Home / SAOBRAĆAJ

SAOBRAĆAJ

Opština Modriča smještena je u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske. Sa geoprometnog stanovišta može se smatrati da Modriča ima veoma povoljan položaj jer se u njoj sijeku putevi regionalnog, državnog i evropskog značaja. Ostvarivanjem planiranih, privrednih, turističkih, kulturnih i drugih urbanističkih sadržaja Modriča dobija zavidan položaj u regionu.

Stanje putne mreže je kvantitativno prikazano slijedećom tabelom:

R.br

 Putni pravci

Dužina(km)

Asfalt(km)

Makadam(km)

1.

 Magistralni putevi

45,00

45,00

—-

2.

 Regionalni putevi

18,00

18,00

—-

3.

 Lokalni putevi

190,50

125,70

64,80

4.

 Nekategorisani putevi

230,00

75,40

154,60

5.

 Ukupno:

483,50

264,10

219,40

6.

 Mreža gradskih ulica

65,50

30,50

35,00

Izvor: Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

Dobra saobraćajna povezanost i relativno dobro stanje putne mreže predstavlja okosnicu razvoja privrede.

Željeznička stanica Modriča ima ukupno 5 kolosijeka (3 u saobraćaju i 2 manipulativna), ukupne dužine 3,1 km. Dnevno se otpremaju dva putnička voza na relaciji Modriča-Šamac i Modriča-Banja Luka. U teretnom saobraćaju otpremaju se 4 redovna voza i 5-6 vanrednih u prosjeku.

Ukupna dužina industrijskih kolosjeka je 1,5 km, a željeznički saobraćaj se odvija jednokolosječnom prugom Doboj – Modriča – Šamac i industrijskim kolosjekom prema Rafineriji ulja.

Autobuska stanica nalazi se odmah uz željezničku stanicu. Stanica ima 6 izgrađenih dolazno-odlaznih perona. Odavde se obavlja prevoz putnika prigradskim, međugradskim, republičkim i međunarodnim linijama. Dnevno sa autobuske stanice polazi 102 autobusa u vremenu od 06-22 h, sa prosječnom frekvencijom polazaka od 15 min. Stanica je lokalno – regionalnog karaktera i zadovoljava trenutne kapacitete. Ne postoji javni gradski prevoz, pa se unutargradska kretanja obavljaju vozilima taksi službe.

Problemi vezani za prevoz u teretnom saobraćaju pojavljuju se uglavnom zbog toga što ulična mreža nije prilagođena ovim potrebama, kako po geometrijskim karakteristikama ulica i raskrsnica, tako i po stanju kolovoznog zastora. Učešće teretnog saobraćaja u ukupnoj strukturi toka je 12%.

Kada je u pitanju poštanski saobraćaj u Republici Srpskoj postoje 4 glavna poštanska centra i to: Banja Luka, Doboj, Bijeljina i Foča. Opština Modriča pripada poštanskom centru Doboj, iz koga je organizovano sedam linija međumjesnog prevoza. Uručenje poštanskih pošiljki vrši se putem jedinica poštanske mreže po principu dostave i isporuke. Modriča ima gradsku poštu i 3 područne jedinice (Miloševac, Vranjak i Koprivna).

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča