Home / NOVOSTI / HRONIKA / SAZVANA 28. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA 28.01.2016. GODINE

SAZVANA 28. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA 28.01.2016. GODINE

SAZVANA 28. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA 28.01.2016. GODINE SA POČETKOM U 10.00 ČASOVA U SKUPŠTINSKOJ SALI (ZGRADA OPŠTINE)

            Za 28. sjednicu predložen je sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Skupštine opštine Modriča.
2. Program rada Skupštine opštine Modriče za 2016. godinu.
3. Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriče za 2015. godinu.
4. Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine
Modriča za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godine
5. Prijedlog odluke o poreskoj stopi za oporezivanje nepokretnosti za 2016. godine
6. Prijedlog odluke o komunalnom redu.
7. Informacija o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih
invalida u 2015. godini, sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča
8. Informacija o epizotiološkoj situaciji stoke i preduzimanju profilaktičkih mjera iz oblasti
veterinarstva na području opštine Modriča
9. Informacija o aktivnostima Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove
– PJ Modriča u 2015. godini.
10. Program rada JZU Dom zdravlja Modriča za 2016. godinu
11. Prijedlozi, pitanja i inicijative odbornika.
12. Razno.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...