Home / Predsjednik Skupštine opštine Modriča

Predsjednik Skupštine opštine Modriča

PETAR GAGULIĆ

Tel:  00387 (0)53 810 428
Tel/faks:  
00387 (0)53 810 058
E-mail:
[email protected]

  • Biografija
  • Posao predsjednika Skupštine opštine Modriča
  • Rođen 1959. godine u Garevcu. Osnovnu i srednju školu završio u Modriči a ekonomski fakultet u Osijeku. Radio u Modriči u RO“Modričanka“ i DOO „TRGOPROMET“. U toku rata a i kasnije u Uredu za povratak razbjeglih Hrvata opštine Modriča.

    Politikom se aktivno počeo baviti 2002. godine, član je HDZ BiH. Drugi mandat za redom obavlja funkciju Predsjednika Skupštine opštine Modriča.