Home / Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

alenkas

Alenka Savić, dipl.ecc

NAČELNIK ODJELJENJA

Alenka Savić
dipl.ecc

 

 

Biografija:
Rođena je 13. 10. 1979. godine u Doboju. Završila je Ekonomski fakultet u Banja Luci. Do imenovanja na funkciju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti obavljala je dužnost klijent menadžera u poslovnici Nove banke AD Banja Luka u Modriči.

 

Telefon: 00387 (0)53 811 554
E-mail: [email protected]

Zaposleni u odjeljenju

 

Samostalni stručni saradnik za privredu i plansko-analitičke poslove
Julka Novaković, dipl.ecc
053 810 474
lokal 114

 

 

Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti
Rado Cvijanović, prof.sociologije
lokal 111

 

 

Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove iz oblasti privrede i preduzetništva
Bogdanka Stanić – Ristić, dipl.pravnik
lokal 127

 

 

Samostalni stručni saradnik za turizam, omladinu, humaniterne i nevladine organizacije i mjesne zajednice
Dušanka Lejić, dipl.ecc
lokal 108

 

 

Samostalni stručni saradnik za lokalno – ekonomski razvoj
Ivana Mijanić, dipl.ecc
lokal 114

 

 

Inspektor za poljoprivredu i vodoprivredu
Todor Kojić, dipl.inž.poljoprivrede
lokal 110

 

 

Veterinarski inspektor
Spomenka Mićić, DVM
053 810 409
lokal 109

 

 

Tržišni inspektor
Dara Krneta, dipl.pravnik
lokal 111

 

 

Inspektor za puteve i drumski saobraćaj
Nada Stajić, dipl.inž.saobraćaja
053 810 409
lokal 109

 

 

Odsjek za poljoprivredu

 

Šef Odsjeka za poljoprivredu
053 813 026
lokal 112

 

 

Samostalni stručni saradnik za poljoprivredu i zanatsko-preduzetničku djelatnost
Sida Tomić, dipl.inž.poljoprivrede
lokal 127

 

 

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 053 810 433 ili 053 810 511
Nadležnosti odjeljenja
 1. upravno rješavanje iz oblasti zanatstva, ugostiteljstva, turizma, trgovine, saobraćaja i domaće radinosti,
 2. utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada preduzeća i radnji u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i drugih zakonskih uslova,
 3. izdavanje odobrenja za obavljanje samostalne privredne djelatnosti,
 4. poslovi koji se odnose na obrazovanje, nauku, kulturu sport, predškolsko vaspitanje, religiju, socijalnu, zdravstvenu i dječiju zaštitu,
 5. kontrola tržišta i cijena,
 6. nadzor nad prometom roba i usluga,
 7. sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti,
 8. sanitarni nadzor nad izgradnjom poslovnih objekata,
 9. priprema prijedloge opštih akata i drugih odluka iz svoje nadležnosti koje donosi Načelnik opštine i SO,
 10. upravno rješavanje iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede,
 11. poslovi koji se odnose na pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe,
 12. kontrola zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta,
 13. kontrola proizvodnje i kvaliteta sjemena i sadnog materijala,
 14. kontrola uzgoja životinja, životinja u prometu i životinja prije klanja,
 15. kontrola sirovina i namirnica životinjskog porijekla u proizvodnji i prometu kao i kontrola objekata i opreme za obradu, preradu i uskladištenje namirnica i sirovina u proizvodnji i prometu,
 16. pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima prema njihovim zahtjevima i potrebama,
 17. izrada prijedloga i programa razvoja poljoprivrede,
 18. drugi poslovi u skladu sa zakonima, Statutom opštine i odlukama Načelnika opštine.

 

Dokumenti

 

VODIČ JAVNI PREVOZ LICA I STVARI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

VODIČ FIZIČKIM LICIMA KOJA NAMJERAVAJU REGISTROVATI PREDUZETNIČKU DJELATNOST

STRATEGIJA PARTNERSTVA OPŠTINE MODRIČA

STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MODRIČA 2010 – 2014

OMLADINSKA POLITIKA OPŠTINE MODRIČA ZA PERIOD 2013-2017. GODINA

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča