Home / Odjeljenje za finansije

Odjeljenje za finansije

borislavg

Borislav Gvozden, dipl.ecc

NAČELNIK ODJELJENJA


Borislav Gvozden
dipl.ecc


Biografija:

Rođen 26. 02.1965. godine u Zenici, završio Ekonomski fakultet u Sarajevu. Do sada radio u Zavodu za liječenje i rehabilitaciju hroničnih duševnih bolesnika “Jakeš”, te OD “Jahorina osiguranje” i u Društvu za upravljanje PIFOM “Jahorina konseko-progres”.

Telefon: 00387 (0)53 811 340
E-mail: [email protected]

Zaposleni u odjeljenju

 

Šef odsjeka za budžet
Goran Markanović, dipl.ecc
053 811 338 lokal 188

 

 

Viši stručni saradnik za knjigovodstvo budžeta
Savo Vidaković, ekonomista
lokal 185

 

 

Stručni saradnik za knjigovodstvo Administrativne službe opštine
Nada Gavrić, eko.kom.teh.
lokal 183

 

 

Stručni saradnik za plaćanje – blagajnik
Biljana Lazić, gimnazija
053 813 127
lokal 184

 

 

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 053 810 433 ili 053 810 511
Nadležnosti odjeljenja

 

 1. priprema i izrada nacrta budžeta i rebalansa budžeta,
 2. vrši analizu programa i finansijskih planova budžetskih korisnika,
 3. prati realizaciju javnih prihoda i rashoda po obveznicima i korisnicima,
 4. poslovi koji se odnose na plaćanje obaveza i likvidatura,
 5. finansijsko-računovodstvena analiza
 6. izrada finansijsko-računovodstvenih izvještaja,
 7. finansijsko praćenje investicija,
 8. finansijsko knjigovodstvo,
 9. poslovi koji se odnose na obračun i isplate na blagajni,
 10. organizacija popisa imovine,
 11. obračun amortizacije i revalorizacija,
 12. drugi poslovi u skladu sa zakonima, Statutom opštine i odlukama Načelnika opštine.
Budžet

NACRT BUDŽETA OPŠTINE MODRIČA ZA 2015. GODINU

BUDŽET OPŠTINE MODRIČA ZA 2014. GODINU

NACRT BUDŽETA OPŠTINE MODRIČA ZA 2013. GODINU

BUDŽET OPŠTINE MODRIČA ZA 2012. GODINU

BUDŽET OPŠTINE MODRIČA ZA 2011. GODINU

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča