Home / NOVOSTI / HRONIKA / Skupština opštine Modriča – 4. sjednica *(FOTO+VIDEO)

Skupština opštine Modriča – 4. sjednica *(FOTO+VIDEO)

U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra,  27. aprila  2021. godine održana je 4. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici  su prisustvovala 24  odbornika, a održana je u skladu sa strogim poštivanjem mjera preporučenim od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Na početku sjednice dnevni red dostavljen odbornicima u sazivu dopunjen je sa dvije nove tačke, nakon čega je usvojen sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 3. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 29.03.2021. godine.
 2. Informacija o realizaciji zaključaka, inicijativa, prijedloga i pitanja, klubova odbornika, odborničkih grupa i odbornika Skupštine opštine Modriča.
 3. Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriča za 2020. godinu.
 4. Izvještaj o radu Načelnika opštine Modriča za 2020. godinu.
 5. Prijedlog Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Modriča.
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine Modriča.
 7. Prijedlog Rješenja o razjrešenju direktora JZU „Dom zdravlja“.
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora JZU „Dom zdravlja“ Modriča.
 9. Prijedlog Rješenja o razjrešenju direktora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča.
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča.
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika – člana OIK-a, zbog isteka mandata.
 12. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana OIK-a.
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste stručnjaka.
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje članova OIK-a.
 15. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Modriča upisanih u KO Modriča putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije).
 16. Prijedlog člana Školoskog odbora JU SŠC „Jovan Cvijić“.
 17. Prijedlog člana Školskog odbora OŠ „Sveti Sava“.
 18. Prijedlog člana Školskog odbora OŠ „Sutjeska“.
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Modriča;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča;
 22. Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u 2020. godinu.
 23. Program kapitalnih ulaganja u 2021. godini.
 24. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – sjedište zamjenika Doboj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine za opštinu Modriča.
 25. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka – područna jedinica Modriča za 2020. godinu.
 26. Izvještaj o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Centra za socijalni rad.
 27. Izvještaj o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Kulturno sportski centar.
 28. Izvještaj o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu JZU „Apoteka“ Modriča.
 29. Izvještaj o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu TVJ Vatrogasno.
 30. Izvještaj o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Razvojna agencija.
 31. Izvještaj o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Turistička organizacija.
 32. Informacija o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2020. godini sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča.
 33. Izvještaj o radu i djelovanju Civilne zaštite u 2020. godini.
 34. Izvještaj o radu opštinskih inspekcija u 2020. godini.
 35. Izvještaj o radu Komunalne policije za 2020. godinu.
 36. Zaključak o instaliranju savremene opreme i profesionalan sistem video nadzora sa savremenim nadzornim centrom.
 37. Obavještenje o obustavi pripreme i usvajanja revivije Regulacionog plana Modriča 2.
 38. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika;
 39. Razno.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriča za 2020. godinu i Izvještaj o radu Načelnika opštine Modriča za 2020. godinu.

Usvojeno je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Modriča. Umjesto dosadašnjih članova komisije Bose Novaković i Mirjane Goranović imenovane su Tanja Stojanović i Milka Đurić.

Za vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine jednoglasno je imenovana  Mirjana Goranović.

 

Razriješen je dužnosti direktor JZU „Dom zdravlja“ Darko Stefanović, a jednoglasno imenovan vršilac dužnosti direktora dr Gordana Knežević.

Na Skupštini je prihvaćena ostavka direktora  direktora JU Turistička organizacija „Modriča“ Aleksandre Tošanović, a za vršioca dužnosti direktora jednoglasno je imenovana je Daria Vidaković.

Zbog isteka mandata, Ružica Karamanović je razriješena dužnosti  predsjednika – člana OIK-a Modriča.

Jednoglasno je usvojena Odluka o utvrđivanju liste stručnjaka, te imenovana  Komisija za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje članova OIK-a. U sastavu: Mirjana Goranović, Dara Krneta i Tanja Stojanović.

Odbornici su takođe jednoglasno usvojili prijedloge za članove školskih odbora:

 • Nataša Tomić – JU SŠC „Jovan Cvijić“ ;
 • Rada Drobnjak – OŠ „Sveti Sava“;
 • Suzana Gegić – OŠ „Sutjeska“.

Jednoglasno su imenovani  vršioci dužnosti člana Upravnog odbora sljedećih javnih ustanova:

 • Mirna Babić – JU Turistička organizacija „Modriča“;
 • Marina Teofilović – JU Centar za socijalni rad Modriča;
 • Zoran Čupeljić – JZU „Apoteka“ Modriča.

Navedena lica su iz kategorije porodica poginulih boraca.

Nakon usvajanja Izvještaja o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u 2020. godinu, razmatrao se Program kapitalnih ulaganja u 2021. godini, koji je nakon rasprave i dodatnog pojašnjenja načelnika opštine Jovice Radulovića usvojen većinom glasova.

„Nakon usvajanja budžeta koji je usvojen na prethodnoj sjednici danas smo usvojili takođe značajan dokument a to je Program kapitalnih ulaganja. To je ono što će građani konkretno vidjeti na terenu. Predvidjeli smo 28 projekata, a dodatno i izgradnju bazena. Raspoloživih sredstava  za ovu namjenu je ove godine prilično malo, oko  250.000 KM, ali  pokušaćemo da obezbijedimo dodatna sredstva od viših nivoa vlasti, naših ministarstava i Federalnog ministarstva“, istakao je načelnik Radulović.

Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – sjedište zamjenika Doboj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine za opštinu Modriča jednoglasno je usvojen.

Veću pažnju odbornika izazvala je Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka – područna jedinica Modriča za 2020. godinu. U dikusiji je učestvovalo više odbornika, nakon čega je i načelnik Radulović uzeo riječ. Usvojena je većinom glasova.

Izvještaji o radu za 2020. godinu i programi rada za 2021. sljedećih javnih ustanova nisu usvojeni:

 • Centra za socijalni rad;
 • Kulturno sportski centar;
 • „Apoteka“;
 • Razvojna agencija
 • Turistička organizacija.

Izvještaj o radu za 2020. godinu i program rada za 2021. godinu  TVJ Vatrogasno, Informacija o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2020. godini sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča, Izvještaj o radu i djelovanju Civilne zaštite u 2020. godini, Izvještaj o radu opštinskih inspekcija u 2020. godini i Izvještaj o radu Komunalne policije za 2020. godinu  prihvaćeni su jednoglasno.

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene. Pod tačkom prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika više odbornika je uzelo riječ, nakon čega su načelnik opštine, predsjednik Skupštine i šefovi klubova odbornika čestitali građanima predstojeće praznike, Vaskrs i Bajram.

„Današnjom sjednicom smo ušli u fazu da možemo dalje pratiti Program rada i da u prvom polugodištu obavimo sve što je predviđeno. To su uglavnom pitanja od interesa za život građana u lokalnoj zajednici“, izjavio je predsjednik Skupštine Milutin Popović.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je naš snimak uživo emitovan na FB stranici Modričainfo.

Album slika koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Foto: Zlatko Huravik / modričainfo

Slike u boljoj rezoluciji možete poledati na našoj FB stranici Modričainfo.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...