Home / NOVOSTI / MODRIČA / Procjena rizika i ranjivosti

Procjena rizika i ranjivosti

Republička uprava civilne zaštite i Agencija za upravljanje vanrednim situacijama Kraljevine Danske (DEMA) organizovali su seminar na temu „Procjena rizika i ranjivosti“. Seminar se održava 16. i 17. oktobra na motelu Majna u Modriči.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Opštine Modriča, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstva bezbjednosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Odjeljenja za javnu bezbjednost Brčko Distrikta, Sektora za vanredne situacije MUP-a RS, Sektora za vanreden situacije Srbije, rukovodioci službi civilne zaštite grada Doboj i opština Modriča, Brod, Derventa, Teslić, Šamac, Petrovo, Donji Žabar, Vukosavlje i Pelagićevo, predstavnici Rafinerije nafte Brod, Rafinerije ulja Modriča, Crvenog krsta opština Modriča i Brod, komandiri vatrogasnih jedinica opština Modriča i Brod kao i predstavnici organizatora seminara.

Veseljko Elez, v.d. direktora Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske u izjavi za medije je rekao: „Mi smo danas u Modriči gdje u principu radimo na procjenama rizika, na ranjivosti sistema, razmjenićemo iskustva sa drugim učesnicima, vidjećemo da li su planovi usklađeni, da li se primjenjuju adekvatne metode, šta su to poboljšanja koja možemo koristiti u budućnosti. Svaka lokalna zajednica mora da prepozna svoje rizike sa kojima se može suočiti. Kada je u pitanju Modriča mi moramo da prepoznamo njene rizike. Iz iskustva vidimo da su to poplave ali i moramo voditi računa o svim privrednim subjektima. Rafinerija ovdje može praviti probleme i ugrožava sredinu ali zato se preduzimaju mjere koje svode te eventualne rizike na što manji nivo. Nisu isti rizici ovdje i u nekim gradovima koji se nalaze na višim nadmorskim visinama. Znači, svaki grad mora da napravi za sebe plan koji je adekvatan njegovoj situaciji i iskušenjima i da pruži mjere koje smanjuju eventualne rizike“.

U novembru 2006. godine između Ministarstva bezbjednosti BiH i DEMA-e potpisan je Memorandum o razumjevanju i saradnji u oblasti zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Na osnovu ovog Memoranduma ostvarena je značajna saradnja u vidu razmjene iskustva i pružanju intelektualnih usluga u oblasti procjene rizika i izrade planskih dokumanata. Svake godine se realizuju seminari u okviru pilot projekta „Procjena rizika na lokalnom nivou“ gdje se uključuju rukovodioci službi civilnih zaštita i preduzeća koja predstavljaju potencijalnu opasnost za svoje okruženje.

Cilj seminara u Modriči je da predstavnici opština Modriča i Brod, kao i predstavnici rafinerija iz ovih opština, predstave svoje procjene ugroženosti i druga planska dokumenta, međusobnu uvezanost i kompatibilnost ovih dokumanata. Izložena iskustva će biti upoređena sa iskustvima Kraljevine Danske i biće definisana naučne lekcije za djelovanje u budućnosti.

Šefik Muhić, predstavnik Agencije za upravljanje vanrednim situacijama Kraljevine Danske ovom prilikom je rekao: „Ovaj seminar koji radimo danas i sutra u Modriči je dio transfera razmjene znanja i iskustva sa ciljem da pomognemo Bosni i Hercegovini i regionu da smanje rizike a samim tim negativan uticaj od rizika, katastrofa na ljude i imovinu, okolinu i društvenu zajednicu u cjelini. Pomoćemo tako što će mo vidjeti šta se radi ovdje, na koji način su primjenjena pozitivna iskustva i kako se upravlja rizicima i šta je to što možemo unaprijediti i prepoznati mjesta gdje postoje poboljšanja. Pokazaćemo kako to izgledaju iskustva nekih drugih zemalja koje se suočavaju sa krizama i rizicima. Moramo naučiti da prepoznamo sve rizike, čak i one koji se nikada do sada nisu dogodili. Jedan primjer takvih rizika su protekle poplave koje su bile nezamislive i nisu bile zabilježene u Bosni i Hercegovini i regionu. Mora postojati jedan integrativni pristup ili cjelokupni pristup procjeni rizika i pravljenju planova prevencije i odgovora na te rizike“.

Tokom prvog dana seminara održane su prezentacije Službi civilnih zaštita Opština Modriča i Brod gdje su izlagači predstavili procjenu ugroženosti i identifikovane rizike na području svoje lokalne zajednice, sa posebnim osvrtom na rizike koji mogu imati uticaj na rafineriju kao i rizike od rafinerije koji mogu uticati na okolinu. Takođe su i predstavnici rafinerija iz Modriče i Broda održali svoje prezentacije na kojima su predstavili svoja planska dokumenta iz domena zaštite i spasavanja te identifikovane rizike po rafineriju i okolinu. Nakon navedenih prezentacija uslijedila je diskusija učesnika seminara.

„Ovakvi sastanci su dobra namjena da naše dvije uprave razmjenjuju iskustva i pravce djelovanja, sve ono što ćemo raditi u budućnosti. U ovim nesrećama smo vidjeli da ne postoje entitetske linije kao fizičke i veoma je važno da protok informacija i saznanja bude dobar. Mi smo posle poplava imali problema sa pomjeranjem minskih polja ali hvala Bogu nismo imali nikakvih nesreća od tih mina jer su svi naši kapaciteti radili danonoćno na terenu i uklonili smo na desetine hiljada minsko eksplozivnih sredstava. Svakako ćemo i u budućnosti organizovati ovakve sastanke sa pojedinim regijama i naša saradnja ide dalje“, izjavio je Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

Drugog dana seminara biće održane prezentacije predstavnika Sektora za vanredne situacije MUP-a RS kao i predstavnika Agencije za upravljanje vanrednim situacijama Kraljevine Danske.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe Opštine Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...