Home / NOVOSTI / HRONIKA / PR objava: STRANKA SNAGA NARODA ODRŽALA CENTRALNU TRIBINU U MODRIČI *(FOTO)

PR objava: STRANKA SNAGA NARODA ODRŽALA CENTRALNU TRIBINU U MODRIČI *(FOTO)

mika-nikic-obrazlaze-izborni-program

Dr.oec Mika Nikić obrazleže izborni program

MODRIČA, 24.09.2016., Stranka “SNAGA NARODA” sinoć je u Plavoj sali SKC održala svoju centralnu tribinu.
Na tribini su predstavljeni kandidati sa odborničke liste a prezentovan je i Izborni program stranke.
Tribini je prisustvovao i osnivač i predsjednik stranke na republičkom nivou prof. Dr. Aleksa Milojević.

Tribinu je otvorio i prvi se prisutnima obratio Mr.oec. Marko Lazarević, a poslije njega Stevo Joksimović, kandidat SzP za načelnika opštine Modriče.
Potom je govorio predsjednik stranke Naroda OO Modriča, Dr.oec. Mika Nikić koji je detaljno obrazložio Izborni program stranke.
Na kraju se prisutnima obratio i prof. Dr. Aleksa Milojević.

U ovoj objavi donosimo na uvid javnosti najznačajniji dokumenat ove stranke, a to je svakako Izborni program.

PO SNAGA NARODA OPŠTINSKI ODBOR MODRIČA

I   Z   B   O   R   N   I      P   R   O   G   R   A   M

 PO “SNAGA NARODA“, građanima opštine Modriča nudi konkretan Program, kojim  se uz podršku građana u oktobru 2016.godine ZAUSTAVLJA OPŠTA PROPAST NARODA, ublažavaju  posljedice neodgovornog upravljanja opštinskim budžetom i prirodnim resursima dosadašnjih vlasti i u naredne četiri godine pokreće razvojni ciklus. Nosioci Programa su novi, stručni i nekompromitovani ljudi – kandidati na listi PO Snaga naroda, a ne pojedinci koji godinama kapitalizuju odbornički status.

A.PROJEKTOVANI CILJEVI NA NIVOU OPŠTINE MODRIČA

1.Efektivno i efikasno upravljati budžetom.

Efektivno: raspodjela budžetskih sredstava u srazmjeri: 40% za kapitalna ulaganja; 30% za socijalne potrebe i 30% za plate i troškove administriranja. Efikasno: troškovi administriranja po jedinici distribuiranih budžetskih sredstava.Navedeni odnos  odrediti istovremeno sa usvajanjem budžeta.

Ne može se 70% budžeta trošiti na plate službenika i istovremeno javno zagovaratu razvoj, kao do sada.

Fond kapitalnih investicija (FKI) je  izvor inicijalnih sredstava  za osnivanje novih preduzeća u kojima će zaposlenje naći nezaposleni, posebno mlade generacije, i to:

a.Dioničko društvo sa mješovitom svojinom za eksploataciju šljunka, pijeska i drugih mineralnih resursa.Opština Modriča  većinski vlasnik, ostali akcionari – manjinski.

b.Vratiti Opštini zemlju PD“Petar Mrkonjić“, potom osnovati D. D. “Petar Mrkonjić“ Modriča, za upravljanje i korištenje.Na taj način moguće je  vratiti na posao  bivše i zaposliti nove agronome, veterinare i radnike, koji su na osnovi kriminalne koncesione prodaje strancu, ostavljeni bez egzistencije;

c.Iz „Šuma Srpske“ izdvojiti ŠG „Modriča“ i osnovati Šumsko državno preduzeće „Modriča“, pod upravom  Opštine.

  1. Sukcesivno, po ukazanoj potrebi, osnovati druga akcionarska društva u oblasti poljoprivrede.Primarni cilj: privredni rast i društveni razvoj Opštine i građana i zaštita primarnih proizvođača od nakupaca, prekupaca, vlasnika skladišnih prostora,  hladnjača i nesavjesnih proizvođača – monopolista, uspostavljanjem  fer otkupnih cijena žitarica, mlijeka, mesa, voća, povrća, živine i dr., putem vertikalnog povezivanja (primarna proizvodnja, prerada, promet).

Za uspostavljanje fer  otkupnih cijena usvojiti Antimonopolski zakon, a za poštovanje istog – učiniti odgovornim opštinsku upravu.

U prehrambenoj industriji vrijednost poljoprivredne proizvodnje se uvećava  preko dva puta.Da bi to bogatstvo stiglo u ruke poljoprivrednih proizvođača, ključni uslov je da primarni proizvođači budu akcionari takvih preduzeća.Odbornici  „Snage naroda“ će se javno zalagati da se, korištenjem inicijalnih sredstava FKI, krene u izgradnju prerađivačkih kapaciteta prehrambene industrije (klanice, hladnjače, sušare, mljekare i sl.) na opštinskom/regionalnom nivou, čiji su akcionari – suvlasnici poljoprivredni proizvođači.

2.Broj odbornika smanjiti za 30 %.(parametar efikasnosti).

a.Odbornike plaćati po principu “1 radni dan – 1 dnevnica“.Samo tako se sprečava kandidovanje onih čiji je jedini motiv „lov na odborničku platu“;

b.Parametre efektivnosti odbornika preliminarno utvrđuje Mjesna zajednica.Negativna ocjena je osnov za zamjenu drugim, po broju glasova (parametar efektivnosti),

c.Stručni nivo odbornika u rangu načelnika Opštine.

3.Načelnika učiniti odgovornim za:

a.efektivno i efikasno upravljanje budžetom, definisano parametrima u tački 1.;

b.ključne probleme građana (zaposlenost, briga o starim, iznemoglim itd.).

Ukoliko se na kraju kalendarske godine utvrde niži parametri ostvarenja od planiranih, načelnika obavezati da podnese ostavku i organizovati vanredne izbore za načelnika i odbornike.

4.Zapošljavanje u opštini i javnim službama.

Primjenjivati dva kriterija: 1/prosjek ocjene u školi/fakultetu; 2/socijalno stanje kandidata(broj članova u porodici, broj nezaposlenih, visina porodičnih primanja itd.).Pod tim uslovima, prednost da imaju samo djeca poginulih boraca i ratnih invalida  i djeca bez roditelja.

5.Vratiti nadležnost Rafineriji ulja za sopstvene proizvodne i finansijske učinke i tako zaustaviti utaju javnih prihoda i prisvajanje dividendi malih akcionara, vršenih primjenom transfernih cijena i štetnih ugovora o tzv.uslužnoj preradi.

B.PROJEKTNI CILJEVI NA RELACIJI OPŠTINA MODRIČA – VLADA-NARODNA SKUPŠTINA.

PO Snaga naroda će putem svojih odbornika pokrenuti inicijativu za promjenu sistemskih rješenja, u nadležnosti Narodne Skpštine.

Primarni cilj navedenih aktivnosti:

1.Preraspodjela nadležnosti između Opštine(a) i Vlade Republike Srpske, u korist Opštine i građana Modriče, kao i ostalih opština (gradova), s ciljem da:

1.1.Opštini, a ne Vladi Republike Srpske, pripada apsolutno vlasničko pravo nad prirodnim bogatstvima;

1.2.Opštini, a ne Vladi Republike Srpske, pripada većinsko upravljačko pravo nad javnim prihodima, promocijom principa „ko plaća porez – najviše mu i pripada“.

2.proširenje nadležnosti i povećanje odgovornosti načelnika i odbornika, s ciljem da odgovaraju za:

2.1.Ključne probleme građana, a ne samo potrošači novca;

3.2.Efektivno i efikasno korištenje budžeta.

NEKA U 2016. POBIJEDI RAZUM, A NE BESPUĆE PONOVO!

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...