Home / NOVOSTI / HRONIKA / 20. Sjednica Skupštine opštine Modriča

20. Sjednica Skupštine opštine Modriča

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 31. marta 2015. godine održana je dvadeseta sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su  prisustvovala 24 odbornika. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Petar Gagulić, na prijedlog predlagača, predložio je da se povuče sedma tačka iz Saziva dnevnog reda, Prijedlog odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, a  da se pod  tom tačkom razmatra Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Turističke organizacije opštine Modriča sa Predlogom rješenja o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Modriča. Predloženi dnevni red prihvaćen je većinom glasova.

DNEVNI RED
 1. Izvod iz zapisnika sa 7. posebne sjednice Skupštine opštine Modriča.
 2. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Skupštine opštine Modriča.
 3. Prijedlog programa rada Skupštine opštine Modriča u 2015. godini.
 4. Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Modriča 2“.
 5. Prijedlog odluke o donošenju izmjena dijela Regulacionog plana „Modriča 2.“
 6. Prijedlog odluke o donošenju izmjena dijela Regulacionog plana  „Modriča 2“ u ulici Posavsko-trebavskog odreda.
 7. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Turističke organizacije opštine Modriča sa Predlogom rješenja o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Modriča.
 8. Prijedlog odluke o brisanju statusa javnog dobra.
 9. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog odbora Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča.
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora i Upravnog odbora Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča.
 11. Prijedlog odluke o razrješenju zamjenskog člana Opštinske izborne komisije Modriča.
 12. Izvještaj o provedenom Javnom oglasu za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije Modriča sa prijedlogom odluke o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Modriča.
 13. Prijedlog rješenja o razrješenju ljekara mrtvozornika za područje opštine Modriča sa Prijedlogom rješenja o imenovanju ljekara mrtvozornika za područje opštine Modriča.
 14. Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih ulaganja u 2014. godini.
 15. Program kapitalnih ulaganja u 2015. godini.
 16. Informacija o realizaciji projekata strateškog plana ekonomskog razvoja u 2014. godini.
 17. Izvještaj o radu opštinskih inspekcija u 2014. godini.
 18. Informacija o stipendiranju studenata na području opštine Modriča.
 19. Izvještaj o rješavanju predmeta u upravnom postupku za 2014. godinu, sa posebnim osvrtom na broj neriješenih predmeta.
 20. Informacija o aktuelnim pitanjima informisanja i javnog obavještavanja građana na području opštine Modriča.
 21. Izvještaj o radu i djelovanju Civilne zaštite u 2014. godini, sa posebnim osvrtom na opremljenost jedinica Civilne zaštite.
 22. Izvještaj o radu Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča za 2014, sa Programom rada za 2015. godinu, sa posebnim osvrtom na tehničku opremljenost jedinice.
 23. Izvještaj o radu Razvojne agencije opštine Modriča za 2014, sa Programom rada za 2015. godinu, sa konkretnim podacima o stanju i broju svih preduzeća na opštini, te kretanju broja zaposlenih.
 24. Izvještaj o radu JP Srpski kulturni centar za 2014. sa Programom rada za 2015. godinu.
 25. Izvještaj o radu JZU „Apoteka“ za 2014. sa Programom rada za 2015. godinu.
 26. Izvještaj o radu JU Kulturno sportski centar za 2014. sa Programom rada za 2015. godinu.
 27. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 28. Razno.

Posebnu pažnju odbornika izazvao je Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih ulaganja u 2014. godini i Program kapitalnih ulaganja u 2015. godini kao i Izvještaj o radu JU Kulturno sportski centar za 2014. godinu sa Programom rada za 2015. godinu. „Danas smo na sjednici usvojili Program kapitalnih ulaganja kao jedan od najznačajnih dokumenata za našu opštinu. Iznos sredstava koja su predviđena za 2015. godinu je 380.000 KM. Ta sredstva naravno da su nedovoljna da bi pokrila sve one želje koje mi dobijamo od strane Savjeta mjesnih zajednica ali smo utvrdili prioritete za ono što smatramo da je najbitnije da se uradi u 2015. godini na području naše opštine. Jedan od najznačajnijih objekata koji će se graditi u toku 2015. godine je Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama i smatramo da ćemo njegovom izgradnjom riješiti veliki problem tih porodica. Otprilike završetak i svečano otvaranje tog objekta je planirano u septembru. Nešto od znajčajnijih projekata koji su planirani za ovu godinu je i uređenje ulica u dijelu Regulacionog plana Tržnica i izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Vojvode Stepe Stepanovića i Gavrila Principa sa ulicom Berlinskom. Naravno, taj iznos od 380.000 KM je mali iznos, ali imamo ogroman problem sa klizištima koja su se pojavila na našoj opštini i takođe sa oštećenjem puteva koja su posledica prošlogodišnjih poplava i nekakvih poremećaja u zemljištu tokom ove zime. U ovom trenutku mi imamo, u zadnjih sedam dana, preko 25 klizišta. Imamo jedan tehnički problem što moramo sačekati tendersku proceduru da se završi, a tenderska procedura traje oko dva mjeseca. Tu imamo problem šta raditi sa tim ljudima koji ne mogu da dođu do svojih kuća. Ogromna sredstva će nam biti potrebna za sanaciju toga. Mi smo aplicirali prema Vladi Republike Srpske sanaciju svih puteva na području opštine Modriča koji su bili oštećeni prošle godine u poplavama i dobili smo od njih potvrdan odgovor da ćemo vjerovatno biti u mogućnosti da povučemo određena kreditna sredstva na rok od 25 godina sa nekom minimalnom kamatom od 1,25%. Mislim da je iznos negdje oko 990.000 KM da bi to sanirali, ali još uvjek čekamo da li će to biti realizovano. S tim sredstvima mogli bi mnogo toga da saniramo i da popravimo,“ izjavio je Jovan Mišić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju.

Odbornci su diskutovali i o: Izvještaj o radu i djelovanju Civilne zaštite u 2014. godini sa posebnim osvrtom na opremljenost jedinica Civilne zaštite, Informaciji o aktuelnim pitanjima i informisanja i javnog obavještavanja građana na području opštine Modriča i Izvještaju o radu Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča za 2014. sa Programom rada za 2015. godinu sa posebnim osvrtom na tehničku opremljenost jedinice.
Bez diskusije usvojen je Prijedlog programa rada Skupštine opštine Modriča u 2015. godini, Informacija o stipendiranju studenata na području opštine Modriča, Izvještaj o rješavanju predmeta u upravnom postupku u 2014. godini sa posebnim osvrtom na broj neriješenih predmeta, Izvješta o radu Razvojne agencije opštine Modriče za 2014. godinu sa Programom rada za 2015. godinu, sa konkretnim podacima o stanju i broju svih preduzeća na opštini, te kretanju broja zaposlenih, Izvještaj o radu JP Srpski kulturni centar za 2014. sa Programom rada za 2015. godinu, Izvještaj o radu JZU Apoteka za 2014. sa Programom rada za 2015. godinu…

Siniša Nikić, potpredsjednik Skupštine opštine Modriča u izjavi za medije je rekao: “Danas je Skupština opština Modriča većinom glasova usvojila Program rada Skupštine opštine Modriča za 2015. godinu. Programom rada su obuhvaćene informacije, izvještaji i odluke o kojima će odlučivati Skupština. Skupština će razmatrati pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Programom rada za koju pokrenu inicijativu građani, organi i organizacije, kao i pitanja koja budu postavljena u vidu odborničkih pitanja, inicijativa i predloga. Program rada za 2015. godinu ostavlja mogućnost da se u okviru Ustava i zakona Skupština bavi i drugim pitanjima iz društvenog, političkog i ekonomskog života.“

Nakon rasprave o Izviještaju o provedenom javnom oglasu za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije Modriča sa prijedlogom odluke o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Modriča donesen je zaključak da se raspiše ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije, tako da su sve tačke dnevnog reda usvojene .

Pod tačkama Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika i Razno, odbornici su dali više različitih inicijativa i to:
1. Da se zakaže posebna sjednica Skupštine opštine na temu stanja lokalnih puteva;
2. Da se pozove ministar za poljoprivredu sa saradnicima i organizuje
sastanak sa  predstavnicima klubova odbornika i predstavnicima mjesnih zajednica
vezano za eksploataciju šljunka na rijeci Bosni;
3. Da se u saradnji sa nadležnim ministarstvom zatraži od Refinerije ulja uklanjanje
Gudronske  jame;
4. Da se kod nadležnog ministarstva zakaže sastanak u cilju zaštite malih proizvođača –
farmera koji se bave proizvodnjom mlijeka zbog nastupajućeg slobodnog uvoza;
5. Zatražena je finansiska pomoć da se skela koja je nakon poplava vraćena u Koprivnu
postavi na rijeku Bosnu.

Predloženo je da svaki odbornik do sledeće sjednice Skupštine opštine dostavi svoj prijedlog za Prijedlog odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti koji je na današnjoj sjednici povučen sa dnevnog reda, da se za sjednicu Skupštine zakazuje manje tačaka kao i da Stručna služba Skupštine opštine i nadležna odjeljenja pripreme Informaciju o stanju tužbi protiv opštine Modriča kao i obrnuto od 2004. godine do danas sa finansijskim pokazateljima

Sjednica je završena u 15,30 časova.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

U Modriči obilježen Međunarodni dan gluvih i nagluvih lica *(FOTO+VIDEO)

Dana 23, septembra 2023. godine u SKC Modriča održan je skup povodom Međunarodnog dana gluvih i nagluvih lica. U prisustvu većeg broja članova modričkog Udruženja gluvih i nagluvih i gostiju ...