Home / Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu

bosan1

Bosa Novaković, dipl.pravnik

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Bosa Novaković
dipl.pravnik

Biografija:
Rođena 23.12.1959. godine u Skugriću kod Modriče, završila Pravni fakultet u Novom Sadu. Od 1985. godine zaposlena u opštinskim organima uprave.

Telefon: 00387 (0)53 810 470
E-mail: [email protected]

 

Odsjek za opšte, pravne poslove, boračko-invalidsku zaštitu, civilnu zaštitu i zajedničke poslove

Šef Odsjeka

Radivoje Stanković, dipl.pravnik

lokal 177
Samostalni stručni saradnik za civilnu zaštitu
Željko Terzić, prof.opšten.odbrane
053 814 162
lokal 129

 

Viši stručni saradnik za građanska stanja, upravu i personalne poslove
Olga Subotić, pravnik
lokal 181

 

 

Viši stručni saradnik za upravno-pravne poslove boračko-invalidske zaštite
Stana Milićević, pravnik
lokal 182

 

Samostalni stručni saradnik za evidenciju o licima koja su regulisala vojnu obavezu

Luka Vukajlović, prof.opšten.odbrane
lokal 128

 

Stručni saradnik za poslove boračko-invalidske zaštite
Cvijeta Lejić, ekonomski tehničar
lokal 128

 

Stručni saradnik za duplikate matičnih knjiga i arhivu
Dejana Spasojević, inž.org.rada
053 814 162
lokal 129

 

Samostalni stručni saradnik za informacioni sistem

Slaviša Stojanović, dipl.inž.informatike
053 811 730
lokal 107 [email protected]

 

Stručni saradnik za evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu
Tomica Marinković, gimnazija
lokal 179

 

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Vranjak
Vesna Mićić, ekonomski tehničar
053 871 199

 

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Skugrić
Mićo Mišić, gimnazija
053 876 405

 

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Miloševac
Stojan Sailović, gimnazija
Slađana Sailović, ekonomski tehničar
053 870-184

 

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Dugo Polje
Nada Tubić, gimnazija
053 872 254

 

Stručni saradnik za nabavku i umnožavanje materijala – domar
Jovan Lazić, KV automehaničar
lokal 187

 

Daktilograf
Nevenka Grabovac, poslovni sekretar
lokal 119

 

Vozač
Sreto Cvijanović, VKV vozač
Vozač
Milenko Mišić, VKV vozač
Dostavljač pošte
Momčilo Lazendić, KV limar,
Kafe kuvarica
Dragica Janković, NK radnik
lokal 117
Spremačica
Slavojka Stakić, KV tkač
Spremačica
Đuka Vuković, prerađivač voća i povrća

 

Odsjek za poslove informisanja i prijemne kancelarije
Šef Odsjeka
Ružica Karamanović, dipl.pravnik

 

Stručni saradnik za poslove informisanja
Obrad Kukobat, dipl.ecc.
053 810 433
053 810 511

 

 

Stručni saradnik za poslove informisanja
Dragana Mandić, dipl.ecc.
053 810 433
053 810 511

 

 

Stručni saradnik za poslove matičara u prijemnoj kancelariji
Milena Tanasić, gimnazija
lokal 174

 

 

Stručni saradnik za prijem podnesaka za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekol.
Gordana Tanić, građevinski tehničar
lokal 174

 

 

Stručni saradnik za prijem podnesaka opšte uprave i ovjere
Snežana Cvijanović, dipl.ecc.
lokal 175

 

 

Stručni saradnik za prijem podnesaka SO, načelnika opštine, Stručne službe, Odjeljenja finansija i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
Mirjana Ninković, ekonomski tehničar.
lokal 175

 

 

Stručni saradnik za protokol i kartoteku
Savo Malinović, inž.poljoprivrede
Biljana Mišić, matematički tehničar
lokal 178

 

 

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 053 810 433 ili 053 810 511
Nadležnosti odjeljenja
 1. pružanje pravne pomoći građanima (izrada zahtjeva, tužbi, žalbi, ugovora, testamenata i ostalih podnesaka),
 2. poslovi civilne zaštite,
 3. poslovi mjesnih zajednica,
 4. prijem, otprema i dostava pošte, zavođenje i arhiviranje akata,
 5. ovjera ugovora, potpisa, prepisa i rukopisa,
 6. izdavanje radničkih knjižica i unošenje promjena u radničke knjižice,
 7. izdavanje uvjerenja iz javnih registara,
 8. vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda iz matičnih knjiga,
 9. izdavanje uvjerenja iz matičnih knjiga,
 10. dostavljanje smrtovnica sudu,
 11. ovjeravanje izjava o zajedničkom domaćinstvu,
 12. registracija birača i ažuriranje biračkih spiskova,
 13. dostavljanje spiskova za upis djece u školu,
 14. vođenje postupka za naknadne upise u matične knjige,
 15. vođenje postupka za ispravku podataka u matičnim knjigama,
 16. vođenje postupka za promjenu ličnog imena,
 17. poslovi obrade zahtjeva za prijem i otpust iz državljanstva,
 18. izrada informacija i izvještaja iz svoje nadležnosti,
 19. priprema prijedloga opštih akata i drugih odluka iz svoje nadležnosti koje donosi Načelnik i Skupština opštine,
 20. drugi poslovi u skladu sa zakonima, Statutom opštine i odlukama Načelnika opštine.
Dokumenti


ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA (ZOSPI)

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA OPŠTINE MODRIČA 2010 – 2012

ODLUKA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA, PORODICA POGINULIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča