Home / MAGAZIN / POSAO / Karakteristike intenzivnog stočarstva i uloga ishrane

Karakteristike intenzivnog stočarstva i uloga ishrane

Veliki je broj farmera koji su upotrebom računara i različitih softvera upoznali prednosti savremene tehnologije i tako postali konkurentniji na tržištu. Nova tehnologija je pronašla primjenu u svim sferama života, a jedna od tih sfera je i stočarstvo. Savremena tehnološka rješenja doprinose smanjenu fizičkih napora, racionalnom korištenju resursa, te ubrzavaju i olakšavaju svakodnevni rad farmera.

Naprimjer, upotrebom GPS ogrlice farmeri mogu pronaći zalutale životinje ili dobiti tekstualnu poruku kada se određena krava vrati u štalu. Tržište prenosivih tehnologija za životinje kontinuirano se razvija, te tako postoje traktori sa GPS navigacijom, automatizovani uređaji za mužu krava, prenosivi elektronski uređaji, posebno dizajnirani za potrebe velikih mliječnih farmi.

Informacije iz prenosivih elektronskih uređaja se prikupljaju pomoću solarnih prijemnika, montiranih na štalama ili pašnjacima. Na taj način, farmerima se omogućava da na računarima ili pametnim telefonima dobijaju potrebne informacije o stanju u stadu, te tako uštede vrijeme ali i troškove.

Korištenjem određenih prenosivih uređaja putem monitora farmerima je omogućeno  praćenje zdravstvenog stanja stoke, a postoje i e-tablete koje prikupljaju podatke o tjelesnoj temperaturi, otkucajima srca, brzini disanja i ostale osnovne zdravstvene podatke. Primjenom ovih uređaja farmeri u veoma kratkom vremenskom periodu uoče zdravstvene probleme, te pravovremeno reaguju kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti u stadu.

Kada je riječ o oplodnji krava, poznato je da ona zavisi od pravovremenog osjemenjavanja kvalitetnim sjemenom. U stočarstvu se primjenjuje sistem senzora koji prati tjelesnu temperaturu i različite aktivnosti krava, na osnovu kojih se zaključuje kada je grlo u estrusu. Sistem dostavlja tekstualnu poruku farmeru sa rednim brojem krave koja je u estrusu.

Brojne su prednosti primjene novih tehnologija u stočarstvu ali ne zaboravimo da najvažniju ulogu ima kvalitetna i zdrava ishrane životinja na farmama. Kvalitetna ishrana doprinosi zdravlju stoke, što u konačnici doprinosi i zdravijoj ishrani stanovništva.

Hrana produkt je primjer uspješne kompanije koja je svjesna značaja kvalitetne ishrane za siguran rast stoke. Misija kojom se vode usmjerena je na njegu životinja na farmama, nudeći kvalitetne proizvode, sastavljene od hraniva biljnog porijekla, termički obrađenih i prijatnih aroma.

Osim proizvoda visoke kvalitete, ova kompanija u proizvodnji primjenjuje savremene tehnologije, te usavršavanjem stručnih i tehničkih vještina zaposlenih potvrđuje svoju opredijeljenost za kvalitetnim proizvodima i zadovoljnim kupcima.

Izvor: HRANA PRODUKT

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...