Home / VAŽNI TELEFONI

VAŽNI TELEFONI

VAŽNI TELEFONI U MODRIČI

NAZIVBROJ TELEFONA
AGENCUA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA811-372; 814-065
ALFA DOO065 924 895 810 680
ALFA I OMEGA ZTR065 536 167 821 281
APM-TRADE DOO821 021
APOTEKA "MENTA"820-530; 820-531
APOTEKA DAMJANOVIĆ821-750
APOTEKA JZU MODRIČA812-501
AUTO MOTO DRUŠTVO MODRIČA810-859
AUTOBUSKA STANICA812-621
AUTO ŠKOLA PINK065 586 590 810 900
AUTOSHOP TR065 536 120 812 748
BALKAN SUR812 743
BIBLIOTEKA821-892
BLOKETARA ZR065 680 698 876 478
BOBAR AUTOSEMBERIJA821-070
BOBAR BANKA820-980
BORAĆKA ORGANIZACUA821-310
BRAĆA MIĆIĆ DOO065 922 048 810 609
BRAĆA STJEPANIĆ DOO065 524 882 065 536 164
BRČKO GAS OSIGURANJE821-850
CENTAR ZA SOCUALNI RAD810-737; 813-968
CRKVENA OPŠTINA MODRIČA811-360
CRVENI KRST MODRIČA810-224
DJEČIJE OBDANIŠTE "NAŠA RADOST"810-553; 810-762
DOM ZDRAVLJA813-572; 811-722
DUKLA DOO810 327
ECCOM DOO065 536 121
EKO-STAN DOO066 258 622 814 115
EKO-TRADE DOO810 671 065 729 817
EL-PROM SM DOO065 620 070 811 982
ELEKTROPRENOS209-703
EURO KONTAKT ZTR813 870
GO-GO SUR061 151 518
GRANINI DOO065 586 597 811 250
GRUNTOVNICA820-160
GS - GRAFIČKI STUDIO / GAJIĆ811-669
GS- KOMERC DOO065 537 172
GTI SERVIS ZTR065 533 945 812 815
GUMAPROMET DOO065 536160 811 876
HERTEX ZTR812 417
HITNA FOMOĆ124
HYPO ALPEADRIA BANKA814-054
JAHORINA OSIGURANJE810-560
JEŠANOVIC DOO065 583 815 812 444
JF ZA PEN. I INV. OSIGURANJE RS821-240; 821-241
JF ZA ZDRAV. OSIGURANJE RS811-126; 820-180; 820-181
JU─JITSU KLUB IPON SPORTSKO DRUŠTVO065 945 881 065 942 995
KOMUNALAC812-874
KORIDOR 92821-311
KOSIG DUNAV OSIGURANJE812-844
KULTURNO SPORTSKI CENTAR (HALA)810-436
KUZMANOVIĆ KOMERC DOO065 523 840 812 525
MALIND DOO812 331
MANGO STR065 685 606 814 080
MATIČNI URED DUGO POLJE872-254
MATIČNI URED MILOŠEVAC870-184
MATIČNI URED VRANJAK871-199
MATIČNI. URED SKUGRIĆ876-405
MD- ELEKTRO DOO065 523 258 812 812
MEDIA ZGR065 532 800 812 269
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE812-455
MIG SUR065 433 894
MIRAŽ STR065 738 349 814 014
MK KOMPANI DOO065 588 450
MLINSKO PEKARSKA INDUSTRUA811-179
MOBELCOMERCE DOO065 924 878 811 152
MODRIČAŠPED DOO065 510 393 821 262 821 263
MODRIČA STAN810-662
MP-PANDUREVIĆ SZR065 567 139 870 117
NEŠKOVIĆ OSIGURANJE820-190
NLB RAZVOJNA BANKA810-022
NOVA BANKA812-234
NP DOO065 531 791 816 301
ODBOJKAŠKI SAVEZ RS820-150
OK MODRIČA OPTIMA810-830
OPTIMA BENZ DOO065 536 168 821 210
OPŠTINA MODRIČA ODELJENJE ZA PRIVREDU810 433
ORNAMENT DOO
065 536 157 820 420
OSNOVNA ŠKOLA SUTJESKA812-506
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA810-605
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA BOTAJICA872-142
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA DUGO POLJE872-244
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA KOPRIVNA878-172
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA VRANJAK871-198
OSNOVNI SUD812-139
OTPAD ZR065 523 846
PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK810-123
POLICIJSKA STANICA-CENTRALA810-247:811-622
POLICIJA122
PORESKA UPRAVA810-974
POŠTA KOPRIVNA874-234
POŠTA MILOŠEVAC870-011
POŠTA VRANJAK871-428
POŠTE SRPSKE AD820-031
RADIO MODRIČA820-290
RADIO MODRIČA-GLAVNI UREDNIK820-292
RADIO MODRIČA-MARKETING
RADIO MODRIČA-STUDIO820-291
RAFINERUA ULJA AD MODRIČA810 111
RAIFFEISEN BANKA814-088
REP.UPR.ZA GEOD. I IMOV.PRA.POS.812-220
REP.ZAV. ZA ZAP. REP. SRPSKE810-627
RIMOKATOLIĆKI ŽUPNI URED810-071
SANIT-GRANIT DOO707 707
SBERBANK822-040
SEK.AMBULANTA KOPRIVNA878-237
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR JOVAN CVIJIĆ810-966; 811-344
SRPSKE ŠUME812-201
SRPSKI KULTURNI CENTAR813-553
SUR GLAMOČ065 666 226
TERIORIJALNA VATROGASNA JEDINICA123;810-110
TESLA DOO065 517 116 820 200
TIME CODE VIDEO PRODUKCUA065 542 871
TOMO ZTR065 966 226 813 715
TURISTIČKA ORGANIZACUA OPŠTINE MODRIČA813-092
UDRUŽENJE PENZIONERA813-862
VD- SISTEM DOO065 922 063
VESIĆ DOO871 267
VETERINARSKA APOTEKA810-935
VETERINARSKA STAN. KOPRIVNA878-287
VETERINARSKA STANICA820-970; 820-971
VODOVOD I KANALIZACUA812-016; 812-018
VUČIJAK ZTR065 689 835 811 349
ZAVOD ZA LIJEČENJE JAKEŠ818-858; 818-389; 818-394
ŽELJEZNIČKA STANICA
810-192

Izvor podataka: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča