Home / Tag Archives: SO Modriča (page 4)

Tag Archives: SO Modriča

Održana 17. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča  16. maja 2018. godine održana je 17. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 24 odbornika.  Na početku sjednice jednoglasno je usvojen sljedeći D  n  e  v  n  i     r  e  d : Izvod iz ...

Read More »

Održana 16. sjednica Skupštine opštine Modriča *(FOTO+VIDEO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča  3.aprila 2018. godine održana je 16. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 23 odbornika.  Na prijedlog predlagača sa razmatranja su povučene sljedeće tačke: Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe radi ...

Read More »

Održana 15. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO+FOTO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča  20. februara 2018. godine održana je 15. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 23 odbornika.  Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Skupštine opštine Modriča skinute su sa razmatranja 11.  i 12.tačka dnevnog ...

Read More »

Bolji dani za Modriču-Optimistične izjave čelnih ljudi Modriče *(VIDEO)

Kraj godine je vrijeme kada se sagledava šta je to urađeno tokom godine a potom i šta bi trebalo uraditi u slijedećoj. Podvlači se crta, sumiraju rezultati, analizira… To je i bio povod da smo krajem prethodne godine razgovarali, odnosno ...

Read More »

Održana 14. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča  28. decembra  2017. godine održana je 14. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 26 odbornika.  Na početku sjednice predsjednik Skupštine Siniša Nikić povukao je sa razmatranja 19. tačku dnevnog reda, Razmatranje Programa korišćenja ...

Read More »

Održana 13. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(FOTO+VIDEO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča 14. decembra  2017. godine održana je 13. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 24 odbornika. Većinom glasova usvojen je sljedeći Dnevni red: Izvod iz zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od ...

Read More »

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2018. godinu *(FOTO+VIDEO)

Javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Modriča za 2018. godinu održana je 7. decembra 2017.  godine u Plavoj sali Srpskog kulturnog centra. Javnoj raspravi su prisustvovali načelnik i zamjenik načelnika opštine Modriča Mladen Krekić sa saradnicima, predsjednik, potpredsjednik i sekiretar ...

Read More »

JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE MODRIČA ZA 2018. GODINU *(DOKUMENAT)

R E P U B L I K A   S R P S K A O P Š T I N A   M O D R I Č A NAČELNIK OPŠTINE JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE MODRIČA ZA 2018. ...

Read More »

SO Modriča: Predloženi budžet od 9,72 miliona maraka *(TONSKI PRILOG)

MODRIČA – Odbornici Skupštine opoštine Modriča usvojili su Nacrt opštinskog budžeta za 2018.godinu u iznosu od 9.723.000 maraka. Planirani budžet je veći za 5.65% u odnosu na planirani budžet za tekuću godinu. „U strukturi planiranog opštinskog budžeta, poreski prihodi učestvuju ...

Read More »

Održana 12. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča 01. decembra  2017. godine održana je 12. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 25 odbornika. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Siniša Nikić povukao je sa razmatranja  5. i 6. tačku dnevnog reda, Razmatranje ...

Read More »