Home / NOVOSTI / HRONIKA / SAZVANA 6. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA 31.03.2017. GODINE

SAZVANA 6. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA 31.03.2017. GODINE

SAZVANA 6. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA 31.03.2017. GODINE SA POČETKOM  U 10.00 ČASOVA U SKUPŠTINSKOJ SALI

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D  n  e  v  n  i     r  e  d
 1. Izvod iz zapisnika sa redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 24.02.2017. godine.
 2. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlozima povodom Informacije o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2016. godini.
 3. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlozima povodom Informacije o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Područna jedinica Modriča za 2016. godinu.
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju:
  a) v.d. sekretara Skupštine opštine Modriča,
  b) v.d. načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje,
  v) v.d. načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove,
  g) v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti,
  d) v.d. načelnika Odjeljenja za finansije,
  đ) v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju,
  e) v.d. načelnika Odjeljenja komunalne policije.
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju sekretara Skupštine opštine Modriča.
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje.
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove.
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije.
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja komunalne policije.
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o verifikaciji izbora člana Opštinske izborne komisije Modriča.
 13. Razmatranje Nacrta Statuta opštine Modriča.
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun rente.
 15. Razmatranje Zaključka o prihvatanju inicijative za izmjenu Regulacionog plana “Modriča 2”.
 16. Razmatranje Izvještaja o programu kapitalnih ulaganja za 2016. godinu.
 17. Razmatranje Programa kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.
 18. Razmatranje prijedloga Strategije razvoja opštine Modriča 2017-2026. godine.
 19. Razmatranje Izvještaja o radu i djelovanju Civilne zaštite u 2016. godini.
 20. Razmatranje Informacije o odnosima sa javnošću i informisanju građana.
 21. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 22. Razno.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...