Home / NOVOSTI / BiH / Započet projekat vrednovanja i zaštite bare Tišina kod Šamca *(FOTO+VIDEO)

Započet projekat vrednovanja i zaštite bare Tišina kod Šamca *(FOTO+VIDEO)

Predsjednik “Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta – DIZB”  gospodin Jovica Sjeničić dostavio nam je informaciju, tj. saopštenje za javnost i nekoliko fotografija povodom sastanka u Šamcu, koje objavljujemo u cjelosti.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Započet projekat vrednovanja i zaštite bare Tišina kod Šamca

U Šamcu je 21.12.2015. godine održan prvi sastanak u sklopu projekta „Inventarizacija i uspostavljanje monitoringa biodiverziteta u cilju zaštite bare Tišina u plavnom području rijeke Save“. Ovaj projekat tokom 2016. godine realizuje Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke uz finansijsku podršku EuroNatur fondacije za zaštitu prirode iz Njemačke. Projekat ima za cilj identifikaciju, razvoj i održivo korišćenje prirodnih potencijala bare Tišina na području Šamca, te promociju Šamca kao opštine sa vrijednim i jedinstvenim vodenim ekosistemima.

Bara Tišina kod Šamca (5)

Močvarno-barski kompleks Tišina kod Šamca predstavlja jednu od danas malobrojnih močvara u plavnom području rijeke Save koja je važan faktor hidrološke stabilnosti i zaštite od poplava, ali i značajno stanište za brojne vrste biljnog i životinjskog svijeta sa Aneksa evropske Direktive o staništima i Direktive o pticama. Na Tišini su prisutna vlažna i močvarna staništa poput sve ugroženijih tršćaka, poplavnih šuma vrbe, topole i hrasta lužnjaka, barskih stajaćih voda sa tipičnom močvarnom vegetacijom poput zaštićenog bijelog i žutog lokvanja, te četverolisne raznorotke, biljke koja je vjerovatno iščezla sa ovih prostora. Tišina je stanište i brojnih važnih ribljih vrsta poput čikova, vijuna, gavčice i dr., te oko 150 vrsta ptica, a jedno je i od najznačajnijih mjesta za ishranu i odmor ptica na migraciji iz srednje i sjeverne Evrope.

Bara Tišina kod Šamca (4)Bara Tišina je prema ekspertskim mišljenjima, potencijalno međunarodno zaštićeno područje, odnosno IBA i NATURA2000 stanište u BiH, što dokazuje njenu ekološku vrijednost i van granica RS i BiH. Imajući u vidu sve njene biološke vrijednosti, relativno mali broj prepreka za pravnu zaštitu, dobrobiti koje imamo od bare Tišina, kao i otvorenost za saradnju lokalne zajednice, namjera nam je preko istraživanja faune i flore pokrenuti pitanje proglašenja zaštićenog područja, te u saradnji sa opštinskim institucijama i organizacijama pokrenuti inicijativu za zaštitu područja, definisati kategoriju zaštićenog područja i metode monitoringa vrsta biljaka, životinja i ekosistema.

Bara Tišina kod Šamca (2)Na sastanku koji je juče održan odazvale su se sve pozvane interesne strane, odnosno predstavnici opštine Šamac, osnovne škole „Šamac“, turističke organizacije „Šamac“, sportsko-ribolovnog društva „Šamac“, predstavnici deminera i lokalni mediji. Na sastanku su članovi udruženja predstavili ciljeve projekta, dobrobiti i prednosti zaštite područja, a razgovaralo se i o ulozi lokalnih institucija, organizacija i udruženja u projektu. Svi partneri su izrazili interes za učešće u projektu i podržali planirane aktivnosti.

Izvor: Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta – DIZB / Jovica Sjeničić

Video koji slijedi prilažemo kao dopunu prednje informacije, a preuzet je sa YouTube kanala RTV HIT .

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...