Home / NOVOSTI / HRONIKA / Zgrade neprofitnog socijalnog stanovanja za korisnike kolektivnih centara i alternativnog smještaja u opštini Modriča *(FOTO)

Zgrade neprofitnog socijalnog stanovanja za korisnike kolektivnih centara i alternativnog smještaja u opštini Modriča *(FOTO)

U 45 gradova i opština u Bosni i Hercegovini provodi se projekat “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB 2”, a njime je planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra, te izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja. Više od 7.200 korisnika 121 kolektivnog centra preselit će se u nove stambene jedinice. Projekat implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH, UNHCR-a i CRS-a. Projekat finansira Bosna i Hercegovina kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) uz učešće lokalnih nivoa vlasti putem obezbjeđenja zemljišta, infrastrukture, dozvola i sl. Vrijednost projekta iznosi 203,4 miliona KM, a finansiranje projekta je planirano kreditom od CEB-a u iznosu od 117,3 miliona KM; 2,5 miliona KM grantova od EU i 83,5 miliona KM učešće BiH.

Pored Dervente, Foče, Maglaja i Tešnja, gradnja stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja započela je i u opštini Modriča gdje se radovi odvijaju prema planiranim aktivnostima.

Mladen Krekić, načelnik opštine Modriča

“U Modriči na području mjesne zajednice Modriča 5 izgradit će se 22 stambene jedinice – kuće i 1 zgrada sa 15 stanova. Ukupno će biti izgrađeno 37 stambenih jedinica. Planirano je da 22 stambene jedinice – kuće budu završene i useljene tokom 2018. godine, te da budu započeti radovi na izgradnji zgrade sa 15 stanova. Krajnji rok za rješavanje pitanja kolektivnog i alternativnog smještaja je 2020. godina”, pojašnjava Mladen Krekić, načelnik opštine Modriča.

Neprofitno socijalno stanovanje predstavlja evropski model rješavanja statusa socijalno najugroženijih kategorija stanovnika i način da se građani isele iz nehumanih uslova kakvi su mahom u kolektivnim centrima u kojima trenutno žive.

“Neprofitno socijalno stanovanje je oblik stanovanja kojim društvena zajednica pomaže građanima u obezbjeđenju humanog načina stanovanja, a koji to nisu u mogućnosti samostalno riješiti. Ovaj vid stanovanja nije besplatan, a korisnici stanova biće u obavezi plaćati zakupninu koja će okvirno biti 1 KM/m2 stambene površine. Ona lica koja nemaju primanja i nisu u mogućnosti plaćati zakupninu biće subvencionirana, tj. obezbijediće im se pomoć za plaćanje zakupnine, a neka lica biće u cjelosti oslobođena propisanih obaveza. Od prikupljene zakupnine plaćati će se troškovi tekućeg održavanja izgrađenih objekata i drugi troškovi koje će propisati opština Modriča”, dodaje Krekić.

Trenutno u kolektivnom centru u Kladarima Donjim u osnovnoj školi boravi 10 samaca i 1 porodica sa 2 lica. Alternativni smještaj koriste lica koja imaju na to pravo, a radi se o izbjeglim i raseljenim licima, kao i licima iz socijalne kategorije. U 37 izgrađenih stambenih jedinica biće useljeno 71 lice.

 

Realizacijom projekta “CEB II” biće zatvoreni svi kolektivni centri u Brčko distriktu BiH i RS, te 72 posto u FBiH čija vlast već paralelno provodi projekte kojim se rješava većina preostalih kolektivnih centara u BiH.

Izvor: Opština Modriča i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  / 404 gencija / Lejla Softić
Napomena: “404 agencija” je PR agencija projekta “Zatvaranje kolektivnih centara”, angažovana od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...