Home / NOVOSTI / HRONIKA / ODRŽANA 28. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA *(VIDEO)

ODRŽANA 28. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 28. januara 2016. godine održana je 28. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su  prisustvovala 24 odbornika. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Petar Gagulić je predložio da se tačka 2. Program rada Skupštine opštine Modriče za 2016. godinu  razmatra kao tačka 3. a tačka 3. Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriče za 2015. godinu razmatra kao 2. tačka dnevnog reda, te  na prijedlog predlagača povuče 10.  tačka, Program rada JZU Dom zdravlja Modriča za 2016. godinu. Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

D n e v n i   r e d:

1. Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Skupštine opštine Modriča.
2. Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriče za 2015. godinu.
3. Program rada Skupštine opštine Modriče za 2016. godinu.
4. Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine
Modriča za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godine
5. Prijedlog odluke o poreskoj stopi za oporezivanje nepokretnosti za 2016. godine
6. Prijedlog odluke o komunalnom redu.
7. Informacija o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih
invalida u 2015. godini, sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča
8. Informacija o epizotiološkoj situaciji stoke i preduzimanju profilaktičkih mjera iz oblasti
veterinarstva na području opštine Modriča
9. Informacija o aktivnostima Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove
– PJ Modriča u 2015. godini.
10. Prijedlozi, pitanja i inicijative odbornika.
11. Razno.

Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriče za 2015. godinu nakon diskusije odbornika povučen je sa razmatranja uz zaključak da se Izvještaj doradi i razmatra na sledećoj sjednici Skupštine opštine.

Veću pažnju odbornika izazvao je Program rada Skupštine opštine Modriče za 2016. godinu. Predloženi Program rada Skupštine je usvojen uz određene zaključke i dopunjen u trećem kvartalu sa Informacijom o strukturi i poslovanju subjekata privređivanja opštine Modriča, sa posebnim akcentom na stanje zapošljavanja u 2015. godini.

“Program rada je sačinjen u četiri tromjesječja. Plan i aktivnosti se vode po prioritetima. Uvaženi su svi prijedlozi klubova odbornika i uvršteni u program rada. Skupština će razmatrati i pitanja koja nisu uvrštena u ovaj program rada a za koja se ukaže potreba od strane odbornika, udruženja, građana i drugih”, izjavio je potpredsjednik Siniša Nikić.

Prijedlog odluke o poreskoj stopi za oporezivanje nepokretnosti za 2016. godine usvojen je većinom glasova. Usvojena je poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti koje se nalaze na području opštine Modriča za 2016. godinu u visini od 0,20%, a poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi 0,05 %.

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene većinom glasova. Nakon prijedloga, inicijativa i pitanja odbornika, te tačke razno sjednica je završena u 12.00 časova.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu gornjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije. Isti je preuzet sa YouTube kanala TVK3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...