Home / NOVOSTI / HRONIKA / Skupština opštine Modriča – 33. sjednica *(VIDEO)

Skupština opštine Modriča – 33. sjednica *(VIDEO)

U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra,  11. juna 2020. godine održana je 33. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednica kojoj  je prisustvovalo 26 odbornika, održana je u skladu sa strogim poštivanjem mjera preporučenim od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Predsjednik Skupštine Velibor Cvijić  predložio je dnevni red kao u Sazivu i otvorio raspravu. Klub odbornika Srpske demokratske stranke je predložio da se na današnju sjednicu uvrste tri nove tačke dnevnog reda, koje su ranije pismeno dostavljene. Predložene su: Prijedlog Odluke o javnom emitovanju 33. Sjednice Skupštine opštine Modriča, Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu i Izvještaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za period 01.03.2020. – 10.06.2020.godine. Nakon izjašnjavanja odbornika o svakoj predloženoj tački pojedinačno većinom glasova usvojen je sledeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 32. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 25.02.2020. godine;
 2. Razmatranje Programa dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (Covid 19) u o pštini Modriča;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dugoročnom zaduženju opštine Modriča putem prve emisije obveznica;
 4. Razmatranje Izvještaja o korištenju budžetske rezerve za period 01.01.-31.12.2019. godine;
 5. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.12.2019. godine;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o reviziji Regulacionog plana „Modriča 2“;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje revizije Regulacionog plana „Modriča 2“;
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje revizije Regulacionog plana „Tržnica“;
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Modriča i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Modriča;
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prenosu posjeda i prava susvojine u korist opštine Modriča, bez naknade;
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji otpisanog vatrogasnog vozila putem neposredne pogodbe;
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma o raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske sa zakupoprimcem Mitom Đukićem iz Riječana Gornjih;
 13. a) Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Komisije za propise; b) Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za bezbjednost zajednice; v) Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Komisije za budžet i finansije;
 14. a) Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za bezbjednost zajednice; b) Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije;
 15. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva;
 16. Razmatranje Izvještaja o radu Komunalne policije za period od 01.01. do 31.12.2019. godine;
 17. Razmatranje Izvještaja o radu i djelovanju Civilne zaštite u 2019. godini;
 18. Razmatranje Izvještaja o radu opštinskih inspekcija za 2019. godini;
 19. Razmatranje Prijedloga godišnjeg Programa korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Modriča;
 20. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja romske populacije na području opštine Modriča u 2019. godini;
 21. Razmatranje Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika Doboj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine (opština Modriča);
 22. Razmatranje Izvještaja o radu Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča za 2019. godinu;
 23. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ za 2019. godinu;
 24. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Centar za socijalni rad Modriča“ za 2019. godinu;
 25. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Kulturno-sportski centar“ Modriča za 2019. godinu;
 26. Razmatranje Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča za 2019. godinu;
 27. Razmatranje Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove „Apoteka“ Modriča za 2019. godinu;
 28. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“ Modriča za 2019. godinu;
 29. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Srpski-kulturni centar“ Modriča za 2019. godinu;
 30. Razmatranje Informacije o prijavljenim nepokretnostima na teritoriji opštine Modriča, dostavljenim poreskim računima i naplaćenim porezima za 2019. godinu;
 31. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika
 32. Razno.

Najveću pažnju odbornika izazvala je druga tačka dnevnog reda, Razmatranje Programa dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (Covid 19) u o pštini Modriča. Po ovoj tački više odbornika je uzelo riječ, a Klub odbornika Srpske demokratske stranke je predložio nekoliko amandmana. Dodatna pojašnjenja dala je načelnica Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Alenka Ilovčević.  Po završenoj raspravi i pojašnjenju načelnice  odbornici su glasali o svakom prijedlogu pojedinačno. Nakon glasanja odbornici Skupštine nisu prihvatili ponuđene prijedloge Srpske demokratske stranke i Seljačke stranke koji su odmah napustili sjednicu.

Skupština je nastavila dalji rad sa 17 prisutnih odbornika, koji su jednoglasno prihvatili ovu tačku dnevnog reda.

Na današnjem skupštinskom zasijedanju razmatrani su izvještaji o radu više javnih ustanova i preduzeća. Svi izvještaji su jednoglasno usvojeni.

I ostale tačke dnevnog reda su takođe jednoglasno usvojene.

Pod tačkom prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika više odbornika je uzelo riječ. Na kraju sjednice prisutnim odbornicima se obratio načelnik opštine Mladen Krekić, osvrnuo se na rad  današnje sjednice, te dao dodatna pojašnjenja na određena pitanja, prijedloge i nicijative odbornika.

„Danas smo donijeli set mjera o dodjeli subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona, da bi im olakšali plaćanje određenih obaveza. Njihova situacija nije nimalo laka a samim tim ni lokalne zajednice, jer je u zadnja tri mjeseca punjenje budžeta oko 35% do 52%. Pomažući njima nadam se da će se budžet ponovo početi puniti. Žao mi je što su odbornici Srpske demokratske stranke i Seljačke stranke napustili Skupštinu jer smo danas mogli da se dogovorimo o niz različitih stvari. Tražili su i da se na današnjem  razmatranju nađe Izvještaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije. Izvještaj se nije mogao razmatrati iz razloga što ranije nije došao prijedlog da bi se pomenuti dokument mogao pripremiti“, rekao je načelnik Krekić po završetku sjednice.

„Zahvaljujem svim prisutnim što su ispoštovali sve mjere koje smo danas morali preduzeti obzirom na stanje izazvano virusom korona. Zadovoljan sam radom Skupštine.  Svi dostavljeni izvještaji o radu javnih preduzeća i ustanova su prihvaćeni. Razriješeni su članovi pojedinih komisija, a imenovani novi“, izjavio je predsjednik Skupštine Velibor Cvijić.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...