Home / NOVOSTI / BiH / ŽIVOT ROMA U MODRIČI *(FOTO+VIDEO)

ŽIVOT ROMA U MODRIČI *(FOTO+VIDEO)

Najbrojnija nacionalna manjina na području opštine Modriča su pripadnici romske populacije. Romi u Modriči uglavnom žive u četiri naselja u Mjesnoj zajednici Modriča 2. Radno sposobno stanovništvo uglavnom se bavi prikupljanjem sekundarnih sirovina, a veoma mali broj preduzetništvom. Najveći problemi sa kojima se susreće romska populacija je: nizak nivo obrazovanja, nedekvani uslovi stanovanja, socijalna isključenost i izuzetno mali broj zaposlenih. Sa ciljem unapređenja njihovog položaja i podrške Romima, Skupština opštine Modriča je 2019. godine donijela „Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja romske populacije za pediod od 2019-2023. godine“. Kroz ovaj plan sagledava se položaj Roma i stvaraju se uslovi za rješavanje njihovih problema i potreba. Na prvom mjestu je svakako stambena poblematika.

Jovica Radulović, načelnik opštine Modriča

Jovica Radulović, načelnik opštine Modriča

Jovica Radulović, načelnik opštine Modriča

“Romska populacija dakle je značajno zastupljena na području opštine Modriča i oni su grupisani da tako kažem u četiri naselja na području gradske mjesne zajednice Modriča 2. I ono što je Modriča i u prethodnim periodima a evo i nastavljamo sa tim, pružamo adekvatnu i pomoć iz opštinske uprave za rješavanje njihovih svakodnevnih problema.
Međutim njihovi problemi su kao i problemi svih ostalih naših sugrađana a to je prije svega nezaposlenost dakle problemi komunalne infrastrukture ali su značajna kažem bilo ulaganje u prethodnom periodu i tu su uz pomoć određenih međunarodnih donatora u prethodnih desetak godina učinjeni značajni pomaci. Mi smo i u tim naseljima poboljšali infrastrukturu i poboljšali život te populacije na način da su izgrađeni određeni stambeni objekti. Određene lamele su tamo izgradio s četiri do šest stanova gdje su najugroženije porodice iz te Romske populacije višečlane porodice smještene. 
Ali i oni isto tako kao i maloprije kako sam rekao vezano za populaciju koja je bila u prihvatnim centrima imaju identične probleme. Problemi daljeg održavanja tih objekata problemi vodo snabdijevanja na kraju krajeva to su problemi svih nas koji živimo ovdje. Mi nastavljamo kao opštinska uprava da radimo na poboljšanju uslova Romske populacije. Evo za ovih pet mjeseci smo uspjeli do obezbjedimo sredstva i to će u narednih par dana biti implementirano za završetak jednog dijela rasvjete u Novosadskoj ulici i isto tako za završetak jedne putne komunikacije koja je ostala nezavršena iz prethodnog perioda. I ja evo već mogu da kažem da ćemo u toku ove godine implementirati taj projekt i do kraja godine imamo obećanje da ćemo uspjeti obezvrijediti značajnija sredstva koja ćemo moći krenuti vjerojatno u realizaciju još jednog stambenog objekta.”

Kao prioriteti za 2021. godinu, kroz Lokalni akcioni plan, pored rješavanja stambene problematike, naznačeni su: veće uključivanje romske djece u školske aktivnosti, animiranje Roma za učešće u programima zapošljavanja i samozapošljavanja, te značajnije uključivanje Roma u društveni život. Među malobrojnim preduzetnicima Romima je Sabiha Džafić, vlasnica otpada „Eko Džafić“. Posao je, kaže težak, ali se od njega može skromno živjeti i izdržavati porodica.

Sabiha Džafić, „Eko Džafić“ Modriča

Sabiha Džafić, „Eko Džafić“ Modriča

Sabiha Džafić, „Eko Džafić“ Modriča

Ja poslujem s ovom firmom već tri godine i živim od ovoga sakupljanja sekundarnih sirovina. Do sad nam je dobro išlo, fino radimo. Imamo četvero djece, troje djece školujem od ovog posla. Imam jednu ćerku drugi srednji ide, jedno ide sedmi razred, najmlađa ide četvrti…i tako.

Modričainfo: Jeste li zadovoljni kako ide posao? Može li vaša porodica da živi od toga?
Pa može. Može ko hoće da radi, da se trudi i sa voljom, željom za budućnost može se preživit.

Modričainfo: Kakvi su učenici djeca?
Pa moja su djeca dobri učenici, a ja sam ostala u ovom poslu. Znači ja nemam nikakvu školu završenu. Nisam ništa završila, osnovnu samo.

Modričainfo: Jeste živjeli Vi u inostranstvu, pa ste se ipak vratili u Modiču?
Jesam živjela u inostranstvu. 1997. godine smo se vratili iz Njemačke u Modriču i od tada više nisam išla dalje u školu. U Njemačkoj sam išla u školu.

Modričainfo: Vaša kuća je isto ovde u blizini?
Jeste, u blizini živimo ja i moja porodica.

Iz Skupštinskog izvještaja za prošlu godinu vidljivi su pomaci u broju učenika Roma, koji pohađaju osnovnu školu – 53 učenika, dok je broj učenika u srednjoj školi daleko manji. Stoga, u znak podrške školovanju djece iz svih višečlanih porodica, opština Modriča svake godine dodjeljuje vaučere u iznosu od 30 KM za nabavku školskog pribora za svu djecu školskog uzrasta. Od naredne školske godine, mogli bi biti obezbijeđeni i besplatni udžbenici. Međutim, da li bi i to bilo dovoljno za veće uključivanje Roma u obrazovni sistem, obzirom na veliku nezaposlenost njihovih roditelja, razgovarali smo sa Elvisom Džafić, koja je bila jedan od kandidata za odbornika SO Modriča na posljednjim lokalnim izborima. Željela je, kaže da se kroz svoj mandat zalaže za bolje uslove obrazovanja sve djece, za zapošljavanje, smanjenje diskriminacije i druga pitanja.

Elvisa Džafić, Modriča

Elvisa Džafić, Modriča

Elvisa Džafić, Modriča

Zalagala bi se za, što se tiče prava Roma, školovanje, ne samo za Rome, nego za svu ostalu djecu koja nemaju sredstava za školovanje, za knjige, za odjeću, za Rome koji nemaju kuće, koji nemaju struje, vode, da im se pomogne. Koji nemaju dosta toga, uslova za život, ajmo tako reći, koji nemaju uslova za život.

Modričainfo: Da li Romi po Vašoj proceni imaju pravo na školovanje na zdravstvenu zaštitu ovde u Modriči? Imaju pravo. I da li to svi koriste?
Pa neki baš i ne, koji su baš, ono nisu nikad išli u školu pa su nepismeni i ne znaju.

Modričainfo: A zašto Romi izbegavaju školu?
Pa, poći ću prvo od sebe. Evo, ja sam isto mogu reći, ja sam jedan primjer. Ja sam išla do polovine devetog razreda. Znači nisam uspela ni da završim taj deveti, osnovnu školu. A jako sam voljela školu i bila sam dobar učenik. Cijela škola me je voljela, ali moji roditelji su teško preživljavali, prije dok sam bila manja, mlađa. Negdje tamo u petom-šestom razredu morala sam prekinuti školovanje da odemo za inostranstvo, Njemačku. Ja posle kad sam se vratila, ja sam došla da dalje nastavim školovanje, ali ja nisam imala dovoljno knjiga i morali smo da uradimo jedan kontrolni test. Ja sam pitala nastavnicu da li možeš da mi posudiš knjigu da bi ja mogla naučiti, da bi se ja mogla pripremiti za taj kontrolni test. Ona je meni rekla: pa, šta će tebi knjiga, šta će tebi šta bolje, ti ostavi, ti si Romkinja i ti ćeš se svejedno ubrzo udati. Vas roditelji za pare prodaju. I onako cijeli se razred meni smijao. Ja sam uzela plakat. Bacila sam one knjige i ja sam jednostavno tog dana prekinula. Poslije su mene zvale druge nastavnice, pedagog škole, direktor. Oni su mene svi zvali da se ja vratim u školu, ali ja više nisam mogla pred onu djecu stati. I to je uvijek meni bilo nekako bolno, bolno. Nisam mogla to…

Modričainfo: Evo, imaš i tri mlađe sestre. One se redovno školuju. Pružaš li im podršku?
Da!

Modričainfo: Kakve su učenice?
Dobre. Trude se. Ove dvije su sportiste. Karate treniraju. Vrlo dobre su, u sportu napredne i onako, ja što se mene tiče i jedna sestra kad bi rekla ja ne želim više ići u školu, ja bi bila tu da ono kažem: ne, moraš nastaviti, škola je bitna. Ja uvijek pričam sestrama da je škola bitna. Ova sestra mlađa je isto udata, ali ona ide i dalje u školu. Ide za frizera. Ona se isto jako trudi. Svu romsku decu ja kad vidim, ja kažem bez škole nema ništa. Moramo… Nemoj da bude ono: svejedno se diskriminišu Romi na ulici. Svima se kaže: nemojte, vi ste Romi, vi ste nepismeni, vi nemate  škole…ako si nepismen, oni te još više naprave da si nepismen. Onda ja njima kažem: nemojte, nek vide da i Romi nešto znaju, da i Romi imaju škole, da su i Romi doktori i ne znam…da se bave nečim.

Modričainfo: Nezaposlenost je velika za sve građane Bosne i Hercegovine, pa tako i u Modriči, a samim tim i za Rome. Kako se Romi snalaze za posao?
Pa, teško. Većina Roma skuplja sekundarne sirovine. Nemaju nekih uslova za život. Odlaze u inostranstvo? Odlaze u inostranstvo baš i tamo budu par mjeseci i opet se vrate, što mi je malo
žao zbog ove djece. Prekidaju školu i poslije nemaju ništa od toga. Baš kao što se meni desilo. I onda isto ako zarade nešto, to im je možda danas 20 maraka. Kupiš onu jednu kesicu, sami znamo, ne možeš kupiti ni polovinu te kese… i šta je to? Ništa!

Modričainfo: Bili ste aktivni u udruženjima Roma. Radili ste dosta projekata, međutim, mali broj tih projekata je došao ovde za Rome u Modriči. Na koji način bi se moglo pomoć Romima, kao jednoj od najvećih nacionalnih manjina, evo, ovde u Modriči? Šta je to što bi Romima trebalo?
Pa, trebalo bi im kao prvo zaposlenje, kao drugo trebalo bi djeci… većina njih nema knjige za školu. Treba neki budžet, da se odvoji za školski pribor, odjeću, knjige… To je baš jako bitno. Znam, ja sam to prolazila. Nisam imala.. ono dođem u biblioteku, pa molim da li imaju neke stare knjige da je neko vratio pa ja to brišem, pa da bi imala i da bi učila. To je baš teško za djecu. I onako djeca se ponize u školi. Svi imaju knjige, a ti nemaš. To mi je baš žalosno. To bi baš voljela da svako dijete ima, da se odvoji budžet za školski pribori.

Poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Gordana Vidović takođe smatra da Romi dijele sudbinu i životne uslove svih građana Modiče, ali da se trebaju i moraju aktvnije uključiti u društveno-politički život, kako bi jasnije ukazali na svoje specifične potrebe i poteškoće sa kojima se susreću.

Gordana Vidović, poslanica u NS RS

Gordana Vidović, poslanica u NS RS

Gordana Vidović, poslanica u NS RS

Ja mislim da mi svi građani opštine Modriča dijelimo sudbinu podjednako bez obzira kom etničkom narodu, kojoj grupi pripadamo. Možda bi samo tu mogla da izdvojim kao Romsku grupaciju zato što su nisu se dovoljno snašli. Lokalne vlasti nisu imale dovoljno razumijevanja za njih ali mislim da ni oni svoje predstavnike nemaju u onom adekvatnom onako kako bi trebalo, koji bi prepoznavali njihove probleme i radili na njihovom rješavanju. To svi kažu i to je tačno tako da dok dijete ne zaplače ni majka ga neće nahraniti a u ovom slučaju ukoliko Romska populacija nema svoje predstavnike koji će dobro znati socijalnu kartu da kako da zaposle a ima mogućnosti možda i da se zaposle i da rade na ovim prostorima čak štaviše bilo je i mnogo međunarodnih organizacija i sa nivoa države Bosne i Hercegovine su radili na izgradnji njihovih kuća. Naprosto je trebalo samo malo poduprijeti sa obrazovnim sistemom da se što više uključe u obrazovni sistem i da se zaposle i da oni mogu ravnomjerno da participiraju u društvenom životu Modriče.

Jedan od najvećih problema romske populacije jeste problem prosjačenja, koji je opet usko povezan sa problemom nedostatka zaposlenja, smatra Vidovićeva.

Gordana Vidović, poslanica u NS RS

Pa definitivno to jest problem i to je problem ustvari cijelog društva i nije samo u Modriči, možda je u Modriči malo izraženiji zato što imamo dosta brojnu populaciju Roma. Ali ima tu centar za socijalni rad bi trebao mnogo više da radi na prije svega sankcionisanju roditelja te djece koja prose ali opet tu s druge strane što učiniti ukoliko ih sankcionišu. Oni ne rade nigdje onda ih dovodimo u još veću opasnost da ne mogu ni to što su imali da obezbjeđuju svojim porodicama. I to jest problem ali to neće moći riješiti sama opština Modriča niti bilo koja druga opština. To se mora uraditi na višim nivoima vlasti, odlučiti kad kreće zaista akcija da se sankcionišu a dotad treba pripremiti te ljude da ukoliko budu svoju djecu slali da prose da će biti sankcionisani. S druge strane ono što nama zaista svima nedostaje i nedostaje nam mnogo mnogo, to su radna mjesta kojim će se obezvrijediti da ti ljudi mogu da rade.

Izvještaju o realizaciji Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja romske populacije na području opštine Modriča u 2020. godini, koji je Skupština opštine Modriča usvojila jednoglasno na 5. redovnoj sjednici 27. maja 2021. godine zaključuje se da je međuetnička klima dobra i da ne postoje diskriminacije na etničkoj osnovi. Dodaje se da svi Romi imaju ista prava kao i pripadnici drugih etničkih skupina, te da opština Modriča uključuje sve više Roma u društvene tokove, naročito u domenu obrazovanja, zapošljavanja i korištenja usluga socijalne i zdravstvene zaštite.

Autor: Sanja Samardžić Marjanović
Foto i video: Zlatko Huravik
Modričainfo produkcija, septembar 2021.

 

Autor: Sanja Samardžić Marjanović
Kamera i snimanje iz vazduha: Saša Katanić
Montaža: Dejan Huravik
Muzika: Tihomir Mišić
Kamera, režija i produkcija: Zlatko Huravik
Modričainfo produkcija, septembar/oktobar 2021.

PRO-Budućnost je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini. Projekat provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services CRS, sa partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini (MRV).

„Izradu ove publikacije/videa/filma podržala je Američka agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država USAID. Sadržaj ove publikacije/videa/filma ne odražava neminovno stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.“

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...