Home / OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

Opštinska administrativna služba je dio izvršne vlasti u opštini. Načelnik opštine kao nosilac izvršne vlasti rukovodi opštinskom administrativnom službom i odgovoran je za njen rad. Administrativna služba opštine Modriča je podijeljena u odjeljenja sa pripadajućim odsjecima:

1. Odjeljenje za opštu upravu
– Odsjek za opšte, pravne poslove, boračko invalidsku zaštitu, civilnu zaštitu
i zajedničke poslove.
– Odsjek za poslove informisanja i prijemne kancelarije.

2. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
– Odsjek za poljoprivredu.

3. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju
– Komunalna policija.

4. Odjeljenje za finansije
– Odsjek za budžet.

5. Stručna služba Skupštine opštine i načelnika opštine

 

 

Poslovi opštinske administrativne službe su:

– Izvršenje i sprovođenje propisa Skupštine opštine i načelnika opštine,
– Pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine
i načelnik opštine,
– Izvršavanje i sprovođenje zakona i drugih propisa i obezbjeđenje vršenja poslova čije je
izvršavanje povjereno opštini,
– Vršenje stručnih i drugih poslova koje im povjeri Skupština opštine i načelnik opštine.

 

Ciljevi opštinske administrativne službe su:

– Postati moderan i transparentan servis građana i drugih korisnika usluga,
– Kvalitetom i brzinom pruženih usluga u potpunosti ispuniti potrebe i opravdati očekivanja
korisnika,
– Doprinijeti stvaranju podsticajno-poslovnog okruženja i potrebnih uslova za kvalitetan
ekonomski i društveni razvoj opštine,
– Osigurati zadovoljstvo zaposlenih.

 

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča