Home / NOVOSTI / HRONIKA / Sjednica Opštinskog štaba za vanredne situacije *(VIDEO)

Sjednica Opštinskog štaba za vanredne situacije *(VIDEO)

Sjednica Opštinskog štaba za vanredne situacije održana je danas, 22. marta  2021. godine  sa početkom u 14,00 časova. Sjednici su pored članova Štaba prisustvovali i predstavnici zanatlija i ugostitelja, kojima je zbog najnovijih mjera Republičkog štaba za vanredne situacije zabranjen rad narednih sedam dana.

 

Komandant Štaba Jovica Radulović konstatovao je da epidemiološka situacija na području lokalne zajednice nije alarmantna, da opština Modriča ne spada u red onih opština u kojima je epidemiološka situacija pogoršana, te da nije bilo potrebe za donošenjem restriktivnijih mjera.

 

Takođe, procjenjeno je da primarni nivo zdravstvene zaštite u potpunosti funkcioniše u skladu sa preporukama JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije broj 73-1/21 od 21.03.2021. godine u potpunosti se primjenjuje na području opštine Modriča.

 

U skladu s navedenim, Opštinski štab za vanredne situacije Modriča je donio preporuke, zadatke i ograničenja:

 1. Zadužuju se svi subjekti opštine Modriča obuhvaćeni Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije broj: 73-1/21 od 21.03.2021.godine da poštuju mjere propisane istim.
 2. Zabranjuju se sva javna i privatna okupljanja građana koja nisu u skladu sa zaključkom Republičkog štaba.
 3. Zabranjuje se rad fitnes-centrima i kulturno-umjetničkim društvima, kao i aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumijevaju istovremeno okupljanje većeg broja ljudi.
 4. Zabranjuju se posjete u domovima za stara lica uz pridržavanje svih preventivnih i zaštitnih mjeraprema pacijentima i osoblju.
 5. Svi ugostiteljski objekti moraju poštovati Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske broj 73-1/21 od 21.03.2021.godine.
 6. U cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 izvršit će se dezinfekcija prostora školskih objekata, prostora javnih ustanova i parkovskih površina.
 7. Organi jedinice lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima tako da ograniče i kontrolišu broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u prostorijama organa, kontrolisati mjeru održavanja propisanog rastojanja, primjenjivati mjere dezinfekcije i pojačane higijene i omogućiti rad šalter sale i matične službe uz pomoć providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.
 8. Zadužuje se Dom zdravlja da održi kapacitet u ljudskim i materijalnim resursima, te da sagleda potrebe za nabavkom neophodne opreme;
 9. Zadužuje se Komunalac a.d. Modriča da pojača aktivnost oko pranja ulica i javnih površina;
 10. Nalaže se prevoznicima u javnom prevozu da pojačaju mjere higijene u vidu dodatnog pranja, čišćenja i dezinfekcije prevoznih sredstava;
 11. Dom  zdravlja Modriča je zadužen za sprovođenje vakcinacije protiv korona virusa. Građanstvo se za vakcinaciju prijavljuje u ambulanti porodične medicine, a vakcinacija je besplatna i na dobrovoljnoj bazi. Predviđeno je da se i lica koja nisu zdravstveno osigurana prijave na broj telefona 066/124-368.
 12. Načelnik opštine Modriča će održati radni sastanak sa predstavnicima privrednih društava koji su nezadovoljni preporučenim mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije, s ciljem definisanja prijedloga za pomoć istima za pomoć Vlade Republike Srpske.
 13. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.
 14. Ovim Zaključkom prestaje da važi Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona (COVID-19) na području opštine Modriča („Službeni glasnik opštine Modriča“, broj 13/20).
 15. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku opštine Modriča.“

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je naš snimak uživo emitovan na FB stranici Modričainfo.

 

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...