Home / SPECIJAL / IZDVOJENO / Rajko Vasić: Dodik više ne treba da bude predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata

Rajko Vasić: Dodik više ne treba da bude predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata

Polazeći od sljedećih činjenica:

 • Da sam bez riječi podnio ostavku kada je Dodik poslao visoku delegaciju da to traži od mene, ne želeći da u godini izbora nanosim štetu Stranci,
 • Da sam prihvatio veliko poniženje da se ja, koji sam upravljao mnogim operacijama koje obuhvataju 160.000 članova, povlačim pred plaćenim drkadžijom koji, megafonom, upravlja sa 160 demonstranata,
 • Da je nedopustivo da se Velika Politička Stranka na taj način povlači pred manipulantima minorne političke težine,
 • Da se više od 1o godina na razne načine bavim gradnjom stranačke organizacije, još od vremena kad sam bio portparol Stranke nezavisnih socijaldemokrata, dakle, pola radnog života proveo sam u radu u Esenesdeu i za Esenesde, a ostalo na TVSA i u ratu,
 • Da nikada od Stranke nisam tražio bilo kakvu poziciju, ni izbornu ni imenovanu a da sam bio Ministar Informacija samo zato što to niko drugi nije htio da prihvati,
 • Da sam došao na dužnost Izvršnog sekretara kada je stranaka imala 70.000 članova a da danas broji 170.000,
 • Da sam projektovao i proveo akciju 2000 mjesnih odbora što je bio veliki organizacioni skok,
 • Da sam osmislio i ostvario projekt Info portala i uz njega potpunu hardversku i softversku nezavisnost,
 • Da sam organizovao široku stranačku izdavačku djelatnost,
 • Da sam oformio Trening centar za pripremu organizacije za izbore
 • Da sam omogućio, tehnički i kreativno, da u kampanji svaki kandidat, bilo na lokalnim ili na opštim izborima, ima odštampan dovoljan broj ličnih letaka – u stranačkom kreativnom i produkcijskom aranžmanu,
 • Da sam samostalno vodio nekoliko pobjedničkih kampanja, bez Glavnog izbornog štaba i marketinških agencija,
 • Da sam projektovao Stratešku članarinu i tako u posljednjih nekoliko godina omogućio finansijsku stabilnost,
 • Da sam kupio zemljište u centru Banjaluke i sve pripremio za gradnju Stranačkog Centra što nikada nije razmatrano i pokrenuto,
 • Da sam angažovao stručnjake za analitiku, bazu članstva, intranet i finansijsko poslovanje,
 • Da je stranka u silaznoj izbornoj putanji od 2010e, na šta sam pisanim analizama upozoravao i te i 2012e godine,
 • Da je izborni rezultat Predsjednika Stranke takođe u padu,
 • Da izbore 2014e treba tretirati kao poraz,
 • Da sam pokušao, sa drugima, odmah nakon pobjede 2006e da podignem organizacionu platformu Stranke na nivo njenog političkog značaja (tzv. Trebinjski zaključci) a da je taj projekt opstruisan,
 • Da sam konstantno zahtijevao da se usvoje stranačka Pravila i procedure, što nikada nije prihvaćeno,
 • Da sam inicirao formiranje stranačke Kadrovske komisije koja je nestala stalnom opstrukcijom Vlade i Predsjednika Stranke
 • Da ne postoji sistematska Kadrovska Politika Esenesdea,
 • Da u godini izbora, 20214oj, nije bilo ni jedne rečenice rasprave na Glavnom odboru niti na Izvršnom odboru,
 • Da je najvažnija kampanja za Stranku, 2014e, organizovana potpuno anarhično, destruktivno i amaterski,
 • Da je ova godina godina u kojoj treba održati Izborni Sabor Saveza nezavisnih socijaldemokrata,
 • Da je formirana skupštinska većina i Vlada,
 • Da sam kreirao tri bitne odrednice politike SNSD (Troravnopravnost u BiH, poznatiju kao Treći entitet, Otpor neustavnim zajedničkim institucijama kojeg sam prvi demonstrirao, u slučaju bh televizije, i zbog toga podnio ostavku, i Otpor OHR-u i Međunarodnoj zajednici u BiH zbog njenog unitarizma gdje sam, takođe prvi, ušao u javni sukob sa njima),

 

Potpuno svjesno i savjesno iznosim zahtjev da se Milorad Dodik povuče sa mjesta Predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i preuzme mjesto Počasnog Predsjednika.

Taj zahtjev je utemeljen potrebom da se Dodik mora odvojiti od Organizacije i od Kadrovske politike.

Savez nezavisnih socijaldemokrata je liderska stranka koja je nadrasla taj oblik organizovanja i nadrasla ulogu svog Predsjednika.

Dodik je zbog toga počeo da depresira Stranku, njenu organizaciju, primjenjujući metode stare deset godina, kao što su raspuštanje opštinskih odbora, čak i u godini izbora, potpunim voluntarizmom u kandidatskom procesu i u sklapanju ministarskog mozaika, čime je Stranka i Organizacija onemogućena da konzumira plodove svog rada i izbornog rezultata. U 2014oj SNSD je pao ispod 46% imenovanih i konkursnih mjesta koja drži u Vladi i vladinoj administraciji.

Dodika smo kandidovali za Predsjednika Republike, u prvom mandatu, nastojeći da ga odvojimo od praktičnih poslova Vlade i Stranke. Nismo u tome uspjeli. Sad je to moguće učiniti jedino na ovaj način a Dodika već sada projektovati kao Člana Predsjedništva BiH od 2018e jer pretpostavljam da će Ivanić dotle značajno devastirati tu poziciju i oslabiti poziciju Republike Srpske u tom zajedničkom organu na nivou BiH.

Dodik je omogućio nepodnošljiv nivo Eksterne Moći i Eksternog Uticaja u Stranci, na svim nivoima i procesima.

U kandidatski i izborni mozaik, kao i u stranačku organizaciju uveo je feudalno-menadžerske profile ličnosti koji nisu došli iz organizacije i koji nisu osposoboljeni da organizaciono djeluju.

Feudalno-menadžerski sindrom doveo je do toga da Esenesde ne drži ni jedan od tri velika gradska biračka aglomerata – Prijedor, Doboj i Bijeljinu.

I da će, prema sadašnjem stanju imati dalje gubitke na lokalnim izborima uz potpunu mogućnost poraza na Opštim izborima 2018e.

2012e Dodik je onemoućio organizacionu konsolidaciju Stranke, ne uvažavajući ni moja prethodna upozorenja da neki kandidati za načelnike ne mogu proći na izborima gdje smo već držali vlast. Set zaključaka koji je usvojio Izvršni odbor, poslije tih Lokalnih izbora, nikad nije primijenjen a zamijenjen je neartikulisanim organizacionim Predsjedničkim Voluntarizmom.

Savez nezavisnih socijaldemokrata je postao poligon za individualno političko okorištavanje bez organizacionog pokrića i soliter sa sobama punim promaje.

Sve organizacione odluke Predsjednika Stranke u posljednje tri godine bile su pogrešne.

SNSD je sada prazan skup članstva i invalidnih opštinskih odbora koji nemaju validnost u izborima.

Već dvije godine SNSD je u javnoj defanzivi. Stavovi Dodika ne mogu zamijeniti stavove Stranke.

Svi ovi i drugi trendovi nastali su godinama unazad.

2010e sam načinio internu analizu za samo četiri imena u rukovodstvu stranke. Samo je jedan od njih koristio analizu a nikada ništa nije poduzeto.

Stoga je ovdje donosim, u skraćenom tekstualnom obliku i vez nekoliko stotina tabela i grafikona U prethodnom tekstu na ovom Blogu).

ŠTA DA SE RADI

Esenesde se mora transformisati u Stranku Socijalnog Saveza. Tako će više i obuhvatnije zastupati Najšire Slojeve Stanovništva jer se Socijaldemokratija pokazala kao nesposobna i upotrebljiva od Neoliberalista a u našim uslovima nema mogućnost da ostvari sve svoje pretpostavke.

To znači da se Esenesde mora da se organizuje tako da ostvari sljedeće trendove:

 • Povratak ljudima
 • Najbliži kontakt sa biračima
 • Maksimalno uvažavanje članova i aktivista

KONKRETNO:

 • Izvršni odbor treba da se sastane i da:

o   Analizira, ozbiljno i detaljno, rezultate Opštih izbora 2014e,

o   Da formira radne grupe za pripremu izbornog i statutarnog Sabora, za izradu novog Statuta, za izradu dokumenta Pravila i procedure, za kreiranje izbornog procesa za Predsjednika stranke, za temeljnu reorganizaciju koja će se naći i u novom Statutu,

o   Da se izborni i statutarni Sabor organizuje najkasnije tokom maja mjeseca 2015e

o   Da svaki mjesni odbor na Sabor delegira dvoje aktivista koji će jedini imati pravo glasa (niko drugi neće imati pravo glasa što uključuje članove staro GO, poslanike, itd.) i da glasanje bude tajno

o   Kandidovanje za Predsjednika Stranke mora da bude slobodno pošto su opštinske organizacije u većini slučajeva neizabrane, manipulativne i podložne pritiscima i one se ne mogu pojaviti kao predlagači ili verifikatori kandidature,

o   Na opštinskom nivou objediniti organizaciju, bez posebnih MSD i AŽ a na republičkom nivou zadržati samo manje Aktive MSD i ŽSD, od po oko 30 članova

o   Uvesti pravilo da se Predsjednik stranke mijenja nakon svakih četiri godine, odnosno pravilo neobnavljanja mandata,

o   Uvesti Operativni odbor Izvršnog odbora koji će se sastajati nedjeljno a izuzetno jednom u dvije nedjelje.

o   Izvršni odbor treba da donese odluku o održavanju organizacionih izbora odmah po održavanju Sabora i usvajanju Izbornih pravila. I to od mjesnih odbora, opštinskih odbora do Glavnog odbora i njegovih organa. Izbore treba završiti u ovoj godini da bi se moglo krenuti u pripremu lokalnih izbora.

o   Eliminisati mogućnost kooptiranja na bilo kom nivou.

o   Za lokalne izbore zadužiti i poslanike. Poslanik u čijoj  opštini ne pobijedi SNSD za načelnika (na osnovu ozbiljnih i usvojenih analiza), vraća mandat.

Ovaj moj javni koncept, prijedlog i zahtjev motivisan je isključivo reorganizacijom stranke i uvažavanjem njene terenske organizacione snage, odnosno uvažavanjem svakog člana stranke istvaranjem organizacije koja će njemu i biraču, dati najveću važnost.

Prijedlog i zahtjev iznosim samostalno, bez lobiranja, grupašenja ili vrbovanja bilo koga za ove stavove.

Imao sam zahtjeve za razgovore sa pripadnicima izvjesnih zvaničnih stranih krugova koji djeluju u BiH a koje nisam prihvatio.

Da bih odbacio bilo kakvu insinuaciju da radim za nekoga mogu da kažem da sam spreman i da se kandidujem za Predsjednika SNSD bez obzira na rezultat. Radim, dakle, samo za Stranku i u svoje ime.

VasicRajkoBlog

Izvor: TVK3

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...