Home / NOVOSTI / BiH / BiH ne ide na sivu listu!

BiH ne ide na sivu listu!

Komitet Vijeća Evrope MONEYVAL odlučio

Bosna i Hercegovina neće biti stavljena na sivu listu zemalja, na kojoj se nalaze države koje ne ispunjavaju obaveze iz oblasti spriječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, saznaje “Avaz”.

Zakonske izmjene obaveza BiH

Odlučeno je to jutros na plenarnom zasjedanju Komiteta Vijeća Evrope za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL). Ipak, bh. delegaciji je na zasjedanju izričito poručeno kako BiH u najkraćem roku mora da usvoji iizmjene Krivičnog zakon BiH. Ove zakonske izmjene predstavljaju obavezu BiH koja još nije izvršena.

Inače, na sivoj listi zemalja, koja podrazumijeva ulazak u tzv. ICRG proces, nalaze se Sirija, Etiopija i Jemen, a svaka zemlja u ovom procesu ostaje minimalno dvije do tri godine. U tom periodu se svaka finansijska transakcija u i iz BiH podvrgava strogom nadzoru.

Nakon prezentacije koja je održana u ponedeljak i niza konsultacija i bilateralnih sastanaka održanih u toku sedmice i konačnog zaključka Moneyval komiteta, Moneyval delegacija Bosne i Hercegovine u sastavu: Borislav Čvoro, službenik SIPA-e, šef delegacije,  Dr. Sanela Latić – Ministarstvo pravde BiH i Samir Omerhodžić – Agencija za osiguranja u BiH, je uspjela sačuvati sadašnji status Bosne i Hercegovine u Moneyvalu, saopćeno je iz Agencije za osiguranje BiH.

Na ovaj način, kaže se, su stvorene predpostavke da Moneyval komitet, nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH povuče Javno saopštenje o neusklađenosti BiH, dok bi ulaskom u ICRG postupak BiH bila na Sivoj listi do okončanja postupka koji u praksi traje najmanje dvije godine.

Delegacija je istakla da sistem prevencije i borbe protiv pranja novca  funkcioniše i da nema  suštinskih nedostataka koji bi bili razlog za upućivanje BiH u ICRG postupak. U prezentaciji i svim kontaktima predstavila je najnoviji napredak postignut usvajanjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugih zakonskih rješenja, kao i statističkim pokazateljima o broju pravosnažnih presuda za krivično djelo pranje novca i više drugih pokazatelja koji nisu direktno predviđeni Akcionim planom.

Redovna evaluacija u novembru

Predstavljeno je da u BiH postoji svijest o potrebi kontinuiranog usklađivanja sistema, što je urađeno kroz aktivnosti Radne grupe za ocjenu usklađenosti BiH sa Varšavskom konvencijom, te postupak formiranja radnih grupa u vezi primjere restriktivnih mjera u oblasti finansiranja terorizma i u vezi prenosa gotovog novca preko granice. Formiranje sve tri radne grupe je inicrano od strane Delegacije.

Otežavajuću okolnost u dokazivanju potpune usklađenosti i efikasnosti BH sistema sa međunarodnim standardima predstavlja činjenica da nije ispunjen jedan od ključnih uslova, odnosno usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, što i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju za ulazak u ICRG postupak, odnosno hitnu obavezu zakonodavne vlasti na nivou BiH da riješi ovo pitanje.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH bi se otklonila prijetnja ulaska BiH u ICRG proces.

Jedan od zaključaka Moneyval komiteta je da će Bosna i Hercegovina, biti predmetom ranije najavljene redovne evaluacije u mjesecu novembru ove godine. Predviđeno je da se nakon ove evaluacije napravi preliminarni izvještaj o efikasnosti cjelokupnog sistema na svim u nivoima u BiH, koji će biti prezentovan na decembarskom Plenarnom sastanku. Stoga je neophodno da sve relevantne institucije iz ove oblasti na svim nivoima u BiH izvrše adekavatnu pripremu za novembarsku evaluaciju, kako bi izvještaj, na osnovu kog će biti određen dalji status BiH, bio što povoljniji.

Autor: A. Du.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...