Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 18. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Održana 18. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča  19. juna 2018. godine održana je 18. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 23 odbornika.   Na početku sjednice sa razmatranja je zbog tehničke dorade povučena 14. tačka dnevnog reda , Razmatranje i donošenje Odluke o usklađivanju akta o osnivanju Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“ Modriča nakon čega jednoglasno usvojen sljedeći

Dnevni red:

 1. Izvod iz zapisnika sa 17. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 16.05.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Oduke o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada za 2018. godinu;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Modriča;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Modriča;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Modriča;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Modriča;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade predsjedniku i članovima Odbora za žalbe opštine Modriča;
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana „Palas“;
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju nacrta izmjena Regulacionog plana „Modriča 2“ u ulici Dositeja Obradovića;
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli na privremeno korištenje objekta Područne škole u Garevcu;
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o zamjeni nekretnina (Simić Ninoslav);
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o zamjeni nekretnina (Skugrić);
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja romske populacije u opštini Modriča za srednjoročni period;
 14. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na bivšem kmetskom selištu;
 15. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.12.2017. godine;
 16. Razmatranje Izvještaja o korištenju budžetske rezerve za period od 01.01. do 31.12.2017. godine;
 17. Razmatranje Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove „Apoteka“ Modriča za 2017. godinu;
 18. Razmatranje Programa rada Javne zdravstvene ustanove „Apoteka“ Modriča za 2018. godinu;
 19. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 20. Razno.

Na današnjoj sjednici razmatrana je Oduka o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada za 2018. godinu. Nakon duže diskusije većeg broja odbornika Odluka je usvojena većinom glasova.

„Komisija za nagrade i priznanja je predložila Skupštini opštine na usvajanje Odluku, na osnovu pristiglih prijedloga i usvojenih većinom glasova Komisije. Ovom prilikom čestitam ljudima koji su nagrađeni. Nadam se da će narednih godina Komisija sagledati mogućnosti da i drugi koji su bili predloženi budu nagrađeni“, izjavio je predsjednik Skupštine Siniša Nikić.

Pažnju odbornika izazvao je Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.12.2017. godine, koji je nakon diskusije odbornika usvojen većinom glasova.

„Mi smo rebalansom budžeta planirali u iznosu od 10 miliona i pedeset jednu hiljadu maraka. Nismo to uspjeli ostvariti. Imali smo neznatan podbačaj i ostvarili smo 10 miliona i trinaest hiljada maraka. U odnosu na prošlu godinu ukupan budžet je veći za približno jedan procenat. Nismo zadovoljni visinom ostvarenih prihoda kojki su manji u odnosu na prošlu godinu. Zahvaljujući namjenskih transferima i grantovima ipak smo uspjeli da budžet malo povećamo. Pozitivna činjenica je da smo bez obzira na pad budžetskih prihoda zabilježili suficit u iznosu od 445.000 KM“, rekao je Borislav Gvozden, načelnik Odjenjelja za finansije.

Bez diskusija, većinom glasova usvojene su deveta i devetnaesta tačka dnevnog reda.

Jednoglasno i bez rasprave usvojene su ostale tačke dnevnog reda.

Pod tačkom Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika upućena je inicijativa Skupštini opštine za sazivanjem posebne sjednice Skupštine opštine vezano za problem uzurpacija šuma na području opštine Modriča. U raspravu vezano za ovaj problem uključio se veći broj odbornika kao i načelnik opštine Mladen Krekić. Zaključak je da Skupština opštine u što kraćem roku uputi inicijativu prema Vladi RS i Narodnoj Skupštini RS, da se dostavi Zaključak po kome je zabranjena sječa šume na uzurpiranim površinama na području opštine Modriča.

„Kada je riječ o uzurpacijama, to je važno pitanje za našu opštinu i time se trebamo ozbiljno pozabaviti. Moramo razumjeti problem ljudi koji su svojim potpisima obratili Skupštini. Mi smo u ranijem periodu tražili od Narodne skupštine da se donese zaključak i obustavi sječa do rješavanja problema. Mi nažalost nemamo ovlaštenja da možemo nešto konkretno uraditi ali ćemo tražiti od nadležnih institucija zaključke koji su doneseni po ovom pitanju“, izjavio je predsjednik Nikić.

Sjednica je završena u 11.30 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...