Home / NOVOSTI / HRONIKA / RADNI SASTANAK U MJESNIM BORAČKIM ORGANIZACIJAMA *(VIDEO)

RADNI SASTANAK U MJESNIM BORAČKIM ORGANIZACIJAMA *(VIDEO)

Planom rada za 2015. godinu Odjeljenje za opštu upravu – Boračko invalidska zaštita je planirala da održi radni sastanak sa predsjedništvom mjesnih boračkih organizacija (MBO), kojih je 17 na području opštine Modriča.

Tema sastanka je položaj i prava boraca, RVI i PPB sa posebnim osvrtom na materijalno izdvajanje Opštine za ove kategorije. Cilj je da se konkretno razgovara sa članovima MBO, tako da se s jedne strane daju informacije o aktivnostima opštine Modriča vezane za ostvarivanje prava za ove kategorije. S druge strane poseban cilj je da se neposredno od boraca, RVI i PPB dobiju njihovi prijedlozi, primjedbe i sugestije vezane za ostvarivanje njihovih prava i poboljšanje položaja.

Ovo je prilika, želja i cilj da se konkretno u bazi i na terenu razgovara sa učesnicima odbrambeno otadžbinskog rata i pored toga što je saradnja sa Opštinskom boračkom organizacijom, Predsjedništvom, predsjednicima mjesnih boračkih organizacija, i drugim udruženjima i učesnicima odbrambeno otadžbinskog rata veoma dobra. Ta saradnja se ogleda i u tome što se za predstavnike ovih kategorija organizuje prijem kod načelnika opštine povodom Dana opštine – Vidovdana i u povodu božićnih praznika. Takođe, poslednjih jedanaest godina redovno se obilaze PPB i RVI I kategorije povodom Dana opštine.

Opština Modriča od 2005. godine ima Odluku o dopunskim pravima boraca, PPB i RVI, koja se redovno ostvaruju, i to: naknada stanarine podstanarima, naknada za izdavanje, odobrenja za građenje, stambeno zbrinjavanje, priključak električne energije, priključak na vodovodnu mrežu, troškovi sahrane, jednokratna pomoć u slučaju bolničkog i banjskog liječenje, liječenje težih oboljenja i vanrednih situacija, naknada prevoza za učenike, naknada za maturske ekskurzije djeci PPB i naknada za udžbenike učenicima osnovnih i srednjih škola.

Posebnu pažnju opština Modriča poklanja školovanju djece PPB i RVI od I  do IV kategorije koja imaju pravo na nabavku udžbenika, đačke karte, đačke ekskurzije, studentske ekskurzije i studentske stipendije. Pravo na naknadu za udžbenike imaju i djeca   ratnih vojnih invalida od V – X kategorije koji imaju troje i više djece, a koja pohađaju školu.

Do sada prioritet u stambenom zbrinjavanju su imale PPB i RVI od I do V kategorije, a od 2008. godine Odlukom o dopunskim pravima opština Modriča poklanja pažnju i borcima I kategorije i RVI od  VI do X kategorije.
U toku je Konkurs za stambeno zbrinjavanje  za ove kategorije kojim  MBO iz same baze gdje žive borci, PPB i RVI predlaže lica za stambeno zbrinjavanje.
Za ostvarivanje navedenih prava ovih kategorija iz budžeta opštine Modriča izdvaja se godišnje do 200.000 KM.

Prvog septembra 2015. godine održan je sastanak sa MBO Modriča I i II kome je prisustvovao predsjednik Savjeta MZ Modriča I. U ime opštine Modriča sastanku su prisustvovali načelnik odjeljenja za opštu upravu Bosa Novaković i predsjednik stambene komisije- službenik opštine Modriča Luka Vukajlović. U ime Opštinske boračke organizacije prisustvovao je predsjednik Odbora PPB Petar Despotović, predsjednik Mjesne boračke organizacije Modriča I i II Predrag Simić i predsjednik Odbora RVI Danilo Krstić.

Svake godine Odjeljenje za opštu upravu u čijem je sastavu Boračko invalidska zaštita podnosi Izvještaj o radu Skupštini opštine o ostvarivanju prava boraca, RVI, PPB sa osvrtom na materijalno izdvajanje Opštine Modriča koji Skupština usvaja i koji se dostavlja Ministarstvu rada i boračko – invalidske zaštite, Boračkoj organizaciji RS, Opštinskoj boračkoj organizaciji, predsjednicima mjesnih boračkih organizacija i članovima stambene komisije.  Ovo nam govori da su sve informacije o radu ovog Odjeljenja  potpuno dostupne svima ali je i danas prilika da se razgovara o svim pitanjima koja su od interesa za ove kategorije, a posebno o aktivnostima koja se tiču poboljšanja položaja ovih kategorija na nivou Republike Srpske a posebno opštine Modriča.

„Opština Modriča čini sve da poboljša položaj i da poveća prava borcima na način da je donesena Odluka o dopunskim pravima gdje smo uvrstili da borci I kategorije imaju pravo na stambeno zbrinjavanje. Konkurs je upravo u toku, a borci I kategorije imaju pravo i na priključak za struju i vodu. Do prije nekoliko godina na nivou RS  borci nisu imali nikakva prava, a sada imaju pravo na godišnji i mjesečni borački dodatak. To naravno nije dovoljno i nesmijemo zaboraviti šta su borci u proteklom ratu dali za RS. Moramo raditi na tome da se ova prava na nivou opštine i Republike Srpske povećaju. Ovdje smo da čujemo sve prijedloge i sugestije i da preko Opštinske boračke organizacije, Vlade RS,  resornog Ministarstva tražimo da se zakoni prošire. Najveći problem boraca je zapošljavanje. Ove godine a i prošle je bilo nekoliko konkursa Vlade RS i projekata zapošljavanja i samozapošljavanja, na koje se prijavilo dosta demobilisanih boraca, RVI i članova PPB. Vidjećemo koliko će biti odobreno, ali prošla godina je urodila plodom i 71 lice je bilo samozaposleno ili je zaposleno kod poslodavaca. Moram još da naglasim da smo prošle godine a i ove svu djecu PPB sa VSS zaposlili da odrade pripravnički staž.“

„Problema je raznih, a oni su obično materijalne prirode. Organizacija se trudi da pomogne koliko može i prilično je uspješna u tome. Ko se obrati za jednokratnu novčanu pomoć bude mu omogućena u skladu sa našim mogućnostima. Sama organizacija nema nekih velikih sredstava, ali tu je opština Modriča i Vlada Republike Srpske sa grantom“, rekao je Vidaković Ljubomir, član MBO Modriča I i II i RVI.

„Održaćemo sastanke u svim mjesnim boračkim organizacijama kako bi čuli probleme ovih kategorija. Konkurs za stambeno zbrinjavanje je u toku. To nisu neka velika sredstva, uglavnom ih dobijaju socijalno ugroženi ali svaka pomoć dobro dođe“, istakao je Petar Despotović, predsjednik Odbora PPB.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča

Videokoji prilažemo nije u sastavu prednjeg priloga, ali mi ga dajemo kao dopunu informacije. Video je od TV K3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...