Home / NOVOSTI / BiH / Javni poziv za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća *(DOKUMENT)

Javni poziv za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća *(DOKUMENT)

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR)

JAVNI POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA PODRŠKU FIZIČKIM LICIMA S PODRUČJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE FOČA, GORAŽDE, KONJIC, MOSTAR, VAREŠ, DOBOJ, MAGLAJ, SREBRENIK, TUZLA, ŽEPČE, ŽIVINICE, BIJELJINA, MODRIČA, ODŽAK, ORAŠJE, ŠAMAC, BANJA LUKA, ČELINAC, GRADIŠKA, NOVI GRAD, DOMALJEVAC-ŠAMAC I PRIJEDOR

ZA UČEŠĆE U PROGRAMUZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PODRŠKU OSNIVANJU PREDUZEĆA

Doni link je originalni za preuzimanje dokumentacije:
SMJERNICE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I PRIJAVNI OBRAZAC

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Prilozi koji slijede nisu u okviru gornje preuzete objave. Iste mi dodajemo kao dopunu informacije.
Ovdje možete pregledati navedeni dokumenat i bez preuzimanja istog:

U nastavku dodajemo i tekst sa stranice UNDP koji daje dodatne informacije o ovom projektu, a isto je u smislu dopune informacija.

LIR projekat: javni poziv za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća (Start-up)

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), raspisan je javni poziv za za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća (Start-up).

Projekat LIR je trogodišnja inicijativa (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH.

Projekat LIR ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Također, projektom se predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva, a posebno povratnike, interno i dugotrajno nezaposlene osobe.

Na javni poziv za učešće u programu za razvoj poduzetništva i podršku u osnivanju preduzeća, u okviru projekta LIR, mogu se prijaviti zainteresovana fizička lica sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Domaljevac-Šamac, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice. Planirani  program podrške uključuje:

1.    Specijalistički višednevni trening (do 40 polaznika);
2.    Bespovratnu finansijsku podršku za realizaciju do 5 najbolje ocijenjenih biznis planova;
3.    Mentorsku podršku i praćenje tokom prve godine poslovanja.

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 5. maj 2017. godine do 17:00 sati.
Prijave moraju biti dostavljene preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično na adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat „Lokalni integrisani razvoj“
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR)  – Javni poziv za za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća (Start-up).

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke i to na sljedeću e-mail adresu: [email protected].

Obrazac za prijavu može se preuzeti na ovoj stranici.

Izvor: UNDP

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...