Home / NOVOSTI / HRONIKA / Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra, danas 25. januara 2021. godine održana je Konstitutivna sjednica Skupštine opštine  Modriča, mandatnog saziva 2020-2024. godine. Sjednici je prisustvovalo 27 odbornika. Sjednicom je do izbora novog rukovodstva predsjedavalo radno predsjedništvo u sastavu: Milutin Popović, kao najstariji odbornik , Milka Đurić i Vedran Čakarević, kao dva najmlađa odbornika. Na početku sjednice a na prijedlog nezavisnih odbornika Narodne partije Srpske dnevni red je dopunjen  sa Zaključkom o raspisivanju Konkursa za imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave Modriča , nakon čega je usvojen sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Rješenje o prestanku dužnosti:
  a) načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju;
  b) načelnika Odjeljenja za boračko – invalidsku zaštitu i opšte poslove;
  v) člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Modriča;
  g) člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča;
 2. Rješenje o razrješenju dužnosti Verifikacione komisije mandatnog saziva 2016-2020. godine;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru Verifikacione komisije mandatnog saziva 2020-2024. godine;
 4. Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Modriča u mandatnom sazivu 2016-2020. godine;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o proglašenju mandata odbornika u Skupštini opštine Modriča u mandatnom sazivu 2020-2024. godine;
  – Polaganje svečane zakletve Načelnika opštine i odbornika Skupštine opštine Modriča;
 6. Rješenje o razrješenju dužnosti Komisije za izbor i imenovanje mandatnog saziva 2016-2020. godine;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru Komisije za izbor i imenovanje mandatnog saziva 2020-2024. godine;
 8. Rješenje o prestanku funkcije:
  a) predsjednika Skupštine opštine Modriča;
  b) potpredsjednika Skupštine opštine Modriča;
  v) zamjenika načelnika opštine Modriča;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru komisije za provođenje izbora predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine Modriča i zamjenika načelnika opštine Modriča;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru predsjednika Skupštine opštine Modriča;
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Modriča;
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru zamjenika načelnika opštine Modriča; – Polaganje svečane zakletve;
 13. Rješenje o prestanku dužnosti:
  a) sekretara Skupštine opštine Modriča,
  b) načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje,
  v) načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti,
  g) načelnika Odjeljenja za finansije,
  d) vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja komunalne policije.
 14. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Modriča;
 15. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove;
 16. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti;
 17. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije;
 18. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju;
 19. Razmatranje i donošenje rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između predsjednika Skupštine opštine Modriča;
 20. Razmatranje i donošenje rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između Načelnika opštine i između službenika na rukovodećim radnim mjestima;
 21. Zaključak o raspisivanju Konkursa za imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave Modriča.

 

Na početku sjednice jednoglasno su usvojena rješenja o prestanku dužnosti:

načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove i ekologiju, načelnika Odjeljenja za boračko – invalidsku zaštitu i opšte poslove,  člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Modriča, člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča i  Rješenje o razrješenju dužnosti Verifikacione komisije mandatnog saziva 2016-2020.  godine.

Imenovana je Verifikaciona komisija mandatnog saziva 2020-2024. godine u sastavu: Bosa Novaković, Milenko Stojanović i Nataša Kurešević, koja je razmotrila Odluku o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Modriča u mandatnom sazivu 2016-2020. godine i Odluku o proglašenju mandata odbornika u Skupštini opštine Modriča u mandatnom sazivu 2020-2024. godine.

Nakon toga  načelnik opštine Jovica Radulović i odbornici položili su svečanu zakletvu.

Odbornici mandatnog saziva 2020-2024. godine:

1. Stojanović Damir – SDS2. Đurić Milka – SDS

3.Evđić Duško – SDS

4. Lukić Jovanka – SDS

5. Borojević  Drago – SDS

6. Cvijanović Mirjana – SDS

7. Spasojević Novak – SDS

8. Stojanović Milenko – SDS

9. Božić Aleksandra – SNSD

10. Mišić Jovan – SNSD

11. Čakarević Vedran – SNSD

12. Stojanović Dejan – SNSD

13. Ilinčić Mihaela – SNSD

14. Novaković Bosa – SNSD

15. Nikić Siniša – NPS

16. Knežević Nebojša – NPS

17. Kojić Miladin – NPS

18. Kurešević Nataša – NPS

19. Bradašević Milan – NPS

20. Tešanović Slaven – SP

21. Stranatić Miroslav – SP

22. Marić Velibor – SP

23. Stefanović Darko – SPS

24. Cvijić Velibor – SPS

25. Popović Milutin – PDP

26. Vidović Mladen – PDP

27.  Djedović Mirza – SDA

 

Komisija za izbor i imenovanje mandatnog saziva 2016-2020. godine razriješena je dužnosti a imenovana komisija mandatnog saziva 2020-2024. godine u sastavu: Jovan Mišić, Damir Stojanović, Siniša Nikić, Velibor Marić i Mirza Djedović.

Jednoglasno je usvojeno Rješenje o prestanku funkcije: predsjednika Skupštine opštine Modriča,  potpredsjednika Skupštine opštine Modriča i zamjenika načelnika opštine Modriča.

Obzirom da su se odbornici usaglasili da glasanje za izbor predsjednika Skupštine opštine, potpredsjednika Skupštine opštine i zamjenika načelnika opštine bude javno, odbornici se po tački 9. nisu izjašnjavali.

Za predsjednika Skupštine opštine Modriča izabran je Nebojša Knežević iz reda nezavisnih odbornika Narodne partije Srpske, a za potpredsjenika Skupštine opštine Slaven Tešanović, iz Socijalističke partije. Prijedlog načelnika opštine da se za zamjenika načelnika imenuje Mladen Milotić nije dobio dovoljan broj glasova odbornika.

Jednoglasno su usvojena rješenja o prestanku dužnosti sekretara Skupštine opštine Modriča, načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje, načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, načelnika Odjeljenja za finansije i vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja komunalne policije.

Za vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Modriča imenovana je Aleksandra Đurić.

Prijedlozi za vršioce dužnosti načelnika odjeljenja nisu usvojeni:

 • Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove – Jovan Mišić,
 • Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti – Tamara Evđić,
 • Odjeljenja za finansije – borislav Gvozden,
 • Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju- Srđan Jovanović.

Imenovana je Komisija za primopredaju dužnosti između predsjednika Skupštine opštine Modriča u sastavu: Bosa Novaković, Milka Đurić, Damir Stojanović, Milan Bradašević i Kojić Miladin.

Komisiju za primopredaju dužnosti između Načelnika opštine i između službenika na rukovodećim radnim mjestima čine: Dara Krneta, Tanja Stojanović, Ružica Karamanović, Olivera Čanić, Mirjana Goranović i Nada Milojević.

„Apsolutno sam bio spreman na ovo što je danas Skupština izglasala. Modriča nije jedina lokalna zajednica u kojoj je prisutna ovakva situacija. Ja ću se ponašati u skladu sa zakonom, zakonskim rokovima i rukovoditi opštinom na način kako je to naložio Zakon o lokalnoj samoupravi i Statut opštine Modriča. Predlagaću Skupštini i u narednom periodu sva ona rješenja za koja sam se zalagao i u predizbornom periodu“, istakao je načelnik Radulović.

 

„Zahvalio bih se svom Klubu odbornika koji me je predložio za predsjednika Skupštine i većini koja me je podržala. Želim da naglasim da ja nisam predsjednik Skupštine samo jedne političke stranke ili većine, nego predsjednik Skupštine opštine svih građana opštine Modriča“, istakao je predsjednik Skupštine Nebojša Knežević.

 

„Cilj koalicije je da se nastave projekti o kojima je bilo govora u ranijem periodu i koji su započeti u Modriči, a koje opština iz budžeta ne može sama realizovati bez podrške višeg nivoa vlasti. Želimo biti spona između Načelnika opštine i republičkog nivoa vlasti. Mislimo da imamo kvalitetan tim koji može da čini tim načelnika opštine, da zajedno prevaziđemo probleme i završimo određene projekte“, rekao je Jovan Mišić, šef Kluba odbornika SNSD.

„Razlog što Klub nezavisnih odbornika Narodne partije Srpske nije podržao prijedloge načelnika je što nismo imali nijedan službeni sastanak da razgovaramo na ovu temu. Želim da Skupština ima integritet i da se uvažava“, rekao je Siniša Nikić šef Kluba nezavisnih odbornika Narodne partije Srpske.

„Imali smo prijedloge koji nisu prihvaćeni i mislimo da to nije u interesu građana. Mi samo gubimo vrijeme, jer neko želi biti bitan a ne vodi računa o interesu građana. Predstoji period u kojem ćemo probati tražiti rješenja.  Ne vidim razlog zašto su prijedlozi odbijeni jer Načelnik ima autoritet koji je dobio od građana. Nisu navedeni validni razlozi zašto su prijedlozi odbijeni“, izjavio je Damir Stojanović, šef Kluba odbornika SDS.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je naš snimak uživo emitovan na FB stranici Modričainfo.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...