Home / NOVOSTI / HRONIKA / Sazvana 7. redovna sjednica SO Modriča

Sazvana 7. redovna sjednica SO Modriča

S A Z V A N A

7. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA 27.04.2017. GODINE SA POČETKOM  U 10.00 ČASOVA U SKUPŠTINSKOJ SALI  (ZGRADA OPŠTINE)

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 6. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 31.03.2017. godine;
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Načelnika opštine za 2016. godinu;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi izmjena Regulacionog plana „Modriča 2“- Alfa;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjena dijela Regulacionog plana „Modriča 2“ – Alfa;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Upravnog odobra Javne zdravstvene ustanove „Apoteka“ Modriča;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odobra Javne zdravstvene ustanove „Apoteka“ Modriča;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Novaković Živan);
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Lazarević Vlado);
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti ljekara mrtvozornika za područje opštine Modriča;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju ljekara mrtvozornika za područje opštine Modriča;
 11. Razmatranje Izvještaja o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2016. godinu;
 12. Razmatranje Prijedloga plana godišnjeg utroška sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017. godini;
 13. Razmatranje Izvještaja o radu Komunalne policije za 2016. godinu;
 14. Razmatranje Izvještaja o rješavanju predmeta u upravnom postupku u 2016. godini;
 15. Razmatranje Informacije o stanju i položaju lica sa posebnim potrebama u 2016. godini;
 16. Razmatranje Izvještaja o radu Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča za 2016. godinu;
 17. Razmatranje Programa rada Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča za 2017. godinu;
 18. Razmatranje Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Modriča za 2016. godinu;
 19. Razmatranje Programa rada JU Centar za socijalni rad Modriča za 2017. godinu;
 20. Razmatranje Izvještaja o radu JU Turistička organizacija „Modriča“ za 2016. godinu;
 21. Razmatranje Programa rada JU Turistička organizacija „Modriča“ za 2017. godinu;
 22. Razmatranje Izvještaja o radu JZU „Apoteka“ Modriča za 2016. godinu;
 23. Razmatranje Programa rada JZU „Apoteka“ Modriča za 2017. godinu;
 24. Razmatranje Izvještaja o radu JU „Kulturno-sportski centar“ Modriča za 2016. godinu;
 25. Razmatranje Programa rada JU „Kulturno-sportski centar“ Modriča za 2017. godinu;
 26. Razmatranje Izvještaja o radu JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ za 2016. godinu:
 27. Razmatranje Programa rada JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ za 2017. godinu:
 28. Razmatranje Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Modriča za 2016. godinu;
 29. Razmatranje Programa rada JZU Dom zdravlja Modriča za 2017. godinu;
 30. Razmatranje Informacije o stanju javne bezbjednosti na području opštine Modriča u 2016. godini:
 31. Razmatranje Informacije o stanju bezbjednosti saobraćaja na području opštine Modriča u 2016. godini;
 32. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 33. Razno.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...