Home / NOVOSTI / HRONIKA / POTPISIVANjE MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU OPŠTINE MODRIČA I UDRUŽENjA GRAĐANA „BUDUĆNOST“

POTPISIVANjE MEMORANDUMA O SARADNjI IZMEĐU OPŠTINE MODRIČA I UDRUŽENjA GRAĐANA „BUDUĆNOST“

U zgradi opštine Modriča 23. septembra 2015. godine potpisan je Memorandum o saradnji između opštine Modriča i Udruženja građana „Budućnost“, na projektu „Investiranje za djecu“, koji je podržan od strane organizacije Save the children. Memorandum su potpisali u ime opštine Modriča zamjenik načelnika opštine Nikola Savić a u ime Udruženja građana „Budućnost“ direktorica Gordana Vidović.

Svrha projekta „Investiranje za djecu“ je povećati vidljivost djece u budžetima kroz budžetiranje realnih potreba i prioriteta.

Memorandumom je predviđena izrada Lokalnog akcionog plana za djecu. Lokalni akcioni plan omogućava definisanje niza jasnih i konkretnih mjera koje imaju za cilj unapređenje položaja djece na lokalnom nivou, praćenje efekata uloženog novca, te daje mogućnost za dobijanje povratne informacije o kvalitetu pruženih usluga, odnosno stvarnoj dobrobiti djece. Na ovaj način vidljiva su izdvojena i utrošena sredstva, što opštinama i gradovima olakšava praćenje i planiranje utroška novca.

U svrhu ostvarivanja predviđenih ciljeva potrebno je da opština Modriča imenuje radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu u opštini Modriča i vrši periodični nadzor nad radom radne grupe. U saradnji sa predstavnicima Udruženja građana „Budućnost“ Opština će realizovati aktivnosti izrade Lokalnog akcionog plana, te osigurati da inicijativa za usvajanje tog plana  bude razmatrana na Skupštini opštine Modriča do kraja 2015. godine.

Udruženje građana „Budućnost“  će dati puni doprinos u radu radne grupe, te ponuditi podatke o potrebama djece u lokalnoj zajednici prikupljene od strane djece, roditelja, predstavnika javnih ustanova i NVO sektora u Modriči, koji bi se trebali uvrstiti u Lokalni akcioni plan za djecu opštine Modriča.

Opština Modriča preduzima niz aktivnosti na unapređenju uslova života, obrazovanja i vaspitanja mladih na području naše opštine.

Pomoć Opštine se ogleda  kroz ulaganja za podsticaj nataliteta, stvaranje boljih uslova rada u predškolskim i školskim ustanovama, dodjeli nagrada vukovcima osnovnih i srednjih škola i učenicima za osvojene zapažene rezultate u vannastavnim aktivnostima, pomoć za nabavku udžbenika, prevoza učenika, đačkih i studentskih ekskurzija, za realizaciju projekata Omladinskog parlamenta i Omladinske banke, paketići za prvačiće i djecu mentalno nedovoljno razvijenu, pomoć u organizaciji niza manifestacija u kojima učestvuju djeca i kroz druge vidove pomoći.

„Iz budžeta opštine Modriča se izdvaja oko milion konvertibilnih maraka za potrebe djece na području opštine.  Taj iznos je usmjeren na osnovno i srednje obrazovanje, predškolsku ustanovu „Dječija radost“, izdvajanja za Omladinski parlament i Omladinsku banku, za sva udruženja i manifestacije koje se održavaju u toku godine a okupljaju djecu i mnoge druge aktivnosti. Do sada to možda i nije bilo vidljivo ali  na ovaj način želimo da se vidi šta to sve opština čini za najmlađu populaciju“, istakao je Nikola Savić, zamjenik načelnika opštine.

„Naše udruženje već nekoliko godina radi na aktivnostima koje se tiču djece a radili smo i istraživanje koliko su djeca vidljiva u budžetu naše opštine. Opština Modriča i grad Banja Luka su dvije odabrane opštine za projekat „Investiranje za djecu“ kao primjeri dobre prakse. Danas smo potpisali Memorandum, a slijedi formiranje radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu. Nakon izrade plana slijedi rad na programskom budžetiranju kako bi djeca bila vidljivija u budžetima. Poznato je da opština Modriča izdvaja znatna sredstva za djecu ali su djeca iskazala želju da njihove potrebe  budu izraženije u budžetima. Prioritetne potrebe djece su iz oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja i socijalne zaštite“, rekla je Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana „Budućnost“.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...