Home / NOVOSTI / HRONIKA / KONSTITUISANA SKUPŠTINA OPŠTINE MODRIČA *(VIDEO)

KONSTITUISANA SKUPŠTINA OPŠTINE MODRIČA *(VIDEO)

Izabrani predsjednik i potpredsjednik  SO i zamjenik načelnika

Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Modriča održana je danas, 01. decembra 2016. godine u skupštinskoj sali opštine Modriča.  Sjednica je počela u 10.00 časova. Dosadašnji predsjednik skupštine Petar Gagulić otvorio je sjednicu i predložio radno predsjedništvo koje će voditi sjednicu do izbora novog predsjednika i potpredsjednika. U radno predsjedništvo izabrani su:  Milutin Popović – predsjednik, Mara Milošević i Milka Đurić, članovi.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnog predsjedništva.
 2. Izbor Verifikacione komisije.
  -Prijedlog rješenja o razrješenju Verifikacione komisije SO-e Modriča,
  -Prijedlog rješenja o izboru Verifikacione komisije SO-e Modriča.
 3. Prijedlog odluke o prestanku mandata odbornika.
 4. Izvještaj Verifikacione komisije.
 5. Prijedlog odluke o verifikaciji mandata odbornika i davanje svečane izjave odbornika i načelnika opštine.
 6. Imenovanje Komisije za provođenje izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine i zamjenika načelnika opštine.
 7. Izbor Komisije za izbor i imenovanje
  -Prijedlog rješenja o razrješenju Komisije za izbor i imenovanje SO-e Modriča,
  -Prijedlog rješenja o izboru Komisije za izbor i imenovanje SO-e Modriča.
 8. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika SO, potpredjednika SO i zamjenika načelnika.
 9. Izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine i zamjenika načelnika opštine.
 10. Prijedozi rješenja o razrješenju dužnosti načelnika odjeljenja Opštinske uprave i sekretara Skupštine opštine.
 11. Prijedlozi rješenja o imenovanju VD načelnika odjeljenja Opštinske uprave i sekretara Skupštine.

konst_sjednica_04

Pod tačkom 2. u Verifikacionu komisiju predloženi su i jednoglasno prihvaćeni, Boja Lugonja za predsjednika, Duško Evđić i Nebojša Knežević za članove. Skupština je jednoglasno donijela odluku o prestanku mandata odbornika iz ranijeg saziva i na prijedlog Verifikacione komisije donijela odluku o verifikaciji mandata odbornika novog saziva Skupštine koju čine 9 odbornika SNSD-a, 7 odbornika SDS-a, 3 odbornika DNS-a, 3 odbornika Socijalističke partije, 2 odbornika PDP-a, 1 odbornik NDP-a, 1 odbornik HDZ BiH, i 1 odbornik Seljačke stranke.

Skupština broji 27 odbornika, od čega je 26 verifikovalo mandat, i to:

 1. ALEKSANDRA BOŽIĆ – SNSD
 2. MARA MILOŠEVIĆ – SNSD
 3. RAJKO ŽIVKOVIĆ – SNSD
 4. RADA JANKOVIĆ – SNSD
 5. TAMARA STEVANOVIĆ – BOJKOVIĆ – SNSD
 6. VID STOJANOVIĆ – SNSD
 7. OZREN SAVIČIĆ – SNSD
 8. BOJA LUGONJA– SNSD
 9. JOVANKA LUKIĆ – SDS
 10. JOVAN MIŠIĆ – SDS
 11. DUŠKO EVĐIĆ – SDS
 12. MILKA ĐURIĆ – SDS
 13. BRANKO CVIJANOVIĆ – SDS
 14. MILENKO STOJANOVIĆ – SDS
 15. SRĐAN JOVANOVIĆ – SDS
 16. SINIŠA NIKIĆ – DNS
 17. GORDAN ĐUKIĆ – DNS
 18. NEBOJŠA KNEŽEVIĆ – DNS
 19. RISTO MARIĆ – SP RS
 20. VELIBOR CVIJIĆ – SP RS
 21. DARKO STEFANOVIĆ – SP RS
 22. MILUTIN POPOVIĆ – PDP
 23. MLADEN VIDOVIĆ – PDP
 24. JOVICA RADULOVIĆ – NDP
 25. PETAR GAGULIĆ – HDZ BiH
 26. GORDANA VIDOVIĆ – Seljačka stranka

Nakon verifikacije mandata odbornici Skupštine i Načelnik opštine su položili svečanu zakletvu.

konst_sjednica_01

U Komisiju za provođenje izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine i zamjenika načelnika opštine, predloženi su i izabrani Stojanović Milenko, Nebojša Knežević i Darko Stefanović.

U Komisiju za izbor i imenovanje predloženi su i izabrani Gordan Đukić, Velibor Cvijić, Petar Gagulić, Jovanka Lukić i Milutin Popović.

Komisija za izbor i imenovanje je na osnovu dostavljenih prijedloga prema Statutu predložila Skupštini sledeće kandidate:

I za predsjednika SO:
    1.Siniša Nikić

II za potpredsjednika SO:
1.Velibor Cvijić

III Za zamjenika načelnika:
1.Nikola Savić

Nakon javnog glasanja izabrani su:
Za predsjednika Skupštine – Siniša Nikić sa 19 glasova „za“ i 7 „protiv“.
Za podpredsjednika Skupštine – Velibor Cvijić sa  19 glasova  „za“ i 7 „protiv“.
Za zamjenika načelnika – Nikola Savić sa 18 glasova „za“ i 8 „protiv“.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine su preuzeli funkciju i nastavili vođenje sjednice Skupštine, koristeći priliku da se zahvale na ukazanom povjerenju odbornika i građana sa obavezom da će raditi za dobrobit svih građana opštine Modriča. Svečanu zakletvu je položio i novoizabrani zamjenik načelnika  Nikola Savić.

konst_sjednica_02

Usvojene su i preostale  tačke dnevnog reda, od osme do jedanaeste, tako što su razriješeni dužnosti dosadašnji načelnici odjeljenja Opštinske uprave i sekretar Skupštine, a  imenovani vršioci dužnosti:

Bosa Novaković – VD načelnika odjeljenja za Opštu upravu,
Alenka Ilovčević – VD načelnika odjeljenja za Privredu i društvene djelatnosti,
Jovan Mišić – VD načelnika odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju,
Borislav Gvozden – VD načelnika odjeljenja za Finansije i
Aleksandra Đurić – VD sekretara Skupštine opštine Modriča.

Na kraju sjednice odbornicima i ostalim prisutnima se obratio Mladen Krekić, načelnik opštine Modriča, koji je rekao da rad u narednom periodu mora biti u interesu građana opštine Modriča, da se moraju donositi  samo najbolje odluke i rješenja, te da su pred svima veliki zadaci i projekti koje treba realizovati. „Zadovoljan sam što je danas sve prošlo u miru i potpuno radnoj atmosferi. Iskristalisala se skupštinska većina i nije bilo nikakvih problema. Zadatak skupštinske većine, ali i svih odbornika  je predani rad za ovaj grad na svim područjima. Izabrani su i rukovodioci koji mogu da obavljaju funkcije odmah kao i vršioci dužnosti do zatvaranja konkursa. Čestitao bih svima bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju“, izjavio je načelnik Krekić po završetku sjednice.

konst_sjednica_03

Predsjednik Skupštine Siniša Nikić u izjavi za medije je rekao:“  Zahvalio bih se mojim kolegama na ukazanom povjerenju i svim građanima koji su izašli na izbore i dali podršku meni i Demokratskom narodnom savezu. Uvjeren sam da ću odgovoriti  obavezama koje su ispred mene, da ćemo blagovremeno i efikasno ostvarivati zacrtane ciljeve, da ćemo raditi po slovu zakona i biti za primjer svima drugima. Želim da u Modriči vlada parlamentarna demokratija i da na skupštinskim raspravama nikada ne bude disonantnih tonova.“

Sjednica je završena u 11.20 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu gornjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije. Isti je preuzet sa YouTube kanala TVK3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...