Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 15. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO+FOTO)

Održana 15. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO+FOTO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča  20. februara 2018. godine održana je 15. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 23 odbornika.  Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Skupštine opštine Modriča skinute su sa razmatranja 11.  i 12.tačka dnevnog reda, Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti ljekara mrtvozornika za područje opštine Modriča i Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju ljekara mrtvozornika za područje opštine Modriča, , nakon čega je jednoglasno usvojen  sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d :

 

 1. Izvod iz zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 28.12.2017. godine;
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Skupštine opštine Modriča za 2017. godinu;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o zamjeni nekretnina;
 4. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvatanju inicijative za izmjenu Regulacionog plana „Modriča 2“ u ulici Dositeja Obradovića;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Srpski kulturni centar“ Modriča sa zakonom i izmjena djelatnosti;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora JPU „Naša radost“ Modriča;
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti direktora JZU „Apoteka“ Modriča;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju direktora JZU „Apoteka“ Modriča;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JZU „Apoteka“ Modriča;
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Slavko Tadić);
 12. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2017. godini, sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča;
 13. Razmatranje Informacije o epizotiološkoj situaciji na području opštine Modriča za 2017. godinu;
 14. Razmatranje Izvještaja o radu JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ za 2017. godinu;
 15. Razmatranje Informacije o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Područna jedinice Modriča za 2017. godinu;
 16. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 17. Razno.

Na današnjoj sjednici bez veće diskusije, većinom glasova usvojen je Izvještaj o  radu Skupštine opštine Modriča za 2017. godinu, Zaključak o prihvatanju inicijative za izmjenu Regulacionog plana „Modriča 2“ u ulici Dositeja Obradovića, Izvještaj o radu JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ za 2017. godinu i Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Područna jedinice Modriča za 2017. godinu.

„Zadovoljan sam što smo danas usvojili Izvještaj o  radu Skupštine opštine Modriča za 2017. godinu. Skupština je u toku 2017. na dnevnom redu imala više od sto tačaka, održala deset redovnih sjednica i jednu svečanu. Cilj ovog saziva Skupštine je da unaprijedi rad i mislim da smo u tome uspjeli. Izvještaj je obuhvatio sve aktivnosti Skupštine i sigurno se razlikuje od nekih predhodnih izvještaja. Ono što bih želio naglasiti je da će se ubuduće Službeni glasnik opštine Modriča  štampati u zgradi Opštine a urednik će biti sekretar Skupštine. Na taj način ćemo uštediti dosta finansijskih sredstava“, izjavio je predsjednik Skupštine Siniša Nikić.

Bez posebne rasprave jednoglasno su usvojene prva, treća i tačke dnevnog reda od pete do trinaeste. Razriješena  je dužnosti vršilac dužnosti JZU „Apoteka“ Modriča Božana Marjanović a Slađana Markanović imenovana za direktora JZU „Apoteka“. Takođe, imenovana je i Komisija za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JZU „Apoteka“.

Sjednica je završena u 10.50 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije. Video je preuzet sa YouTube kanala TVK3.

Album slika koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Foto: modričainfo / Zlatko Huravik

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...