Home / NOVOSTI / HRONIKA / ODRŽANA 30. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA *(VIDEO)

ODRŽANA 30. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 27. aprila  2016. godine održana je 30. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 24 odbornika. Na početku sjednice je usvojen sledeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

1. Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Skupštine opštine Modriča.
2. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena dijela regulacionog plana
„Modriča 1“- „Obdanište“.
3. Prijedlog odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjena dijela Regulacionog
plana „Modriča 1“ – „Obdanište“.
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju nacrta plana parcelacije za izgradnju male hidroelektrane
„Cijevna 7“ na rijeci Bosna na teritoriji opštine Modriča.
5. Prijedlog odluke o zasnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu opštine Modriča
6. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina.
7. Prijedlog rješenja o verifikaciji izbora člana Opštinske izborne komisije Modriča.
8. Prijedlog zaključka o prihvatanju inicijative za izmjenu regulacionog plana
„Preduzetnička zona“ na parcelama označenim kao k.č. 59, k.č. 60/2 i k.č. 61/1 KO
Modriča.
9. Prijedlog zaključka o prihvatanju inicijative za izmjenu regulacionog plana „Modriča 1“ na
parcelama označenim kao k.č. 1527, k.č. 1528/1, k.č. 1534 i k.č. 1533 KO Modriča.
10. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2015. godinu.
11. Izvještaj o korištenju sredstava budžetske rezerve.
12. Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih ulaganja u 2015. godini.
13. Program kapitalnih ulaganja na području opštine Modriča za 2016. godinu.
14. Izvještaj o rješavanju predmeta u upravnom postupku  u 2015 godini, sa posebnim
osvrtom na broj neriješenih predmeta.
15. Izvještaj o radu i dijelovanju Civilne zaštite u 2015. godini, sa posebnim osvrtom na
opremljenost jedinica Civilne zaštite.
16. Informacija o stipendiranju studenata na području opštine Modriča.
17. Izvještaj o radu Centra za socijalni rad za 2015. godinu.
18. Izvještaj o radu JZU „Apoteka“ Modriča za 2015. godinu.
19. Izvještaj o radu JU Kulturno sportski centar za 2015. godinu.
20. Izvještaj o radu Turističke organizacije  „Modriča“ Modriča za 2015. godinu.
21. Izvještaj o radu JP Srspki kulturni centar za 2015. godinu.
22. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
23. Razno.

Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena dijela regulacionog plana „Modriča 1„Obdanište“ usvojen je većinom glasova uz zaključake: Da se ovakve odluke moraju uskladiti sa urbanističkim planom; Potrebno je da obrazloženje, koje ide uz ovakve odluke, bude jasnije sa više podataka i sa terminologijom koja bi bila jasna svima, a ne samo stručnim licima iz ove oblasti; Neophodno je da karte i legedna u materijalima koji se dostavljaju odbornicima budu u boji, kako bi odbornici mogli jasno da sagledaju sve aspekte i problematiku nekih budućih planova i odluka; Usvajanjem ove odluke navedene parcele ostaju nepromjenjene izuzev u dijelu koji se odnosi na očuvanje postojeće ulice, očuvanja trotoara kao javne površine, na način na koji je postignuta saglasnost između nadležnog odjeljenja i vlasnika pripadajućih parcela, te da se vlasniku parcela omogući da otkupi preostalio dio zemljišta koji nije povezan sa opstankom ulice i trotoara.

Najveću pažnju i diskusiju odbornika izazvale su tačke vezane za kapitalna ulaganja, Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih ulaganja u 2015. godini i Program kapitalnih ulaganja na području opštine Modriča za 2016. godinu. Više diskutovalo i postavilo pitanja po ovim tačkama, na koja je odgovorio načelnik odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju Jovan Mišić.

“Program kapitalnih ulaganja je jedan od važnijih dokumenata opštine i normalno je da izazove veće interesovanje odbornika.  Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih ulaganja u 2015. godini je takođe usvojen. Planirali smo da od opštinskih sredstava uložimo oko 370.000 KM, ali je na kraju ulaganje iz budžeta opštine bilo 670.000 KM, a ukupan  Kapitalni budžet  za 2015. godinu je oko 3,200.000 KM.  Tu su velika sredstva obezbijeđena od Vlade RS, a najveći dio je uložen u sanaciju zapadnog lateralnog kanala.  Dobili smo i sredstva za izgradnju Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama od švajcarskog udruženje. Što se tiče Programa kapitalnih ulaganja, onaj dio koji opština izdvaja za asfaltiranje i sufinansiranje puteva u mjesnim zajednicama je 370.000 KM za 2016. godinu.  Spisak onog što smo danas usvojili je mnogo veći, Kapitalni budžet za 2016. godinu mogao bi biti oko 3,300.000 KM. Tu je uvršten dio sredstava Vlade RS, kreditna sredstva koja smo dobili kao podkredit od Vlade RS za sanaciju šteta od poplava. Važniji projekti koji su planirani da se realizuju u ovoj godini su uređenje svih saobraćajnica i parkinga iz obuhvata regulacionog plana “Tržnica”, sanacija svih puteva prema Dugoj Njivi, put Mala Rijeka u MZ Koprivna. Kreditna sredstva iznose 1, 093.000 KM.  Ove godine  planira se i raspuštanje kolektivnih centara. Planira se izgradnja 22 kuće u nizu. Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica je za ovaj projekat obezbijedilo oko 550.000 KM. Nakon toga se planira izgradnja manje stambene zgrade sa 15 stanova za šta je nadležno ministarstvo obezbijedilo 880.000 KM. Od Fonda solidarnosti smo obezbijedili sredstva u iznosu od 245.000 KM, za rješavanje problema plavljenja naselja Čvorkuša”, izjavio je Jovan Mišić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju.

Oko tačke 4., Prijedlog odluke o utvrđivanju nacrta plana parcelacije za izgradnju male hidroelektrane „Cijevna 7“ na rijeci Bosna na teritoriji opštine Modriča vodila se duža rasprava, nakon čega su odbornici jednoglasno donijeli zaključak da se o pomenutoj tački raspravlja i o njoj izjasni na nekoj od narednih sjednica.

Zbog obimnosti i značaja tačaka na današnjoj sjednici, nakon razmatranja i usvajanja tačke 14., na prijedlog većeg broja odbornika, sjednica je prekinuta. Preostale tačke dnevnog reda  razmatraće se u maju, kada će biti nastavljena 30. Sjednica Skupštine opštine.

“Vodila se iscrpna rasprava po mnogim tačkama i odbornici su prilično iscrpljeni diskusijom o o ovim važnim tačkama dnevog reda i dogovorili smo se da se ostale tačke odgode i razmatraju u maju. Danas nije usaglašen Prijedlog odluke o utvrđivanju nacrta plana parcelacije za izgradnju male hidroelektrane „Cijevna 7“ na rijeci Bosna na teritoriji opštine Modriča, te je razmatranje odgođeno za neku od narednih sjednica”, izjavio je Siniša Nikić, potpredsjednik Skupštine opštine.

Ostale tačke dnevnog reda do broja 14. su takođe usvojene većinom glasova.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu gornjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije. Isti je preuzet sa YouTube kanala TVK3.

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...