Home / NOVOSTI / BiH / Parafisklane naknade-teg oko vrata privredi *(PR Članak)

Parafisklane naknade-teg oko vrata privredi *(PR Članak)

Poznato je da se na svakom nivou vlasti propisuju određene parafiskalne naknade koje čine sredstva budžeta pripadajućeg nivoa vlasti. U uslovima ograničenih budžetskih sredstava, često se pribjegava definisanju novih i/ili povećanju iznosa postojećih parafiskalnih naknada bez prethodno provedene analize njhovog namjenskog trošenja i uticaja na privredu. Na ovaj način se, nesumnjivo, otežava rad postojećih privrednih subjekata (negativno utiče na poslovno okruženje) i smanjuju prilike za: stvaranje novih privrednih subjekata, rad i razvoj postojećih biznisa, te direktno se utiče na odbijanje dolaska investitora i povećanje nezaposlenosti. Iako je većina ovih naknada uvedena i propisana pravilnicima ili uredbama, koje se lakše mogu mijenjati od zakona, zanemarivo je malo učinjeno na smanjenju ili ukidanju parafiskalnih nameta.

S tim u vezi, Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) i Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar su odlučili da, zajedno sa Mrežom za ekonomski razvoj BiH – LEDnet, intenzivnijim zagovaranjem utiču na: bržu uspostavu registara parafiskalnih naknada i uređivanje ove oblasti, smanjenje mogućnosti za neopravdano uvođenje novih naknada, te da iniciraju pokretanje procesa smanjenja ili ukidanja 10 prafiskalnih naknada na područiju 10 opština u BiH. Neke opštine su već smanjile određene parafiskalne naknade i prepoznate su kao opštine sa „povoljnijim poslovnim okruženjem i dobrom klimom za investiranje“-raspolažu sa BFC certifikatom.

Zbog ukazane potrebe za smanjenjem broja i visina parafiskalnih naknada u BiH, pokrenuta je Kampanja za smanjenje i/ili ukidanje parafiskalnih naknada koja je usmjerena na pet regija BiH, sa fokusom na 10 gradova/opština: Bihać, Bosanska Krupa, Prijedor, Novi Grad, Kakanj, Zavidovići, Jablanica, Prozor-Rama, Vukosavlje i Gračanica.
Cilj Kampanje za smanjenje parafiskalnih naknada je ostvariti uticaj na poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti MSP-a kroz smanjenje parafiskalnih naknada iz grupa administrativnih opštinskih taksi i komunalnih taksi, kako bi se povećana održivost i konkurentnost privatnog sektora, zaposlenosti i uspješnosti ovih 10 opština.
U tom pogledu, važno je istaknuti pozitivan pomak Opštine Gračanica, Zavidovići i Grada Bihaća, koje su u proteklom periodu izvršili smanjenja administrativnih i komunalnih taksi sa posebnim fokusom na privredu u sektoru proizvodnje. Preostali dio opština je također preduzeo mjere u tom pravcu, tako da će se kroz predsotjeće stručne skupove sa ovim opštinama raditi na definisanju Nacrta Odluka za nova smanjenja.
Kampanja se provodi u sklopu projekta “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”, koji realizuju Udruženje Nezavisni biro za razvoj Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH (CSSP programa).

Izvor: PIT CENTAR NBR -PR Članak

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...