Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 14. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Održana 14. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča  28. decembra  2017. godine održana je 14. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 26 odbornika.  Na početku sjednice predsjednik Skupštine Siniša Nikić povukao je sa razmatranja 19. tačku dnevnog reda, Razmatranje Programa korišćenja sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu, na prijedlog predlagača nakon čega je jednoglasno usvojen  sljedeći

Dnevni red:

 1. Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 14.12.2017. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Programa rada Skupštine opštine Modriča za 2018. godinu;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta opštine Modriča za 2017. godinu;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Modriča za 2017. godinu:
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju visine odborničkog dodatka za vršenje odborničke dužnosti, naknade za rad u radnim tijelima i za prisustvovanje pri zaključenju braka;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju odbornika za prisustvovanje zboru građana;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena dijela Regulacionog plana „Preduzetnička zona“ na parcelama označenim kao k.č. 59, k.č. 60/2 i k.č. 61/1 k.o. Modriča;
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju osnice za obračun rente;
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Modriča za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2018. godini;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Modriča;
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti tri člana Nadzornog odbora JP Srpski kulturni centar Modriča;
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti tri člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča;
 13. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju direktora JU Centar za socijalni rad Modriča;
 14. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju tri člana Nadzornog odbora JP Srpski kulturni centar Modriča;
 15. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju tri člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča;
 16. Razmatranje Nacrta Lokalnog akcionog plana za djecu na području opštine Modriča za period 2018-2022. godinu;
 17. Razmatranje Informacije o stanju sporta u opštini Modriča;
 18. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa omladinske politike u 2017. godini;
 19. Razmatranje Izvještaja o provedenim izborima za članove Savjeta Mjesnih zajednica opštine Modriča dana 01.10.2017. godine;
 20. Razmatranje Programa rada JU Razvojna agencija opština Modriča za 2018. godinu;
 21. Razmatranje Programa rada JZU Dom zdravlja Modriča za 2018. godinu;
 22. Razmatranje Programa rada JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča za 2018. godinu;
 23. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 24. Razno.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojen Program rada Skupštine opštine Modriča za 2018. godinu.

„Ono što je bitno i pozitivno je da su svi dostavljeni prijedlozi  klubova odbornika uvaženi. Skupština će pravovremeno razmatrati informacije, izvještaje, programe i odluke koje se nađu na dnevnom redu Skupštine. Skupština će razmatrati i sva druga pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Programom a za koje bude pokrenuta inicijativa od strane građana, organizacija, kao i odbornička pitanja, prijedlozi i inicijative“, rekao je predsjednik Skupštine Siniša Nikić.

Jednoglasno su usvojene i prva, četvrta, od desete do dvanaeste, od šesnaeste do osamnaeste i dvedesetdruga tačka dnevnog reda.

Većinom glasova usvojena je Odluka  o usvajanju Rebalansa budžeta opštine Modriča za 2017. godinu i Odluka o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Modriča za 2017. godinu.

„U skladu sa zakonskim propisima, a obzirom da je došlo do povećanja priliva budžetskih sredstava u odnosu na planirane prihode i transfere predložili smo odbornicima rebalans budžeta. Povećali smo budžet za nekih 848.000 KM. Dio toga je zbog povećanih prihoda a ostvarili smo i znatno veće transfere nego što smo prvobitno planirali. Povećana sredstva smo se potrudili da što svrsishodnije utrošimo, tako da najveći dio ide u kapitalna ulaganja, grantove i ostale troškove“, izjavio je Borislav Gvozden, načelnik Odjeljenja za finansije.

Takođe, većinom glasova su usvojene tačke dnevnog reda od pete do devete, od trinaeste do petnaeste i od devetnaeste do dvadesetprve.

Na kraju sjednice prisutnima se obratio načelnik opštine Mladen Krekić, poželio da u  sreći i veselju provedu  praznike te mnogo zdravlja i uspjeha u narednoj godini.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije. Video je preuzet sa YouTube kanala TVK3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...