adresa: Vidovdanska 16

Kontakt telefon: 053/821-310

Kontakt osoba: Vlado Dragojlović

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima

Adresa: Cara Lazara 7

Kontakt telefon: 053/820-751

Kontakt osoba: Slobodan Savić

Udruženje žena „Veliko srce“ Modriča

Adresa: Trg Nemanjića bb

Kontakt telefon: 065/328-997

Kontakt osoba: Stana Milićević

Udruženje žena za borbu protiv bolesti karcinoma dojke „Život i nada“

Adresa: Živojina Mišića 4

Kontakt telefon: 065/958-875

Kontakt osoba: Smiljka Simić

Zanatsko – preduzetničko udruženje opštine Modriča

Adresa: Vidovdanska bb

Kontakt telefon: 065/588-410

Kontakt osoba: Dragiša Kerić

„Zavičajno udruženje Žepčaka“ Modriča

Adresa: Kralja Petra bb

Kontakt telefon: 066/676-376

Kontakt osoba: Simo Cvjetković

 

Sportske organizacije

 

OPŠTINSKI FUDBALSKI SAVEZ

Jovana Dučića bb

Pavić Dragomir 065/586-582

FK „MODRIČA MAKSIMA“ MODRIČA

Berlinska bb 053/812-478

www.fcmodricamaxima.com

ODBOJKAŠKI KLUB„MODRIČA – OPTIMA“MODRIČA

Jovana Dučića br. 1

Đošan Stanko 065/256-220

ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB „MODRIČA“MODRIČA

Cara Lazara bb

Mišić Jovan 065/333-911

KOŠARKAŠKI KLUB„MODRIČA“ MODRIČA

Svetosavska bb

Vidović Ranko 065/524-911

SPORTSKI KLUB “MD KLINCI”

Solunskih boraca bb

Tadić Goran 065/728-388

www.mdklinci.com

STONOTENISKI KLUB «MODRIČA SPIN» MODRIČA

Berlinska bb

Sajić Rajko 065/480-477

TENISKI KLUB «MODRIČA» MODRIČA

Kralja Petra br. 20

Ivić Vesna 065/490-584

SPORTSKO RIBOLOVNODRUŠTVO „OPTIMA“MODRIČA

Jovana Dučića bb, 053/813-717

Stevanović Slobodan

KLUB BORILAČKIH SPORTOVA (karate)

Svetosavska bb

Ristić Aleksandar 065/523-248

KARATE KLUB „ŠAMPION“ MODRIČA

Bilećka br. 3

Jovanović Dragiša 065/947-071

www.karate-sampion.com

KIK BOKS KLUB„MODRIČA“ MODRIČA

Svetosavska bb

Đurić Branislav 065/532-612

DžIU-DžICU KLUB „IPON“ MODRIČA

Svetosavska bb

Lazić Mladen 065/942-995

AUTOMOBILSKI KLUB„OPTIMA“ MODRIČA

Vojvode Stepe Br. 49

Jekić Mitar 065/523-828

KAJAKAŠKI KLUB „MODRIČA“ MODRIČA

Šamački put bb

Drinić Petar 066/864-976

SPORTSKO DRUŠTVO ZA ODGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA

„POSAVSKI ODGAJIVAČ“

Adresa: Omladinska 89

Saša Lazić 065/945-386

FK „POSAVINA“ MILOŠEVAC

Miloševac

Todorović Stojan 065/439-729

www.fcposavina.com

FK „PARTIZAN“ KOPRIVNA

Koprivna

Simić Branko 065/693-007

FK „TREBAVAC“ VRANJAK

Vranjak I

Trepić Marko 065/671-006

www.vranjak.info/trebavac/

FK „VRANJAK“ VRANJAK

Vranjak bb

Janković Jerotija, 065/794-130

www.vranjak.net/fkvranjak/

FK „SKUGRIĆ“ SKUGRIĆ

Skugrić bb 053/876-012

Sedlić Ilija

FK „SLOGA „ DUGO POLjE

Dugo Polje bb

Đurić Miodrag 065/649-980

FK „MLADOST“ DOBRINjA

Dobrinja bb

Ljubičić Tomo 065/966-226

FK „KLADARI GORNJI“KLADARI GORNJI

Kladari Gornji

Bijelić Slobodan 065/523-846

FK „MLADOST“ BOTAJICA

Botajeca bb

Gligorević Zoran 065/964-648

FK «ZADRUGAR» TAREVCI

Tarevci bb

Sulejmen Nahdet 061/178-459

FK «SLOGA 73» ŽDREBAN

Ždreban bb

Lukić Dragiša 065/832-728

FK «OMLADINAC»  MODRIČA

Svete Trojice bb

Tripić Luka 065/729-724

 

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe Opštine Modriča

MJESNE ZAJEDNICE

Mjesna zajednica se obrazuje Odlukom Skupštine opštine Modriča u skladu sa zakonom za dio jednog ili više naseljenih mjesta koje čine teritorijalno ekonomsku cjelinu za zadovoljavanje potreba stanovništva u Mjesnoj zajednici.

U Mjesnoj zajednici građani zadovoljavaju zajedničke potrebe i interese u oblastima uređenja naselja, stanovanja, komunalne djelatnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, zaštite životne sredine, obrazovanja i vaspitanja, kulture, fizičke kulture, kao i u drugim oblastima koje sami utvrde Statutom Mjesne zajednice i drugim aktima, u skladu sa zakonom i Statutom opštine Modriča. Organ Mjesne zajednice je Savjet Mjesne zajednice.

Na području opštine Modriča postoji 24 mjesne zajednice:

MZ BABEŠNICA

Predsjednik Savjeta: Vaić Luka

Kontakt telefon: 053/871-412

Broj stanovnika: 400

MZ BOROVO POLJE

Predsjednik Savjeta: Paljić Miroslav

Kontakt telefon: 065/679-361

Broj stanovnika: 200

MZ BOTAJICA

Predsjednik Savjeta: Karamanović Željko

Kontakt telefon: 065/989-192

Broj stanovnika: 780

MZ VRANJAK

Predsjednik Savjeta: Cvijanović Branko

Kontakt telefon: 065/901-638

Broj stanovnika: 1600

Web site: www.vranjak.net, www.vranjak.info

MZ VRANJAK 1

Predsjednik Savjeta: Cvijanović Dušan

Kontakt telefon: 065/560-957

Broj stanovnika: 1300

Web site: www.vranjak.net, www.vranjak.info

MZ GAREVAC

Predsjednik Savjeta: Tokić Goran

Kontakt telefon: 065/421-020

Broj stanovnika: 450

Web site: www.garevac.info

MZ DOBRINJA

Predsjednik Savjeta: Tatić Nenad

Kontakt telefon: 065/690-042

Broj stanovnika: 1200

MZ DUGO POLJE

Predsjednik Savjeta: Milinković Radovan

Kontakt telefon: 065/333-874

Broj stanovnika: 1600

MZ KLADARI GORNJI

Predsjednik Savjeta: Simić Jovica

Kontakt telefon: 065/937-795

Broj stanovnika: 385

MZ KLADARI DONJI

Predsjednik Savjeta: Bičvić Mato

Kontakt telefon: 063/157-101

Broj stanovnika: 230

MZ KOPRIVNA

Predsjednik Savjeta: Jeremić Blagoje

Kontakt telefon: 065/821-204

Broj stanovnika: 1900

Web site: www.koprivna.com

MZ KOPRIVNSKA TREBAVA

Predsjednik Savjeta: Žegarac Mirko

Kontakt telefon: 065/240-952

Broj stanovnika: 310

MZ KRČEVLJANI

Predsjednik Savjeta: Lazić Niko

Kontakt telefon: 065/659-943

Broj stanovnika: 290

MZ MILOŠEVAC

Predsjednik Savjeta: Bradašević Rajko

Kontakt telefon: 065/992-049

Broj stanovnika: 2500

Web site: www.milosevac.net

MZ MODRIČA I

Predsjednik Savjeta: Dujković Dejan

Kontakt telefon: 065/040-918

Broj stanovnika: 3929

MZ MODRIČA II

Predsjednik Savjeta: Sarvan Naida

Kontakt telefon: 065/798-011

Broj stanovnika: 5000

MZ MODRIČA III

Predsjednik Savjeta: Bjelić Boro

Kontakt telefon: 066/185-535

Broj stanovnika: 1870

MZ MODRIČA IV

Predsjednik Savjeta: Pejić Duško

Kontakt telefon: 065/962-004

Broj stanovnika: 2000

MZ MODRIČA V

Predsjednik Savjeta: Krivošija Danijel

Kontakt telefon: 065/042-263

Broj stanovnika: 1200

MZ RIJEČANI

Predsjednik Savjeta: Đukić Mito

Kontakt telefon: 065/892-639

Broj stanovnika: 462

MZ SKUGRIĆ

Predsjednik Savjeta: Đurić Mićo

Kontakt telefon: 065/952-373

Broj stanovnika: 2600

MZ TAREVCI

Predsjednik Savjeta: Dugić Zijad

Kontakt telefon: 065/783-958

Broj stanovnika: 1000

MZ TOLISA

Predsjednik Savjeta: Ristić Goran

Kontakt telefon: 066/865-736

Broj stanovnika: 500

MZ ČARDAK

Predsjednik Savjeta: Perković Stjepan

Kontakt telefon: 063/444-021

Broj stanovnika: 500

 

Napomena: Podaci za broj stanovnika su procjene Mjesnih zajednica.

———-

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe Opštine Modriča

OMLADINA

Omladinu čine lica od 16 do navršenih 30 godina starosti.

Briga o omladini je od opšteg interesa za Republiku. Taj opšti interes ostvaruje se uređivanjem i stvaranjem uslova za omladinsko organizovanje i brigu o omladini, kao i donošenjem i realizacijom utvrđenog dokumenta omladinske politike na nivou opštine.

Omladinska politika opštine Modriča predstavlja dokument koji planski i strateški prilazi rješavanju problema i zadovoljavanju potreba mladih, na području opštine Modriča. Kompletan dokument možete preuzeti овдје.

Omladinska politika, bez obzira na kom nivou vlasti se definiše i donosi, podrazumijeva strategiju koja mladima pomaže u rješavanju njihovih problema i daje im mogućnost većeg uticaja na društvo bilo pojedinačno ili kolektivno.

Realizacija ciljeva iz politike ne bi se mogla ostvariti bez uključivanja škola i relevantnih institucija, a naročito omladinskih organizacija.

Na području opštine registrovane su slijedeće isključivo omladinske organiazcije:

  1. Omladinski književni klub „Mladost“,
  2. Razvojno – edukacioni centar Modriča (RECeM),
  3. Udruženje građana „Asocijacija mladih Vranjak“
  4. Udruženje građana „Svetosavska omladinska zajednica Modriča“,

U okviru Udruženja građana „4T“ aktivno djeluje i Sekcija mladih Tarevci, a u  okviru Opštinske organizacije Crvenog krsta egzistira i Podmladak i Omladina crvenog krsta Modriča.

 

Omladinska banka

Omladinska banka Modriča osnovana je 2008. godine, a projekat  realizuje Opština Modriča u saradnji sa Fondacijom Mozaik koja finansijska sredstva obezbjeđuje od strane donatora.

Omladinska banka ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

Omladinskom bankom upravlja Kreditni odbor Modriča sastavljen od 9 članova izabranih putem javnog poziva i edukovanih da biraju i upravljaju projektima.

Do sada su podržana 54 projekta, a vrijednost sredstava dodijeljenih iz fonda Omladinske banke Modriča je 115.000,00 KM.

Omladinski parlament

Prva sjednica Omladinskog parlamenta održana je 2009. godine, a cilj ovog projekta je podizanje svijesti djece srednjoškolskog uzrasta o funkcionisanju opštinske administracije, demokratskim procesima i pravima i odgovornostima pojedinaca u funkcionisanju društva, kako bi se mladi lakše uključili u društvene tokove.

Navedeni cilj se postiže izglasavanjem velikih i malih projekata koje predlažu i biraju učenici SŠC „Jovan Cvijić“.

Do sada su odobreni slijedeći veliki projekti:

  1. Razglas u školi, vrijednosti 6.000,00 KM
  2. Nabavka opreme za laboratoriju za hemijsku školu, vrijednosti 6.996,66 KM
  3. Nabavka školske opreme (sportska i računarska oprema), vrijednosti 6.591,55 KM
  4. Uređenje školske ograde, vrijednosti 6.999,70 KM
  5. Prekrivanje radionice za praktičnu nastavu, vrijednosti 5.847,85 KM

Podržano je 19 malih projekata ukupne vrijednosti 15.745,78 KM.

Dokumenti

 

Omladinska politika opštine Modriča za period 2013-2017. godina

 

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe Opštine Modriča

VAŽNI TELEFONI

VAŽNI TELEFONI U MODRIČI

NAZIVBROJ TELEFONA
AGENCUA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA811-372; 814-065
ALFA DOO065 924 895 810 680
ALFA I OMEGA ZTR065 536 167 821 281
APM-TRADE DOO821 021
APOTEKA "MENTA"820-530; 820-531
APOTEKA DAMJANOVIĆ821-750
APOTEKA JZU MODRIČA812-501
AUTO MOTO DRUŠTVO MODRIČA810-859
AUTOBUSKA STANICA812-621
AUTO ŠKOLA PINK065 586 590 810 900
AUTOSHOP TR065 536 120 812 748
BALKAN SUR812 743
BIBLIOTEKA821-892
BLOKETARA ZR065 680 698 876 478
BOBAR AUTOSEMBERIJA821-070
BOBAR BANKA820-980
BORAĆKA ORGANIZACUA821-310
BRAĆA MIĆIĆ DOO065 922 048 810 609
BRAĆA STJEPANIĆ DOO065 524 882 065 536 164
BRČKO GAS OSIGURANJE821-850
CENTAR ZA SOCUALNI RAD810-737; 813-968
CRKVENA OPŠTINA MODRIČA811-360
CRVENI KRST MODRIČA810-224
DJEČIJE OBDANIŠTE "NAŠA RADOST"810-553; 810-762
DOM ZDRAVLJA813-572; 811-722
DUKLA DOO810 327
ECCOM DOO065 536 121
EKO-STAN DOO066 258 622 814 115
EKO-TRADE DOO810 671 065 729 817
EL-PROM SM DOO065 620 070 811 982
ELEKTROPRENOS209-703
EURO KONTAKT ZTR813 870
GO-GO SUR061 151 518
GRANINI DOO065 586 597 811 250
GRUNTOVNICA820-160
GS - GRAFIČKI STUDIO / GAJIĆ811-669
GS- KOMERC DOO065 537 172
GTI SERVIS ZTR065 533 945 812 815
GUMAPROMET DOO065 536160 811 876
HERTEX ZTR812 417
HITNA FOMOĆ124
HYPO ALPEADRIA BANKA814-054
JAHORINA OSIGURANJE810-560
JEŠANOVIC DOO065 583 815 812 444
JF ZA PEN. I INV. OSIGURANJE RS821-240; 821-241
JF ZA ZDRAV. OSIGURANJE RS811-126; 820-180; 820-181
JU─JITSU KLUB IPON SPORTSKO DRUŠTVO065 945 881 065 942 995
KOMUNALAC812-874
KORIDOR 92821-311
KOSIG DUNAV OSIGURANJE812-844
KULTURNO SPORTSKI CENTAR (HALA)810-436
KUZMANOVIĆ KOMERC DOO065 523 840 812 525
MALIND DOO812 331
MANGO STR065 685 606 814 080
MATIČNI URED DUGO POLJE872-254
MATIČNI URED MILOŠEVAC870-184
MATIČNI URED VRANJAK871-199
MATIČNI. URED SKUGRIĆ876-405
MD- ELEKTRO DOO065 523 258 812 812
MEDIA ZGR065 532 800 812 269
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE812-455
MIG SUR065 433 894
MIRAŽ STR065 738 349 814 014
MK KOMPANI DOO065 588 450
MLINSKO PEKARSKA INDUSTRUA811-179
MOBELCOMERCE DOO065 924 878 811 152
MODRIČAŠPED DOO065 510 393 821 262 821 263
MODRIČA STAN810-662
MP-PANDUREVIĆ SZR065 567 139 870 117
NEŠKOVIĆ OSIGURANJE820-190
NLB RAZVOJNA BANKA810-022
NOVA BANKA812-234
NP DOO065 531 791 816 301
ODBOJKAŠKI SAVEZ RS820-150
OK MODRIČA OPTIMA810-830
OPTIMA BENZ DOO065 536 168 821 210
OPŠTINA MODRIČA ODELJENJE ZA PRIVREDU810 433
ORNAMENT DOO
065 536 157 820 420
OSNOVNA ŠKOLA SUTJESKA812-506
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA810-605
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA BOTAJICA872-142
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA DUGO POLJE872-244
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA KOPRIVNA878-172
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA VRANJAK871-198
OSNOVNI SUD812-139
OTPAD ZR065 523 846
PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK810-123
POLICIJSKA STANICA-CENTRALA810-247:811-622
POLICIJA122
PORESKA UPRAVA810-974
POŠTA KOPRIVNA874-234
POŠTA MILOŠEVAC870-011
POŠTA VRANJAK871-428
POŠTE SRPSKE AD820-031
RADIO MODRIČA820-290
RADIO MODRIČA-GLAVNI UREDNIK820-292
RADIO MODRIČA-MARKETING
RADIO MODRIČA-STUDIO820-291
RAFINERUA ULJA AD MODRIČA810 111
RAIFFEISEN BANKA814-088
REP.UPR.ZA GEOD. I IMOV.PRA.POS.812-220
REP.ZAV. ZA ZAP. REP. SRPSKE810-627
RIMOKATOLIĆKI ŽUPNI URED810-071
SANIT-GRANIT DOO707 707
SBERBANK822-040
SEK.AMBULANTA KOPRIVNA878-237
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR JOVAN CVIJIĆ810-966; 811-344
SRPSKE ŠUME812-201
SRPSKI KULTURNI CENTAR813-553
SUR GLAMOČ065 666 226
TERIORIJALNA VATROGASNA JEDINICA123;810-110
TESLA DOO065 517 116 820 200
TIME CODE VIDEO PRODUKCUA065 542 871
TOMO ZTR065 966 226 813 715
TURISTIČKA ORGANIZACUA OPŠTINE MODRIČA813-092
UDRUŽENJE PENZIONERA813-862
VD- SISTEM DOO065 922 063
VESIĆ DOO871 267
VETERINARSKA APOTEKA810-935
VETERINARSKA STAN. KOPRIVNA878-287
VETERINARSKA STANICA820-970; 820-971
VODOVOD I KANALIZACUA812-016; 812-018
VUČIJAK ZTR065 689 835 811 349
ZAVOD ZA LIJEČENJE JAKEŠ818-858; 818-389; 818-394
ŽELJEZNIČKA STANICA
810-192

Pozivni broj za Modriču 00387 (0)53

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe Opštine Modriča

U pripremi

U pripremi

U pripremi

U pripremi

U pripremi

U pripremi