Home / NOVOSTI / HRONIKA / ODRŽANA 26. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

ODRŽANA 26. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 11. decembra  2015. godine održana je 26. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su  prisustvovala 24 odbornika. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Petar Gagulić je predložio da se tačka 6. Prijedlog odluke o komunalnom redu razmatra  kao Nacrt odluke o komunalnom redu i na prijedlog predlagača povuče 10.  tačka, Plan i program rada JU „Kulturno sportski centar“ Modriča za 2016. godinu. Predloženi dnevni red prihvaćen je većinom glasova.

D  n  e  v  n  i     r  e  d

  1. Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Skupštine opštine Modriča.
2. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Modriča za 2016. godinu.
3. Odluka o Nacrtu rebalansa budžeta opštine Modriča za 2015. godinu.
4. Prijedlog odluke o budžetu opštine Modriča za 2016. godinu.
5. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Modriča za 2016. godinu.
6. Nacrt odluke o komunalnom redu.
7. Program rada Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča za 2016. godinu.
8. Program rada Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ za 2016. godinu.
9. Godišnji plan finansijskog poslovanja J.Z.U „Apoteka“ za 2016. godinu.
10. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
11. Razno.

Najveću pažnju odbornika izazvale su tačke dnevnog reda vezane za budžet, koje su nakon diskusije većeg broja odbornika usvojene.  Načelnik odjeljenja za finansije Borislav Gvozden dao je dodatna pojašnjenja po ovim tačkama i odgovorio na postavljena pitanja odbornika.

Prijedlog odluke o budžetu opštine Modriča za 2016. godinu je usvojen uz zaključak da opština Modriča u saradnji sa Centrom za socijalni rad, pokuša iznaći mogućnost kadrovskog osposobljavanja Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama “Sunce Oberwalisa”.

“Planirani budžet je potpuno realan, za nekoliko procenata je veći nego predhodni i drago mi je što je usvojen. Jako je bitno da budžet od ove godine najvjerovatnije završavamo sa suficitom. Zadovoljan sam što je usvojen i rebalans budžeta”, istakao je načelnik Krekić.

Nacrt Programa rada Skupštine opštine Modriča za 2016. godinu usvojen  je većinom glasova. Potpredsjednik Skupštine opštine Modriča Siniša Nikić je izjavio: “Danas smo usvojili Nacrt Programa rada Skupštine opštine za 2016. godinu, uz mogućnost da sve političke organizacije, udruženja i građani dostave svoje prijedloge u roku od 30 dana da bi mogli na idućoj sjednici usvojiti Programa rada Skupštine opštine Modriča za 2016. godinu. Program rada Skupštine opštine Modriča ostavlja mogućnost da se u okviru Ustava i Zakona Skupština bavi i svim drugim pitanjima koje nameće aktuelni društveni, politički i ekonomski trenutak”.

Prijedlog Nacrta odluke o komunalnom redu odbornici su usvojili uz zaključak da se Odluka tehnički doradi. Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene većinom glasova.

Nakon prijedloga, inicijativa i pitanja odbornika, te tačke razno sjednica je završena u 12.00 časova.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...