Home / NOVOSTI / BiH / Započet projekat vrednovanja i zaštite bare Tišina kod Šamca *(FOTO+VIDEO)

Započet projekat vrednovanja i zaštite bare Tišina kod Šamca *(FOTO+VIDEO)

Predsjednik “Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta – DIZB”  gospodin Jovica Sjeničić dostavio nam je informaciju, tj. saopštenje za javnost i nekoliko fotografija povodom sastanka u Šamcu, koje objavljujemo u cjelosti.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Započet projekat vrednovanja i zaštite bare Tišina kod Šamca

U Šamcu je 21.12.2015. godine održan prvi sastanak u sklopu projekta „Inventarizacija i uspostavljanje monitoringa biodiverziteta u cilju zaštite bare Tišina u plavnom području rijeke Save“. Ovaj projekat tokom 2016. godine realizuje Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke uz finansijsku podršku EuroNatur fondacije za zaštitu prirode iz Njemačke. Projekat ima za cilj identifikaciju, razvoj i održivo korišćenje prirodnih potencijala bare Tišina na području Šamca, te promociju Šamca kao opštine sa vrijednim i jedinstvenim vodenim ekosistemima.

Bara Tišina kod Šamca (5)

Močvarno-barski kompleks Tišina kod Šamca predstavlja jednu od danas malobrojnih močvara u plavnom području rijeke Save koja je važan faktor hidrološke stabilnosti i zaštite od poplava, ali i značajno stanište za brojne vrste biljnog i životinjskog svijeta sa Aneksa evropske Direktive o staništima i Direktive o pticama. Na Tišini su prisutna vlažna i močvarna staništa poput sve ugroženijih tršćaka, poplavnih šuma vrbe, topole i hrasta lužnjaka, barskih stajaćih voda sa tipičnom močvarnom vegetacijom poput zaštićenog bijelog i žutog lokvanja, te četverolisne raznorotke, biljke koja je vjerovatno iščezla sa ovih prostora. Tišina je stanište i brojnih važnih ribljih vrsta poput čikova, vijuna, gavčice i dr., te oko 150 vrsta ptica, a jedno je i od najznačajnijih mjesta za ishranu i odmor ptica na migraciji iz srednje i sjeverne Evrope.

Bara Tišina kod Šamca (4)Bara Tišina je prema ekspertskim mišljenjima, potencijalno međunarodno zaštićeno područje, odnosno IBA i NATURA2000 stanište u BiH, što dokazuje njenu ekološku vrijednost i van granica RS i BiH. Imajući u vidu sve njene biološke vrijednosti, relativno mali broj prepreka za pravnu zaštitu, dobrobiti koje imamo od bare Tišina, kao i otvorenost za saradnju lokalne zajednice, namjera nam je preko istraživanja faune i flore pokrenuti pitanje proglašenja zaštićenog područja, te u saradnji sa opštinskim institucijama i organizacijama pokrenuti inicijativu za zaštitu područja, definisati kategoriju zaštićenog područja i metode monitoringa vrsta biljaka, životinja i ekosistema.

Bara Tišina kod Šamca (2)Na sastanku koji je juče održan odazvale su se sve pozvane interesne strane, odnosno predstavnici opštine Šamac, osnovne škole „Šamac“, turističke organizacije „Šamac“, sportsko-ribolovnog društva „Šamac“, predstavnici deminera i lokalni mediji. Na sastanku su članovi udruženja predstavili ciljeve projekta, dobrobiti i prednosti zaštite područja, a razgovaralo se i o ulozi lokalnih institucija, organizacija i udruženja u projektu. Svi partneri su izrazili interes za učešće u projektu i podržali planirane aktivnosti.

Izvor: Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta – DIZB / Jovica Sjeničić

Video koji slijedi prilažemo kao dopunu prednje informacije, a preuzet je sa YouTube kanala RTV HIT .

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Mislili ste da su niske cijene jedino po čemu su Fortuna marketi prepoznatljivi?

Mislili ste da su niske cijene jedino po čemu su Fortuna marketi prepoznatljivi? Čuli ste da nudimo mogućnost dobre zarade, bez ograničenja? Imate informaciju da pružamo podršku svojim zaposlenima i ...