Home / NOVOSTI / BiH / Stopirani svi konkursi za državne službenike

Stopirani svi konkursi za državne službenike

SARAJEVO – Novoimenovana Vlada Federacije BiH odlučila je da se odmah obustave svi konkursi za prijem državnih službenika.

Na prvoj sjednici održanoj u Sarajevu Vlada je zadužila federalna ministarstva, uprave, upravne organizacije, ustanove i druge institucije i službe, a naročito Agenciju za državnu službu FBiH, da na 60 dana obustave sve konkurse za prijem državnih službenika.

Ministarstva koja vrše ovlaštenja organa Federacije BiH u privrednim društvima s učešćem državnog kapitala zadužila je da joj, u roku od 15 dana, dostave informaciju o mandatima i statusu članova uprava, upravnih i nadzornih odbora. Upućen je i poziv članovima uprava, upravnih i nadzornih odbora privrednih društava s učešćem državnog kapitala u kojima federalna ministarstva vrše ovlaštenja organa Federacije BiH da se stave na raspolaganje razvojnim politikama Vlade FBiH i federalnim ministarstvima koja će je provoditi u skladu s važećim zakonskim propisima.

Vlada je zadužila i svoj Generalni sekretarijat da svim federalnim ministarstvima dostavi Informaciju o statusu nacrta zakona, prijedloga zakona i drugih propisa koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, a nisu razmatrani ni na jednom od domova Parlamenta FBiH.

Ministre i druge rukovodioce federalnih organa uprave Vlada je zadužila da joj, u roku od 15 dana, dostave izjašnjenje da li ove propise povlače iz parlamentarne procedure ili ostaju pri predloženim tekstovima.

Također, Vlada FBiH je zadužila federalne ministre i druge rukovodioce federalnih organa uprave da, u sljedećih 15 dana, Generalnom sekretarijatu dostave izjašnjenje da li povlače iz dalje procedure ili ostaju pri materijalima koje su u Vladinu proceduru dostavili ministri iz prethodnog saziva Vlade Federacije BiH.

U Komisiju za administrativna pitanja Vlade Federacije BiH su na sjednici Vlade imenovani Aljoša Čampara (predsjednik), Edin Ramić, Josip Martić, Mato Jozić, Aleksandar Remetić, Snježana Soldat, Edita Kalajdžić, Željko Silađi i Davorin Korać.

U Komisiju za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika imenovani su Vjekoslav Mandić (predsjednik), Zora Dujmović, Elvira Dilberović, Salko Bukvarević i Reuf Bajrović.

Premijer Fadil Novalić, te ministri Jelka Milićević, Milan Mandilović, Amir Zukić, Reuf Bajrović, Denis Lasić i Šemsudin Dedić su, u ime Vlade FBiH, imenovani za članove Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH.  Za članove Radne grupe za fiskalnu analizu Vlada je imenovala Ljubišu Đapana, Gorana Miraščića i Merimu Maslo, dok će predstavnici Federalnog ministarstva finansija biti određeni naknadano.

Zadatak Radne grupe je da analizira postojeće zakonske i podzakonske akte iz oblasti fiskalne politike i da, u skladu s opredjeljenjem Vlade FBiH, predloži zakonska rješenja koja će omogućiti rasterećenje privrede.

 

Izvor: Nezavisne novine

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...