Home / MD-INFO / O Modriči (page 3)

O Modriči

RELIGIJA

Na području opštine Modriča djeluju tri vjerske zajednice, koje oko sebe okupljaju najviše građana: Srpska pravoslavna crkva (crkvamodrica.com), Islamska vjerska zajednica (miz-modrica.ba) i Katolička crkva.Na ovome području prisutno je osamnaest hramova Srpske pravoslavne crkve, tri Katoličke crkve i pet objekata Islamske ...

Read More »

ISTORIJA

Prvi pisani dokument o Modriči iz 13. vijeka je povelja mađarskog kralja Bele IV u kojoj se Modriča pominje kao vrelo : „…fons Modricha, ubi cadit in Boznam“, ali sve ukazuje na to da se radilo o manjem vodenom toku koji ...

Read More »

STANOVNIŠTVO

           Prvi popis stanovništva u opštini Modriča izvršila je na osnovu vjeroispovjesti Austro – Ugarska  1879. godine.   U tom periodu  Modriča kao grad  imala je 2.462 stanovnika. U Državi SHS prvi popis je izvršen 1921. godine, kada je   grad Modriča    sa ...

Read More »

OPŠTI PODACI O MODRIČI

Područje opštine Modriča zauzima površinu od 363 kvadratnih kilometara i rasprostranjeno je na tri geografska područja zahvatajući po manji dio svakoga od njih: – Dio ravnice bosanske Posavine sa dijelom doline rijeke Bosne – Područje masiva planine Vučijak na lijevoj ...

Read More »

O Modriči

Sve na jednom mjestu  

Read More »