Home / NOVOSTI / MODRIČA / 18. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

18. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 29. decembra 2014. godine održana je osamnaesta sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je  prisustvovalo 25 odbornika. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Petar Gagulić povukao je sa razmatranja dije tačke dnevnog reda iz Saziva:  Prijedlog rješenja o verifikaciji mandata odbornika  iz razloga što nije stigao certifikat o verifikaciji od Centralne izborne komisije i Informaciju o stanju nasilja u porodici na području opštine Modriča na prijedlog predlagača, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

DNEVNI RED
 1. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti odbornika.
 2. Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Skupštine opštine Modriča.
 3. Informacija o realizaciji zaključaka sa 17. sjednice Skupštine opštine Modriča i Informacija o realizaciji zaključaka sa 5. i 6. posebne sjednice Skupštine opštine Modriča.
 4. Prijedlog poslovnika o radu Skupštine opštine Modriča.
 5. Nacrt programa rada Skupštine opštine Modriča za 2015. godinu.
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju odborničke naknade i naknade za prisustvovanje radu radnih tijela, kolegija i zaključenju braka.
 7. Prijedlog odluke o rebalansu budžeta opštine Modriča za 2014. godinu.
 8. Prijedlog odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine Modriča za 2014. godinu.
 9. Prijedlog odluke o budžetu opštine Modriča za 2015. godinu.
 10. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Modriča za 2015. godinu.
 11. Prijedlog odluke o poreskoj stopi koja će se primjenjivati za oporezivanje nepokretnosti na teritoriji opštine Modriča za 2015. godinu.
 12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Modriča.
 13. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Akcionog plana energetske efikasnosti (APEE) za područje opštine Modriča
 14. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina.
 15. Prijedlog odluke o kupovini neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta.
 16. Nacrt odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
 17. Prijedlog odluke o utvrđivanju nacrta izmjena regulacionog plana „Modriča 2“.
 18. Prijedlog odluke o utvrđivanju nacrta izmjena dijela regulacionog plana „Modriča 2“.
 19. Informacija o epizotioološkoj situaciji na području opštine Modriča.
 20. Informacija o stanju i položaju penzionera na području opštine Modriča.
 21. Informacija o realizaciji Programa omladinske politike u 2014. godini.
 22. Informacija o stanjima i problemima maloljetničke delinkvencije.
 23. Informacija o socijalnom položaju stanovništva na području opštine Modriča.
 24. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 25. Razno.

Posebnu pažnju i diskusiju odbornika izazvao je Prijedlog poslovnika o radu Skupštine opštine Modriča na koji je dostavljen veći broj amandmana. Nakon diskusije zaključeno je da Komisija za propise sa Kolegijom Skupštine usaglasi tekst Prijedloga poslovnika sa dostavljenim amandmanima i usaglašen tekst dostavi odbornicima na razmatranje za narednu Skupštinu.

„Kada je riječ  o Poslovniku o radu Skupštine,  danas  je dostavljno dosta amandmana u smislu da poboljšamo kvalitet samog Poslovnika. Na kraju Poslovnik smo ostavili za narednu Skupštinu, dok se svi ti amandmani usaglase i dostave ponovo na uvid  odbornicima i da bi se na narednoj Skupštini usvojio. Danas smo usvojili Nacrt programa rada Skupštine opštine Modriča za 2015 godinu. Sve političke partije i udruženja imaju mogućnost da svoje prijedloge i inicijative  usmjerene na program rada Skupštine za 2015 godinu u roku  od 15 do 20 dana dostave Skupštini opštini. Na narednom zasjedanju mogli bi usvojiti Program rada Skupštine opštine Modriča. Iskoristio bih priliku da svim građanima opštine Modriča poželim srećne novogodišnje i božićne praznike sa željom da ih proslave u zdravlju i dobrom raspoloženju“, rekao je Siniša Nikić, potpredsjednik Skupštine opštine.

Veće interesovanje izazvale su tačke dnevnog reda vezane za budžet koje su usvojene većinom glasova. Načelnik Odjeljenja za finansije Borislav Gvozden upoznao je prisutne da je opština Modriča dobila Saglasnost na rebalans budžeta za 2014. godinu od Ministarstva finansija. “Budžet  je planiran na nivou od 9.000.000 KM, od toga negdje  8.462.000 KM su poreski i neporeski prihodi a ostalo je planirano po osnovu transfera određenih primitaka. Osnovna karakteristika narednog budžeta jeste da i dalje pokušavamo da pronađemo dobar kompromis između ograničenih sredstava i potreba naše lokalne zajednice koje sigurno prevazilaze iznos ovog budžeta. Ja se ne bih složio sa primjedbama koje kažu da je ovaj budžet potrošački jer ovaj budžet sigurno da jeste u izvrsnoj mjeri potrošački ali ima on svoju i socijalnu komponentu a isto tako i razvojnu komponentu. Kad bude više sredstava ovaj budžet će u većoj mjeri biti razvojni nego potrošački ali nemoguće je sa ograničenim sredstvima i nedovoljnim da budžet bude isključivo razvojni, znači mora on uvijek da ima svoju socijalnu a naravno i potrošačku komponentu“, rekao je načelnik Gvozden.

Prijedlog odluke o poreskoj stopi koja će se primjenjivati za oporezivanje nepokretnosti na teritoriji opštine Modriča za 2015. godinu je usvojen većinom glasova. Usvojena je poreska stopa od 0,25 uz prijedlog da se sagleda mogućnost oslobađanja plaćanja poreza za oštećene u majskim poplavama 2014. godine.

Šesta tačka dnevnog reda, Prijedlog odluke o utvrđivanju odborničke naknade i naknade za prisustvovanje radu radnih tijela, kolegija i zaključenju braka  na prijedlog većine odbornika povučena je sa razmatranja.

Ostale tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...