Home / NOVOSTI / BiH / Obilježavanje 1. marta – Dana zaštite i spasavanja/Dana civilne zaštite Republike Srpske

Obilježavanje 1. marta – Dana zaštite i spasavanja/Dana civilne zaštite Republike Srpske

Povodom 1. marta – Dana zaštite i spasavanja/Dana civilne zaštite  Republike Srpske u zgradi opštine Modriča održan je radno-svečani sastanak subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje u oblasti zaštite od požara. Sastanku su prisustvovali zamjenik načelnika Nikola Savić i v.d. načelnika Odjeljelja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove Bosa Novaković.

Zaštita od požara zavisi od kvalitetnog procjenjivanja ugroženosti i tako procjenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranskim pojasevima, te drugim zahtjevima usvojenim u okviru Plana zaštite od požara opštine Modriča. Skupština opštine Modriča je na sjednici održanoj 29.01.2010. godine donijela Plan zaštite od požara opštine Modriča („Službeni glasnik opštine Modriča“, broj 1/10). Takođe, na sjednici održanoj 23.04.2010. godine Skupština opštine Modriča donijela je Odluku o mjerama zaštite od požara („Službeni glasnik opštine Modriča“, broj 4/10).

Analizom podataka evidentno je da u poslednje tri godine nije bilo požara na otvorenom prostoru u maju i decembru, a da su učestaliji u martu zbog čišćenja poljoprivrednih površina i priprema za sjetvu, te u periodu juli-avgust zbog povećanja indeksa požarne opasnosti. Takođe, može se uočiti da je broj požara u šumskim kompleksima mnogo manji u odnosu na broj požara na niskom rastinju (livade, usjevi, putni pojasevi, strnjici, kukuruzišta, divlje deponije smeća i sl.). To se može pripisati povećanom stepenu primjene preventivnih mjera u zaštiti šuma od požara, u odnosu na ostale otvorene prostore gdje je ljudska nepažnja ili namjera glavni uzrok nastajanja požara.

Preventivnim aktivnostima u zaštiti od požara na otvorenom prostoru zaduženi su Šumska uprava Modriča, savjeti ugroženih mjesnih zajednica, Policijska stanica Modriča, kao i Civilna zaštita Modriča. Obaveze preventivnog djelovanja odnose se na sve druge subjekte koji svojim djelatnostima mogu da povećaju rizik od izbijanja šumskog i drugog požara na otvorenom prostoru.

Veoma je važna koordinacija preventivnog djelovanja u zaštiti od požara jer se na taj način objedinjuju aktivnosti različitih subjekata na istom zadatku.

„Civilna zaštita je vrlo važan segment svih lokalnih zajednica i Republike Srpske u cjelini. Akcent današnjeg sastanka je bio na kampanji sprečavanja požara na otvorenom prostoru i šumskih požara. Prisustvovali su svi subjekti značajni za tu oblast. Razmjenom iskustava došli smo do zaključka da treba preduzeti preventivne mjere, svako u svojoj oblasti“, izjavio je Željko Terzić, samostalni stručni saradnik za poslove Civilne zaštite.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...