Home / NOVOSTI / HRONIKA / STRANKA SNAGA NARODA USVOJILA IZBORNI PROGRAM I FORMIRALA OPŠTINSKI ODBOR STRANKE U MODRIČI *(FOTO)

STRANKA SNAGA NARODA USVOJILA IZBORNI PROGRAM I FORMIRALA OPŠTINSKI ODBOR STRANKE U MODRIČI *(FOTO)

MODRIČA, 27.08.2016.  Stranka “Snaga Naroda” održala je 27. avgusta prošireni sastanak na kojem je usvojen izborni program stranke a potom i formiran Opštinski Odbor stranke u Modriči.
Sastanak je održan u prostorijama AMD Modriča a uz tridesetak članova i gostiju bio je prisutan i predsjednik stranke prof.Dr. Aleksa Milojević.
Sastanak je vodio Dr.oec Mika Nikić koji je u uvodu obrazložio programsku platformu, odnosno izborni program stranke za predstojeće lokalne izbore. Nakon otvorene diskusije usvojen je izborni program.
Sama programska načela iznesena su i u proglasu koji smo i mi objavili, i isti možete vidjeti na ovom linku: “SNAGA NARODA – PROGLAS: Modriča(ni) iskoračimo sa bespuća”
Na sastanku je izneseno i mišljenje da je program možda malo i previše stručno koncipiran, a na naše pitanje za komentar gospodin Nikić je rekao:
– “Ovaj program, pored ostalog,  nudi i prijedloge za određene sistemske promjene koje su rezultat razmatranja i proučavanja visoko stručno obrazovanih kadrova a i takvi kadrovi bi trebali da ga i realizuju, a ova stranka ima takve kadrove.”

2016-08-27 SNAGA NARODA-PREDSTAVLJANJE KANDIDATA -nn

Dr.oem. Mika Nikić i prof Dr. Aleksa Milojević

Na sastanku je formiran i Opštinski Odbor stranke Snaga naroda u Modriči:

1.Dr.oec.,Mika J. Nikić, predsjednik;
2.Dr Vojka Zec, ljekar;
3.Mr.oec., Dragutin Vasić;
4.Mr.oec., Marko Lazarević;
5.Dipl.maš.ing. Stevo Rakić;
6.Bogdan Kuzmić, major vojske RS i
7.Čedomir Grozdić.

Povodom ovog sastanka dato je i saopštenje za javnost koje prenosimo u cjelosti.

Saopštenje za javnost

U Modriči nikla moćna politička snaga pod nazivom -„Snaga naroda“.

„Snaga naroda“ je 27.08.2016.godine usvojila Izborni program. Na taj način, predstavila se kao jedini politički subjekt u Modriči, vjerovatno i šire, koji je objavio strateške pravce budućeg djelovanja. Ključne aktivnosti odbornika – kandidata Snage naroda, sadržane u Programu:

– zagovaranje preraspodjele nadležnosti između Opštine(a) i Entitetske vlade, u sferi upravljanja prirodnim bogatstvima i javnim prihodima.
Ciljevi:1/uspostavljanje apsolutnog vlasničkog prava Opštine nad zemljom, šumom i mineralnim bogatstvima;
2/uspostavljanje većinskog upravljačkog prava nad javnim prihodima, provođenjem principa“ko plaća porez-najviše mu i pripada“.

– učiniti odgovornim načelnika i opštinsku upravu za ključne probleme naroda (zaposlenost, socijalni problemi, briga o mladim generacijama,itd.),

– uvesti mjerljive kriterije efektivnosti i efikasnosti rada načelnika i odbornika;

– restruktuirati budžetske rashode, a budžet transformisati u sredstvo privrednog i društvenog razvoja, a ne za kupovinu socijalnog mira na koruptivnoj osnovi, kao do sada.

– restrukuiranjem budžetskih rashoda, formirati fond za osnivanje novih preduzeća, za više faze prerade poljoprivrednih proizvoda (voća, povrća,   mlijeka, mesa itd.), i time stvoriti inicijalne uslove za ruralni razvoj sela itd.

Članovi Opštinskog odbora Snage naroda:

1.Dr.oec.,Mika J. Nikić, predsjednik;
2.Dr Vojka Zec, ljekar;
3.Mr.oec., Dragutin Vasić;
4.Mr.oec., Marko Lazarević;
5.Dipl.maš.ing. Stevo Rakić;
6.Bogdan Kuzmić, major vojske RS i
7.Čedomir Grozdić.

Modričani i građani RS, pratite naše aktivnosti. Biće interesantno.

Modriča, 30.08.2016.godine

Dr.oec., Mika K. Nikić


Na kraju, naš album slika koji smo snimili na ovom skupu.

Autor / foto: Zlatko Huravik / modričainfo

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

U Modriči obilježen Međunarodni dan gluvih i nagluvih lica *(FOTO+VIDEO)

Dana 23, septembra 2023. godine u SKC Modriča održan je skup povodom Međunarodnog dana gluvih i nagluvih lica. U prisustvu većeg broja članova modričkog Udruženja gluvih i nagluvih i gostiju ...