Home / NOVOSTI / HRONIKA / 24. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA *(VIDEO)

24. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 28. oktobra 2015. godine održana je dvadeset četvrta sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je  prisustvovao 21 odbornik. Na početku sjednice usvojen je sledeći

                                                                 DNEVNI RED    

                   
1. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju.
2. Prijedlog zaključka o prihvatanju inicijative za izradu Plana parcelacije za izgradnju
porodične kuće sa pratećim sadržajem.
3. Izvještaj o radu JPU „Naša radost“ za školsku 2014/15. sa Programom rada za školsku
2015/16. godinu.
4. Izvještaj o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2015/16. godini, sa
osvrtom na uspjeh učenika, stanje kadrova, materijalni položaj škola i opremljenosti
područnih osnovnih škola.
5. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
6. Razno.

Najveću pažnju odbornika izazvao je Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju koji je nakon duže diskusije odbornika usvojen većinom glasova uz zaključke:

  1. Da se insistira na što bržoj realizaciji projekta saniranja i predupređivanja problema poplava u naselju Čvorkuša , MZ Modriča I;
  2. Da načelnik opštine sa saradnicima najdalje do januarske sjednice pripremi Informaciju o mogućnostima realizacije projekta kišne kanalizacije.

Dodatna pojašnjenja po ovoj tački dnevnog reda dali su zamjenik načelnika Nikola Savić, načelnik odjeljenja za finansije Borislav Gvozden i rukovodilac odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Mirko Miljević.

“Skupština je danas donijela odluku o kreditnom zaduženju od 450.000 SDR, a preračunato u domaću valutu po trenutnom kursu iznosi 1. 093.000 KM. Ta sredstva bi bila utrošena na projekat  hitnog oporavka od poplava. Kandidovali smo deset projekata na koja smo dobili saglasnost.  Nakon usvajanja odluke danas slijedi dobijanje saglasnosti od strane ministarstva finansija i idemo u realizaciju kredita”, izjavio je Borislav Gvozden, načelnik odjeljenja za finansije.

Prijedlog zaključka o prihvatanju inicijative za izradu Plana parcelacije za izgradnju  porodične kuće sa pratećim sadržajem je usvojen većinom glasova.

Izvještaj o radu JPU „Naša radost“ za školsku 2014/15. sa Programom rada za školsku  2015/16. godinu odbornici su usvojili uz zaključak da JPU „Naša radost“ u saradnji sa Policijskom stanicom pojača nadzor nad objektom u večernjim časovima od aprila do oktobra zbog okupljanja većeg broja omladine i mogućnosti izbijanja požara.

Posle razmatranja treće tačke dnevnog reda Klub odbornika SDS je zatražio pauzu od 15 minuta, nakon koje se nisu pojavili u skupštinskoj Sali. Skupština je nastavila rad i razmatrala preostale tačke dnevnog reda.

Izvještaj o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2015/16. godini, sa  osvrtom na uspjeh učenika, stanje kadrova, materijalni položaj škola i opremljenosti  područnih osnovnih škola je takođe usvojen uz zaključak da Skupština uputi dopis nadležnom ministarstvu da se razmotri mogućnost većeg finasijskog izdvajanja za materijalnu opremljenost škola na području opštine Modriča. Načelnica odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Alenka Ilovčević dala je pojašnjenja po ovoj tački.

“Usvojili smo Odluku o kreditnom zaduženju. Svi klubovi odbornika su iznijeli svoje mišljenje a dobili smo i dodatna pojašnjenja. Ovo kreditno zaduženje ne bi trebalo ni u kom slučaju da ugrozi budžet opštine u narednom periodu. Još dvanaest opština je prihvatilo kreditno zaduženje a danas je i opština Modriča prihvatila prijedlog svjetske banke a odnosi se na sanaciju šteta nastalih od poplava. Ovo je dobra prilika da se važni projekti realizuju”, istakao je Siniša Nikić, potpredsjednik Skupštine opštine.

Nakon prijedloga, inicijativa i pitanja odbornika, te tačke razno sjednica je završena u 12.20 časova.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča

Video koji slijedi nije u sastavu prednjeg priloga, ali mi ga dodajemo kao dopunu informacije. Video je od TVK3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...