Home / NOVOSTI / HRONIKA / Skupština opštine Modriča – 27. Sjednica *(VIDEO)

Skupština opštine Modriča – 27. Sjednica *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča  13. septembra 2019. godine održana je 27. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 22 odbornika. Na početku sjednice predložena je nova tačka – Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe za potrebe izgradnje objekta komunalne infrastrukture, nakon čega je jednoglasno prihvaćen sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

  1. Izvod iz zapisnika sa 26. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 14.06.2019. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na bivšem kmetskom selištu;
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta i označavanje zgrada i građevinskih parcela brojevima;
  5. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli na privremeno korištenje kancelarijskog prostora;
  6. Razmatranje i donošenje Odluke o proglašenju licitacije bezuspješnom;
  7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za uspostavljanje stvarne službenosti prava prolaza;
  8. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe za potrebe izgradnje objekta komunalne infrastrukture
  9. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
  10. Razno.

Sve tačke su bez rasprave jednoglasno usvojene.

„Posle ljetne pauze vratili smo se radu. Izrazio bih zadovoljstvo radom odbornika na današnjoj sjednici. Imali smo malo tačaka na Dnevnom redu i sve su usvojene jednoglasno. Posebno bih istakao usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča, zbog isteka mandata. Usvojene su i druge važne odluke“, istakao je Siniša Nikić, predsjednik Skupštine opštine.

Pod tačkom prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika dva odbornika su iznijela svoje prijedloge nakon čega je u 10.30 časova sjednica završena.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...