Home / OMLADINA

OMLADINA

Omladinu čine lica od 16 do navršenih 30 godina starosti.

Briga o omladini je od opšteg interesa za Republiku. Taj opšti interes ostvaruje se uređivanjem i stvaranjem uslova za omladinsko organizovanje i brigu o omladini, kao i donošenjem i realizacijom utvrđenog dokumenta omladinske politike na nivou opštine.

Omladinska politika opštine Modriča predstavlja dokument koji planski i strateški prilazi rješavanju problema i zadovoljavanju potreba mladih, na području opštine Modriča. Kompletan dokument možete preuzeti овдје.

Omladinska politika, bez obzira na kom nivou vlasti se definiše i donosi, podrazumijeva strategiju koja mladima pomaže u rješavanju njihovih problema i daje im mogućnost većeg uticaja na društvo bilo pojedinačno ili kolektivno.

Realizacija ciljeva iz politike ne bi se mogla ostvariti bez uključivanja škola i relevantnih institucija, a naročito omladinskih organizacija.
Na području opštine registrovane su slijedeće isključivo omladinske organiazcije:

  1. Omladinski književni klub „Mladost“,
  2. Razvojno – edukacioni centar Modriča (RECeM),
  3. Udruženje građana „Asocijacija mladih Vranjak“
  4. Udruženje građana „Svetosavska omladinska zajednica Modriča“,

U okviru Udruženja građana „4T“ aktivno djeluje i Sekcija mladih Tarevci, a u  okviru Opštinske organizacije Crvenog krsta egzistira i Podmladak i Omladina crvenog krsta Modriča.

 

Omladinska banka

Omladinska banka Modriča osnovana je 2008. godine, a projekat  realizuje Opština Modriča u saradnji sa Fondacijom Mozaik koja finansijska sredstva obezbjeđuje od strane donatora.

Omladinska banka ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

Omladinskom bankom upravlja Kreditni odbor Modriča sastavljen od 9 članova izabranih putem javnog poziva i edukovanih da biraju i upravljaju projektima.

Do sada su podržana 54 projekta, a vrijednost sredstava dodijeljenih iz fonda Omladinske banke Modriča je 115.000,00 KM.

Omladinski parlament

Prva sjednica Omladinskog parlamenta održana je 2009. godine, a cilj ovog projekta je podizanje svijesti djece srednjoškolskog uzrasta o funkcionisanju opštinske administracije, demokratskim procesima i pravima i odgovornostima pojedinaca u funkcionisanju društva, kako bi se mladi lakše uključili u društvene tokove.

Navedeni cilj se postiže izglasavanjem velikih i malih projekata koje predlažu i biraju učenici SŠC „Jovan Cvijić“.

Do sada su odobreni slijedeći veliki projekti:

  1. Razglas u školi, vrijednosti 6.000,00 KM
  2. Nabavka opreme za laboratoriju za hemijsku školu, vrijednosti 6.996,66 KM
  3. Nabavka školske opreme (sportska i računarska oprema), vrijednosti 6.591,55 KM
  4. Uređenje školske ograde, vrijednosti 6.999,70 KM
  5. Prekrivanje radionice za praktičnu nastavu, vrijednosti 5.847,85 KM

Podržano je 19 malih projekata ukupne vrijednosti 15.745,78 KM.

Dokumenti

 

Omladinska politika opštine Modriča za period 2013-2017. godina

 

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča