Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 11. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(FOTO+VIDEO)

Održana 11. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(FOTO+VIDEO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča 13. novembra 2017. godine održana je 11. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 25 odbornika. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Siniša Nikić povukao je sa razmatranja 24. tačku dnevnog reda Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjena Regulacionog plana „Preduzetnička zona“, nakon čega je jednoglasno usvojen sljedeći

 

Dnevni red:

 

 1. Izvod iz zapisnika sa 10. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 26.09.2017. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti:
  1) vršioca dužnosti direktora JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča,
  2) direktora JZU Dom zdravlja Modriča,
  3) direktora JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča,
  4) direktora JU Centar za socijalni rad Modriča,
  5) Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Modriča,
  6) dva člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča,
  7) Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Modriča,
  8) Upravnog odbora JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča,
  9) Nadzornog odbora JP Srpski kulturni centar,
  10) jednog člana Upravnog odbora Turističke organizacije,
  11) jednog člana Upravnog odbora – predstavnik osnivača JPU „Naša radost“ Modriča.
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju direktora JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju direktora JZU Dom zdravlja Modriča;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju direktora JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Modriča;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju tri člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Modriča
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti dva člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Modriča;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju tri člana Upravnog odbora JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča;
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti tri člana Nadzornog odbora JP Srpski kulturni centar;
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Turističke organizacije;
 13. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora – predstavnik osnivača JPU „Naša radost“ Modriča;
 14. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju direktora JZU „Apoteka“ Modriča;
 15. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU„Apoteka“ Modriča;
 16. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JU „Razvojna agencija opštine Modriča“;
 17. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča;
 18. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JZU Dom zdravlja Modriča;
 19. Razmatranje i donošenje Odluke o poništenju dijela Javnog konkursa broj: 01-022-157-2/17 od 26.09.2017. godine;
 20. Razmatranje i donošenje Odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora, članova upravnog i nadzornog odbora u javnim  ustanovama i javnom preduzeću čiji je osnivač Skupština opštine Modriča;
 21. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli objekta dječijeg vrtića;
 22. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli objekta dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama;
 23. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana „Preduzetnička zona“;
 24. Razmatranje Izvještaja o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2017/18. godini, sa osvrtom na uspjeh učenika, stanje kadrova, materijalni položaj škola i opremljenost područnih osnovnih škola;
 25. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 26. Razno.

Na današnjoj sjednici razriješeni su  dužnosti:  vršilac dužnosti direktora JU Razvojna agencija opštine Modriča, direktor JZU Dom zdravlja Modriča, direktor JU Kulturno – sportski centar Modriča, direktor JU Centar za socijalni rad Modriča, direktor JZU Apoteka Modriča,  Upravni odbor JZU Dom zdravlja Modriča, dva člana Upravnog odbora JZU Apoteka Modriča, Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Modriča, Upravni odbor JU Kulturno – sportski centar Modriča,  Nadzorni odbor JP Srpski kulturni centar, jedan član Upravnog odbora Turističke organizacije i jedan član Upravnog odbora – predstavnik osnivača JPU Naša radost Modriča.

Nakon razrješenja, većinom glasova odbornika  imenovani su :

 • Ilić Miloš, za direktora JU Razvojne agencije opštine Modriča;
 • Srđan Davidović, za direktora JZU Dom zdravlja Modriča;
 • Mitra Knežević, za direktora JU Kulturno – sportski centar Modriča;
 • Ružica Lazić, za vršioca dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Modriča;
 • Božana Marjanović, za vršioca dužnosti direktora JZU Apoteka Modriča;
 • Biljana Todorović, Žarko Drinić i Bojana Kojić, za članove Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Modriča;
 • Nikola Stevanović i Snježana Vujić, za vršioce dužnosti članova Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča,
 • Dario Tatić i Ružica Pandurević-Stojić, za za članove Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Modriča;
 • Slobodan Marković, Jadranka Ilić i Sretko Mišić, za članove Upravnog odbora JU Kulturno – sportski centar Modriča;
 • Lazar Gerić, Đorđe Nijemčević i Marko Maksimović, za vršioce dužnosti Nadzornog odbora u JP Srpski kulturni centar;
 • Boro Bijelić, za člana Upravnog odbora Turističke organizacije;

Imenovane su komisije za primopedaju dužnosti između imenovanih lica u JU Razvojna agencija opštine Modriča, JU Kulturno – sportski centar Modriča i JZU Dom zdravlja Modriča .

„Usvojene su vrlo važne tačke dnevnog reda.  Vodila se zaista konstruktivna rasprava i ja želim da se zahvalim svim odbornicima koji su uzeli učešće“, izjavio je predsjednik Skupštine Siniša Nikić.

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene većinom glasova.

Sjednica je završena  u 11.00 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije. Video je preuzet sa YouTube kanala TVK3.

 

Album slika koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Foto i video: Studio MDINFO PRODUKCIJA s.p. Modriča – modričainfo / Zlatko Huravik

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...