Home / NOVOSTI / HRONIKA / 19. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

19. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 10. februara  2015. godine održana je devetnaesta sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je  prisustvovalo 23 odbornika. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Petar Gagulić, na prijedlog predlagača, povukao je sa razmatranja dvije tačke dnevnog reda iz Saziva: Informacija o realizaciji zaključaka sa 18. sjednice Skupštine opštine Modriča i  Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske parcele. Predložio je novu tačku  Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Modriča i Prijedlog odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

DNEVNI RED
 1. Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice. Skupštine opštine Modriča.
 2. Prijedlog poslovnika  o radu Skupštine opštine Modriča.
 3. Prijedlog programa rada Skupštine opštine Modriča za 2015. godinu.
 4. Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriča za 2014. godinu.
 5. Nacrt odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu.
 6. Nacrt odluke o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta.
 7. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Modriča i Prijedlog odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje
 8. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja po osnovu naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.
 9. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije obrazovanja odraslih na području  opštine Modriča za period 2015-2017. godine.
 10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela SO-e.
 11. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje problema uzurpacija.
 12. Izvještaj o radu Komunalne policije za 2014. godinu.
 13. Informacija o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih  boraca i RVI u 2014. godini, sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča.
 14. Izvještaj o upisu učenika u osnovne škole u školskoj 2014/2015. godini, sa osvrtom na uspjeh učenika, stanje kadrova, materijalni položaj škola i opremljenosti područnih osnovnih škola.
 15. Informacija o položaju lica sa posebnim potrebama sa programom mjera za poboljšanje njihovog položaja u zajednici.
 16. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove PJ Modriča za 2014. godinu.
 17. Informacija o radu Crvenog krsta Modriča u 2014. godini.
 18. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 19. Razno.

Najveću pažnju i diskusiju odbornika izazvale su 2. i 3. tačka dnevnog reda. Prijedlog poslovnika  o radu Skupštine opštine Modriča i Prijedlog programa rada Skupštine opštine Modriča za 2015. godinu jednoglasno su usvojeni uz zaključak da se prečišćen tekst Programa dostavi odbornicima za sledeću sjednicu Skupštine opštine.

 

“Skupština je jednoglasno usvojila Poslovnik o radu, uvaženi su mnogi amadmani svih klubova odbornika i vjerujem da smo danas dobili jedan vrijedan, važan i dobar dokument. Pojedini odbornici su imali određene primjedbe kada je riječ o Izvještaju o radu Skupštine i vjerujem da će u narednom periodu biti otklonjeni, a radi se uglavnom o realizaciji određenih zaključaka i uvrštavanja nekih pitanja odbornika u skupštinsku proceduru. Podsjetio bih da je u toku 2014. godine održano 7 redovnih, 1 svečana i 2 posebne sjednice. Na dnevnom redu se našlo 128 tačaka dnevnog reda, te donešeno 50 odluka, 19 rješenja i 19 zaključaka. Na osnovu ovoga može se zaključiti da je Skupština opštine svojim radom i ukupnim funkcionisanjem izvršavala svoje obaveze i dužnosti u okviru Ustava, Zakona i Statuta Skupštine opštine“, rekao je Siniša Nikić, potpredsjednik Skupštine opštine Modriča.

Jedanaesta  tačka dnevnog reda  Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje problema uzurpacija je povučena sa dnevnog reda uz zaključak da komisija  za sledeću sjednicu podnese Izvještaj o radu kada će se diskutovati i o sastavu komisije.

Veće interesovanje odbornika izazvao je Izvještaj o upisu učenika u osnovne škole u školskoj 2014/2015. godini, sa osvrtom na uspjeh učenika, stanje kadrova, materijalni položaj škola i opremljenosti područnih osnovnih škola. Ova tačka je prihvaćena uz zaključak da direktori zajedno sa nadležnim odjeljenjem formiraju Komisiju koja bi ocijenila stanje opremljenosti škola.

Nakon diskusija po većini tačaka dnevnog reda iste su usvojene.

Sjednica je završena u 14,00 časova.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne slušbe opštine Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu gornjeg priloga ali ga prilažemo kao dopunu informacije.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...