Home / NOVOSTI / HRONIKA / Skupština opštine Modriča – 2. sjednica *(VIDEO)

Skupština opštine Modriča – 2. sjednica *(VIDEO)

U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra,  02. marta 2021. godine održana je 2. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici  je prisustvovalo 26 odbornika, a održana je u skladu sa poštivanjem mjera preporučenim od strane Republičkog štaba za vanredne situacije. Jednoglasno je usvojen sljedeći:

D  n  e  v  n  i     r  e  d:

 1. Razmatranje i donošenje Rješenja o verifikaciji mandata odbornika;
 2. Izvod iz zapisnika sa 1. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 25.01.2021. godine;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o poreskoj stopi za oporezivanje nepokretnosti za 2021. godinu;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Modriča za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2021. godini;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o objavljivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Modriča;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Modriča;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Modriča mandatnog saziva 2016 – 2020. godine;
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Modriča mandatnog saziva 2020-2024. godine;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju liste odbornika koji mogu prisustvovati činu zaključenja braka;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča;
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Modriča;
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča;
 13. Razmatranje i donošenje rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja;
 14. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika;
 15. Razno.

Na početku sjednice verifikovan je prestanak dužnosti odbornika Mirjane Cvijanović iz Srpske demokratske stranke zbog preuzimanja druge dužnosti, a verifikovan mandat Milanu Avriću iz reda odbornika Srpske demokratske stranke, nakon čega je položio svečanu zakletvu.

Jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika sa 1. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 25.01.2021. godine.

Usvojena je Odluka o poreskoj stopi za oporezivanje nepokretnosti za 2021. godinu u visini od 0,20%, dok je za nepokretnosti u kojima se obavlja proizvodna djelatnost visina poreske stope 0,05 %.

Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Modriča za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2021. godini i Odluka o objavljivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Modriča su jednoglasno usvojene.

Imenovana je komisija za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Modriča u sastavu: Mirjana Goranović, Dara Krneta, Bojan Vidić, Bosa Novaković i Siniša Nikić.

Razriješeni su članovi stalnih radnih tijela Skupštine opštine Modriča mandatnog saziva 2016 – 2020. godine, a imenovani članovi stalnih radnih tijela Skupštine opštine Modriča mandatnog saziva 2020-2024. godine, te utvrđena lista odbornika koji mogu prisustvovati činu zaključenja braka.

 

Na današnjoj sjednici nije usvojen prijedlog načelnika opštine Jovice Radulovića da se za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča imenuje Goran Pavičić, dijete poginulog borca; za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Modriča Marina Teofilović, dijete poginulog borca i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča Zoran Čupeljić, dijete poginulog borca.

 

Pod tačkom prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika više odbornika je uzelo riječ nakon čega je dodatna pojašnjenja dao načelnik Radulović.

„Danas smo usvojili Odluku o poreskoj stopi za nepokretnosti u ovoj godini. Zahvaljujem se Skupštini što je prepoznala važnost ove Odluke i usvojila je jednoglasno. Obzirom na najave poreskih prihoda da se očekuje drastičan pad u ovoj poreskoj, fiskalnoj godini veoma je bitno da imamo stabilnost poreza na nepokretnosti. U narednom periodu, a u zavisnosti od situacije razmatraćemo mogućnost da se stopa smanji za iduću godinu.  Usvojena je i Odluka o formiranju radnih tijela Skupštine, tako da su sada izabrani svi organi najvišeg zakonodavnog tijela lokalne samouprave i Skupština može da radi u punom sastavu“, izjavio je načelnik Radulović.

 

„Zahvalio bih se svim odbornicima koji su učestvovali u konstruktivnoj raspravi. Verifikovali smo mandat Milana Avrića, odbornika Srpske demokratske stranke. Usvojena je i veoma važna Odluka za dalji rad Skupštine, a to je imenovanje članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Modriča mandatnog saziva 2020-2024. godine“, istakao je predsjednik Skupštine Nebojša Knežević.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je naš snimak uživo emitovan na FB stranici Modričainfo.

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...