Home / IZBORI 2016 / SNAGA NARODA – PROGLAS: Modriča(ni) iskoračimo sa bespuća

SNAGA NARODA – PROGLAS: Modriča(ni) iskoračimo sa bespuća

Logo IZBORI 2016 BPortal modričaINFO će u periodu predizbornih aktivnosti političkih subjekata koji učestvuju na ovogodišnjim lokalnim izborima na području opštine Modriča omogućiti svima isti tretman i mogućnost oglašavanja na portalu.
Po tom osnovu postavljamo objavu koju nam je dostavila politička organizacija “SNAGA NARODA” – Modriča, naravno, u cjelosti.

P   R   O   G   L   A   S

Modriča(ni) iskoračimo sa bespuća  

 1. TRINAEST UZROKA ZBOG KOJIH SU MODRIČANI SVE SIROMAŠNIJI

Iz godine u godinu,Modričani i žitelji pripadajućih sela postaju sve siromašniji. Odgovorna je entitetska vlada i administracija Opštine: prva, jer ni generalno niti pojedinačno nema strategiju razvoja, a predmet njenog interesovanja je isključivo kontrola novčanih tokova budžeta i javnih preduzeća; druga, zbog pasivnog odnosa prema ključnim problemima sopstvenih građana. Ni prva ni druga instanca u vertikali odgovornih javno se zato ne deklarišu kao nosioci privrednog i društvenog razvoja, još manje odgovornim za sveukupno stanje naroda. Republika Srpska u bankrotu, narod u siromaštvu, a niko odgovoran. Primjer zemlje čuda. Spisak uzroka je velik. Izdvajamo ključne za građane Modriče.

 1. Opšti-sistemski uzroci:
 2. Eksterno nametnut model privatizacije putem prodaje krupnih preduzeća i neoliberalni koncept društvenog razvoja, – objeručke prihvaćen od domaće vlasti.
 3. Građani Modriče nasjeli na ideološku podvalu ekonomskih šarlatana, lansiranu 1998.godine, da su mala i srednja preduzeća budućnost privrednog i društvenog razvoja, a velika nerentabilna, te ih se treba riješiti prodajom individualnom vlasniku, najčešće strancima. Nakon skoro dvije decenije ispostavilo se da je to bio šifrovani poziv kriminalcima da bezbijedno pljačkaju velika preduzeća i sisteme (Šipad, Upi, Unis, Energoinvest, FG Birač, Borja itd.) uz uslov da daju glasove zagovornicima ideološke podvale. U zamjenu za krupna preduzeća, zagovaraju se patuljaste strukture tipa d.o.o.“N N“,Str., SZR itd.

Napomena:Slovenci imaju Gorenje, Nijemci Mercedes i sl.

 1. Upravljačku funkciju u preduzećima i javnoj upravi stranački direktori i povjerenici oteli od stručnih menadžera.
 2. Efektivnost i efikasnost – dva osnovna parametra uspješnosti protjerani iz ekonomije i javnih funkcija, do savršenstva razvijen voluntarizam kakav se ne pamti na ovim prostorima.
 3. Opštinama oduzeta:

5.1.  Upravljačka prava nad prirodnim bogatstvima (šume, zemlja, riječna korita itd.).

5.2.Upravljačka prava nad porezima svedena na 1/3, pri čemu je onemogućen i uvid koliko se godišnje ubire poreza i ostalih prihoda na pripadajućoj teritoriji Opština.

 1. Načelnici opština:

6.1. Oslobođeni obaveza da polažu račun za efektivnost i efikasnost sopstvenog rada, ne rješavaju ključne probleme naroda (otvaranje radnih mjesta, briga o budućnosti mladih, bolesnim, iznemoglim itd.)

6.2. Odbornici ni kao kolektivitet, niti pojedinačno ne polažu račune za efektivnost sopstvenog rada, već su  maskirani  u „lovce na odborničke plate“.

U konačnom ishodu, rad i jednih i drugih samo je pokriće za trošenje budžeta.

 1. Lokalni uzroci:
 2. Rafinerija ulja prodata strancima i nepoznatim (su)vlasnicima, a posredstvom štetnih ugovora (klauzulom o „uslužnoj preradi“) istoj oduzete osnovne funkcije, kao što je raspolaganje učincima, akumulacijom, razvojem itd.), – sve na štetu Republike, lokalne zajednice i  malih akcionara.
 3. Opljačkano poljoprivredno dobro „Petar Mrkonjić“, zemlja i zgrade dati pod koncesiju strancu, čime su primarno ugroženi agronomi, veterinari, poljoprivredni tehničari i radnici-proleteri, bez mogućnosti zaposlenja.
 4. Po šifrovanoj poruci stranačkih vođa, stranački direktori partija A, B i Ž, pokrali i uništili preduzeća „Pamo“, Remont-trans“, MPI, 28.jun, Šumsko gazdinstvo …).
 5. Eksploatacija šljunka i pijeska data pojedincima pod koncesiju po bagatelnim cijenama;
 6. Opljačkana imovina ZZ“Modriča“ i uzurpirano 370 dunuma zemlje;

Posledice A i B uzroka na biološki status Modričana:

-sistemska pljačka i apokaliptička sudbina Rafinerije ulja, nekada nosioca  razvoja  Modriče  i  šire;

-politika i politikantstvo postali najunosniji posao, privlačan za             šarlatane;

-Modričani ne proizvode ni jedan proizvod, zasnovan na višim fazama  prerade;

-deficit životnih namirnica domaćeg porijekla, od mlijeka, mesa, flaširane vode, bijelog luka… do čačkalica. Slovenci (Gorenje) nam prodaju i „bosansku“ motiku. Od  deficita proizvoda koristi samo imaju uvoznici i distributeri;

-odlazak mladih u pečalbu, od Amerike do Australije. Niko ne zna koliko ih je u periodu 1995.-2015.godine napustilo ognjište roditelja;

-zbog rastuće nezaposlenosti i siromaštva Modriča postala utočište „bijele „kuge.  Broj rođenih i umrlih su 1:7;

-na birou je 56 ekonomista, 60 prosvjetnih radnika, 22 pravnika, 13 inženjera itd.,

-opštinski budžet pretvoren u sredstvo za kupovinu socijalnog mira: od 8,8 mil.KM na plate se troši 39 %,troškove administriranja 20 % i socijalna davanja 15 %, ukupno 74 %;

– Modriča  je jedino prepoznatljiva po broju stranih banaka i privatnih apoteka: prve pljačkaju i varaju narod, druge parazitiraju na rastućoj tražnji za lijekovima oboljelog naroda od postratnih sindroma i/ili narastajućeg siromaštva.

 1. SEDAMNAEST RJEŠENJA DA BI MODRIČANI ŽIVJELI BOLJE I BILO IH VIŠE

Republika Srpska je ekstremno centralizovana, kakve nema u Evropi. Vertikalu vlasti čine:1/Entitet i 2/Opštine-gradovi. Prvi nivo ima apsolutnu vlasničku kontrolu nad prirodnim i većinsku upravljačku kontrolu nad finansijskim resursima.Takva podjela vlasti ograničava privredni razvoj opština(gradova),jer su izložene finansijskom iscrpljivanju, doslovno su vazalnom odnosu, a sve u funkciji očuvanja prikrivene moći pojedinaca, skrivenih u entitetskoj izvršnoj vlasti. Modričanima, kao ni drugim, ne treba vlada koja bespravno prisvaja prirodan bogatstva i većinski dio poreza, niti ime je potrebna opštinska uprava koja 75 % budžeta troši na plate i kupovinu socijalnog mira.

Kad-tad moraju biti uspostavljeni principi: 1/prirodna bogatstva -opštinama; 2/ko plaća porez-da mu se relativno najviše i vraća.

Ni privreda, niti država se ne grade na pojedincu i njegovoj svojini, već na kolektivu i masovnom akcionarstvu radnika i građana. Zelja se brani razvojem kojeg,razumljivo, nema bez nauke i etičnosti. To su postulati i zapadnih društava. Maleni Srpski narod ne trba da traga za trećim putem.

Reprivatizacija državnog kapitala preduzeća (po modelu kolektivne privatne svojine i masovnom akcionarstvu) i decentralizacija nadležnosti svojinskih i upravljačkih prava – dva su ključna uslova razvoja, koji znače korjenite privredne i društvene reforme na državnom, entitetskom i lokalnom nivou.

Prioriteti Modričana:

1.Zaustaviti „isisavanje“dobiti iz Rafinerije, a time i prisvajanje javnih prihoda i dividendi malih akcionara, koje  se  vrši  korištenjem transfernih cijena i primjenom štetnog ugovora o tzv.“uslužnoj preradi“;

Kada se poništi model privatizacije putem prodaje(strancima) i primijeni model privatizacije putem podjele (akcionarima) i uz to afirmiše akcionarstvo, niknuće krupna preduzeća, krenuće se putem razvoja, a ne bespuća.

2.Da bi se to ostvarilo, prvi uslov je izmjena Zakona o privatizaciji državnog kapitala.

3.Vratiti Opštini zemlju  PD „Petar Mrkonjić“;

Osnovati:

3.1.Državno preduzeće A (za upravljanje i korištenje zemljišta PD „Petar Mrkonjić“);

U početku Opština većinski vlasnik, poljoprivrednici i radnici manjinski akcionari i /ili kooperanti.

4.Uspostaviti apsolutno vlasničko pravo Opštine nad prirodnim bogatstvom (zelja, šuma, voda, mineralna bogatstva itd.)

Osnovati:

4.1.Državno preduzeće B (eksploatacija šljunka i pijeska, u vodotoku Bosne);

4.2.Državno preduzeće  C ( Šumsko gazdinstvo“Modriča“);

4.3.Državna preduzeća D, E, … N(otkup, prerada i promet poljoprivrednih proizvoda, uz uslov da je svako vertikalno integrisano, da se onemogući pljačka primarnih proizvođača od strane posredinika. U kasnijoj fazi, transformacija DP u DD, sa mješovitom (državnom i privatnom svojinom).

5.Uspostaviti većinsko upravljačko pravo nad porezima:

Sprovesti:

5.1.Podjelu prihoda po principu:većinski dio Opštini, manji Entitetu,najmanji Državi BiH.

5.2.Prethodni uslov:formirati bazu podataka o uplatama poreza na nivou Opštine, radi uvida u dužničko-povjerilačke odnose.

6.Redefinicija statusa Opštine, nadležnosti načelnika i područja odgovornosti odbornika:

Opština nije, niti smije biti pasivni potrošač budžetskih sredstava, niti ima smisla institucija načelnika, ako isti ne odgovara za: 1/klučne probleme naroda, 2/efektivno (namjensko) i efikasno (ekonomično) trošenje budžeta.

Prvo područje je razlog postojanja Opštine, drugo – u funkciji prvog.Budući da se na toj vertikali rješavaju egzistencijalni problemi naroda,načelnik je po definiciji „1.menadžer“Opštine.Da bi institut načelnika odgovarao svrsi,parametri efektivnosti i efikasnosti moraju bi ugrađeni u Statut.Svaka lokalna zajednica ima i svoje specifičnosti.Stoga Statut Opštine treba da sadrži Opšti i Posebni dio.

6.1.Modričanima je potreban redefinisan Statut, koji sadrži Opšti i Posebni dio.

6.2.Statutom se reguliše i procedura kandidovanja načelnika i odbornika (provjera kvalifikacije i specijalističkih znanja za upravljanje budžetom).

Za odbornike i dopunski uslov:stručni nivo u rangu stručnog nivoa načelnika.

6.3.Broj odbornika smanjiti za 30 %. Rad istih finansirati po principu“ 1 radni dan u Skupštini-1.dnevnica (princip efikasnosti);

6.4.Analiza efektivnosti i efikasnosti načelnika, odbornika-pojedinaca i kolektiviteta je ključni dio Godišnjeg izvještaja; 6.4.1.Analizu sačinjava Kolegij Skupštine;

6.4.2. Analizu efektivnosti mjesnog odbornika – Savjet Mjesne Zajednice.

Savjet MZ je reprezent izborne baze i legitimno tijelo za ocjenu efektivnosti rada odbornika. Stoga svaka MZ utvrđuje parametre uspješnostio rada konkretnog odbornika. Negativna ocjena je razlog za zamjenu drugim kandidatom, po broju glasova (kriterij efektivnosti).

Odgovorno lice za Izvještaje-Predsjednik Skupštine.

Parametri uspješnosti načelnika:

a/efektivnost, po formuli (Pefe) = 40 : 30 : 30.

Kapitalne investicije (40%,  zdravstvo i dr.djelatnosti (30 %) i plate  (30 %).

b/efikasnost, po formuli (Pefi) = Troškovi administriranja: na 1.000 KM distribuiranih budžetskih sredstava.

7.Fond kapitalnih investicija  (FKI):

Iz FKI  se finansiraju  osnivački ulozi javno – privatnih korporacija D, E , … N, na principima dioničarskih društava (DD), sa mješovitom svojinom.

Prioritetni su programi za više faze prerade poljoprivrednih proizvoda.

______________

Dokument je s posebnom toplinom pisan za mlade Modričane i Modričanke, ostavljene na duševnom bespuću između Biroa za nezaposlene i snova za dostojnim životom. Dobro došli svi koji u predloženim rješenjima prepoznaju nadu u pristojniji život.Svaki drugi pristup je nastavak lutanja po bespuću, koji će u najskorije vrijeme ponovo biti maskiran pričama o patriotizmu, asfaltiranju ulica, vrećom brašna itd. Za realizaciju svake ideje u principu treba kritičan broj sledbenika. Uvjereni smo da su naši sledbenici u prvom redu  Modričani i Modričanke, drugi je Savez gradova i opština RS, sačinjen od predstavnika ostalih lokalnih zajednica, koji prepoznaju navedene probleme i treći – Narodna Skupština, zadužena da stvori zakonsku podlogu za realizaciju ideja koje vode boljitku naroda. Na svima je dio istorijske odgovornosti za budućnost kako živih, tako i onih koji će doći.

Građani Opštine Modriča, birajte: 1/bespuće ponovo, ili 2/ nadu – sadržanu u mukotrpnim sistemskim rješenjima u Programu, ali zato da bi svi živjeli bolje.

Maj  2016. godine

SNAGA NARODA – MODRIČA

U nastavku, originalni tekst na ćirilici

Napomena: Osnovni tekst se prezentuje u latiničnom pismu jer instalisana aplikacija za prevođenje na strane jezike podržava isključivo latinično pismo tj. slova kao osnov za automatsko prevođenje.

П Р О Г Л А С: Модрича (ни) искорачимо са беспућа

П   Р   О   Г   Л   А   С

Модрича (ни) искорачимо са беспућа  

 1. ТРИНАЕСТ УЗРОКА ЗБОГ КОЈИХ СУ МОДРИЧАНИ СВЕ СИРОМАШНИЈИ

Из године у годину,Модричани и житељи припадајућих села постају све сиромашнији. Одговорна је ентитетска влада и администрација Општине: прва, јер ни генерално нити појединачно нема стратегију развоја, a предмет њеног интересовања је искључиво контрола новчаних токова буџета и јавних предузећа; друга, због пасивног односа према кључним проблемима сопствених грађана. Ни прва ни друга инстанца у вертикали одговорних јавно се зато не декларишу као носиоци привредног и друштвеног развоја, још мање одговорним за свеукупно стање народа. Република Српска у банкроту, народ у сиромаштву, а нико одговоран. Примјер земље чуда. Списак узрока је велик. Издвајамо кључне за грађане Модриче.

 1. Општи-системски узроци:
 2. Екстерно наметнут модел приватизације путем продаје крупних предузећа и неолиберални концепт друштвеног развоја, – објеручке прихваћен од домаће власти.
 3. Грађани Модриче насјели на идеолошку подвалу економских шарлатана, лансирану 1998.године, да су мала и средња предузећа будућност привредног и друштвеног развоја, а велика нерентабилна, те их се треба ријешити продајом индивидуалном власнику, најчешће странцима. Након скоро двије деценије испоставило се да је то био шифровани позив криминалцима да безбиједно пљачкају велика предузећа и системе (Шипад, Упи, Унис, Енергоинвест, ФГ Бирач, Борја итд.) уз услов да дају гласове заговорницима идеолошке подвале. У замјену за крупна предузећа, заговарају се патуљасте структуре типа д.о.о.“Н Н“,Стр., СЗР итд.

Напомена:Словенци имају Горење, Нијемци Мерцедес и сл.

 1. Управљачку функцију у предузећима и јавној управи страначки директори и повјереници отели од стручних менаџера.
 2. Ефективност и ефикасност – два основна параметра успјешности протјерани из економије и јавних функција, до савршенства развијен волунтаризам какав се не памти на овим просторима.
 3. Општинама одузета:

5.1.  Управљачка права над природним богатствима (шуме, земља, ријечна корита итд.).

5.2.Управљачка права над порезима сведена на 1/3, при чему је онемогућен и увид колико се годишње убире пореза и осталих прихода на припадајућој територији Општина.

 1. Начелници општина:

6.1. Ослобођени обавеза да полажу рачун за ефективност и ефикасност сопственог рада, не рјешавају кључне проблеме народа (отварање радних мјеста, брига о будућности младих, болесним, изнемоглим итд.)

6.2. Одборници ни као колективитет, нити појединачно не полажу рачуне за ефективност сопственог рада, већ су  маскирани  у „ловце на одборничке плате“.

У коначном исходу, рад и једних и других само је покриће за трошење буџета.

 1. Локални узроци:
 2. Рафинерија уља продата странцима и непознатим (су)власницима, а посредством штетних уговора (клаузулом о „услужној преради“) истој одузете основне функције, као што је располагање учинцима, акумулацијом, развојем итд.), – све на штету Републике, локалне заједнице и  малих акционара.
 3. Опљачкано пољопривредно добро „Петар Мркоњић“, земља и зграде дати под концесију странцу, чиме су примарно угрожени агрономи, ветеринари, пољопривредни техничари и радници-пролетери, без могућности запослења.
 4. По шифрованој поруци страначких вођа, страначки директори партија А, Б и Ж, покрали и уништили предузећа „Памо“, Ремонт-транс“, МПИ, 28.јун, Шумско газдинство …).
 5. Експлоатација шљунка и пијеска дата појединцима под концесију по багателним цијенама;
 6. Опљачкана имовина ЗЗ“Модрича“ и узурпирано 370 дунума земље;

Последице А и Б узрока на биолошки статус Модричана:

-системска пљачка и апокалиптичка судбина Рафинерије уља, некада носиоца  развоја  Модриче  и  шире;

-политика и политикантство постали најуноснији посао, привлачан за             шарлатане;

-Модричани не производе ни један производ, заснован на вишим фазама  прераде;

-дефицит животних намирница домаћег поријекла, од млијека, меса, флаширане воде, бијелог лука… до чачкалица. Словенци (Горење) нам продају и „босанску“ мотику. Од  дефицита производа користи само имају увозници и дистрибутери;

-одлазак младих у печалбу, од Америке до Аустралије. Нико не зна колико их је у периоду 1995.-2015.године напустило огњиште родитеља;

-због растуће незапослености и сиромаштва Модрича постала уточиште „бијеле „куге.  Број рођених и умрлих су 1:7;

-на бироу је 56 економиста, 60 просвјетних радника, 22 правника, 13 инжењера итд.,

-општински буџет претворен у средство за куповину социјалног мира: од 8,8 мил.КМ на плате се троши 39 %,трошкове администрирања 20 % и социјална давања 15 %, укупно 74 %;

– Модрича  је једино препознатљива по броју страних банака и приватних апотека: прве пљачкају и варају народ, друге паразитирају на растућој тражњи за лијековима обољелог народа од постратних синдрома и/или нарастајућег сиромаштва.

Б. СЕДАМНАЕСТ РЈЕШЕЊА ДА БИ МОДРИЧАНИ ЖИВЈЕЛИ БОЉЕ И БИЛО ИХ ВИШЕ

Република Српска је екстремно централизована, какве нема у Европи. Вертикалу власти чине:1/Ентитет и 2/Општине-градови. Први ниво има апсолутну власничку контролу над природним и већинску управљачку контролу над финансијским ресурсима.Таква подјела власти ограничава привредни развој општина(градова),јер су изложене финансијском исцрпљивању, дословно су вазалном односу, а све у функцији очувања прикривене моћи појединаца, скривених у ентитетској извршној власти. Модричанима, као ни другим, не треба влада која бесправно присваја природан богатства и већински дио пореза, нити име је потребна општинска управа која 75 % буџета троши на плате и куповину социјалног мира.

Кад-тад морају бити успостављени принципи: 1/природна богатства -општинама; 2/ко плаћа порез-да му се релативно највише и враћа.

Ни привреда, нити држава се не граде на појединцу и његовој својини, већ на колективу и масовном акционарству радника и грађана. Зeља се брани развојем којег,разумљиво, нема без науке и етичности. То су постулати и западних друштава. Малени Српски народ не трба да трага за трећим путем.

Реприватизација државног капитала предузећа (по моделу колективне приватне својине и масовном акционарству) и децентрализација надлежности својинских и управљачких права – два су кључна услова развоја, који значе корјените привредне и друштвене реформе на државном, ентитетском и локалном нивоу.

Приоритети Модричана:

1.Зауставити „исисавање“добити из Рафинерије, а тиме и присвајање јавних прихода и дивиденди малих акционара, које  се  врши  кориштењем трансферних цијена и примјеном штетног уговора о тзв.“услужној преради“;

Када се поништи модел приватизације путем продаје(странцима) и примијени модел приватизације путем подјеле (акционарима) и уз то афирмише акционарство, никнуће крупна предузећа, кренуће се путем развоја, а не беспућа.

2.Да би се то остварило, први услов је измјена Закона о приватизацији државног капитала.

3.Вратити Општини земљу  ПД „Петар Мркоњић“;

Основати:

3.1.Државно предузеће A (за управљање и кориштење земљишта ПД „Петар Мркоњић“);

У почетку Општина већински власник, пољопривредници и радници мањински акционари и /или кооперанти.

4.Успоставити апсолутно власничко право Општине над природним богатством (зеља, шума, вода, минерална богатства итд.)

Основати:

4.1.Државно предузеће Б (експлоатација шљунка и пијеска, у водотоку Босне);

4.2.Државно предузеће  Ц ( Шумско газдинство“Модрича“);

4.3.Државна предузећа Д, Е, … Н(откуп, прерада и промет пољопривредних производа, уз услов да је свако вертикално интегрисано, да се онемогући пљачка примарних произвођача од стране посрединика. У каснијој фази, трансформација ДП у ДД, са мјешовитом (државном и приватном својином).

5.Успоставити већинско управљачко право над порезима:

Спровести:

5.1.Подјелу прихода по принципу:већински дио Општини, мањи Ентитету,најмањи Држави БиХ.

5.2.Претходни услов:формирати базу података о уплатама пореза на нивоу Општине, ради увида у дужничко-повјерилачке односе.

6.Редефиниција статуса Општине, надлежности начелника и подручја одговорности одборника:

Општина није, нити смије бити пасивни потрошач буджетских средстава, нити има смисла институција начелника, ако исти не одговара за: 1/клучне проблеме народа, 2/ефективно (намјенско) и ефикасно (економично) трошење буџета.

Прво подручје је разлог постојања Општине, друго – у функцији првог.Будући да се на тој вертикали рјешавају егзистенцијални проблеми народа,начелник је по дефиницији „1.менаџер“Општине.Да би институт начелника одговарао сврси,параметри ефективности и ефикасности морају би уграђени у Статут.Свака локална заједница има и своје специфичности.Стога Статут Општине треба да садржи Општи и Посебни дио.

6.1.Модричанима је потребан редефинисан Статут, који садржи Општи и Посебни дио.

6.2.Статутом се регулише и процедура кандидовања начелника и одборника (провјера квалификације и специјалистичких знања за управљање буџетом).

За одборнике и допунски услов:стручни ниво у рангу стручног нивоа начелника.

6.3.Број одборника смањити за 30 %. Рад истих финансирати по принципу“ 1 радни дан у Скупштини-1.дневница (принцип ефикасности);

6.4.Анализа ефективности и ефикасности начелника, одборника-појединаца и колективитета је кључни дио Годишњег извјештаја; 6.4.1.Анализу сачињава Колегиј Скупштине;

6.4.2. Анализу ефективности мјесног одборника – Савјет Мјесне Заједнице.

Савјет МЗ је репрезент изборне базе и легитимно тијело за оцјену ефективности рада одборника. Стога свака МЗ утврђује параметре успјешностио рада конкретног одборника. Негативна оцјена је разлог за замјену другим кандидатом, по броју гласова (критериј ефективности).

Одговорно лице за Извјештаје-Предсједник Скупштине.

Параметри успјешности начелника:

a/ефективност, по формули (Пефе) = 40 : 30 : 30.

Капиталне инвестиције (40%,  здравство и др.дјелатности (30 %) и плате  (30 %).

b/ефикасност, по формули (Пефи) = Трошкови администрирања: на 1.000 KM дистрибуираних буџетских средстава.

7.Фонд капиталних инвестиција  (ФКИ):

Из ФКИ  се финансирају  оснивачки улози јавно – приватних корпорација Д, Е , … Н, на принципима дионичарских друштава (ДД), са мјешовитом својином.

Приоритетни су програми за више фазе прераде пољопривредних производа.

______________

Документ је с посебном топлином писан за младе Модричане и Модричанке, остављене на душевном беспућу између Бироа за незапослене и снова за достојним животом. Добро дошли сви који у предложеним рјешењима препознају наду у пристојнији живот.Сваки други приступ је наставак лутања по беспућу, који ће у најскорије вријеме поново бити маскиран причама о патриотизму, асфалтирању улица, врећом брашна итд. За реализацију сваке идеје у принципу треба критичан број следбеника. Увјерени смо да су наши следбеници у првом реду  Модричани и Модричанке, други је Савез градова и општина РС, сачињен од представника осталих локалних заједница, који препознају наведене проблеме и трећи – Народна Скупштина, задужена да створи законску подлогу за реализацију идеја које воде бољитку народа. На свима је дио историјске одговорности за будућност како живих, тако и оних који ће доћи.

Грађани Општине Модрича, бирајте: 1/беспуће поново, или 2/ наду – садржану у мукотрпним системским рјешењима у Програму, али зато да би сви живјели боље.

Мај  2016. године

СНАГА НАРОДА – МОДРИЧА

 

 

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Nezvanični rezultat: Mladen Krekić ostaje načelnik opštine Modriča

Prema podacima SNSD-a na osnovu obrađenih 92,5 odsto glasova Mladen Krekić iz SNSD-a osvojio je 7.052, odnosno 52,19 odsto glasova, a Stevo Јoksimović 6.460, odnosno 41,80 odsto glasova. Iako su ...